Back to collection

Book of Northern Qi 北齊書

卷十九 列傳第十一  賀拔允 蔡儁 韓賢 尉長命 王懷 劉貴 任延敬 莫多婁貸文 高市貴 厙狄迴洛 厙狄盛 薛孤延 張保洛 侯莫陳相 Volume 19 Biographies 11: He Bayun; Cai Jun; Han Xian; Wei Zhangming; Wang Huai; Liu Gui; Ren Yanjing; Moduoluo Daiwen; Gao Shigui; Shidi Huiluo; She Dicheng; Xue Guyan; Zhang Baoluo; Houmo Chenxiang

Click on any word to see more details.

長命
神武尖山便弓馬頗有膽略廣陽將軍持節父子兄弟武藝知名建義將軍光祿大夫壽陽縣七百永安將軍刺史長廣侍中使茹茹晉陽高祖出山高祖非常高祖中興司徒尚書高祖太尉侍中

武帝猜忌高祖委托使來往當時武帝心腹高祖天平元年賜死四十八高祖親臨定州刺史軍事

長子興和高祖諸子同學武定定州田宅

廣寧石門北方擾亂奔走五原將軍安上二百將軍

豪爽膽氣高祖相親遼西太原蒼鷹先知鎮將高祖高祖:「徒然子孫。」興和司空從事中郎將蒼鷹交遊豪俠厚待州城高祖居處蝸牛蒼鷹蒼鷹高祖霸王高祖由此親識高祖晉州從事義寧蒼鷹高祖高祖以為兼行倉部郎中刺史

高祖高祖謀誅平遠將軍諫議大夫高祖都督高祖四胡戰功太昌濟州受納部分賓客施與兗州刺史討平

武帝高祖濟州罪狀汝陽由是轉行兗州高祖武帝不許刺史以防不敢

天平都督領軍兗州子思大都敗走揚州刺史天平四十二持節侍中都督冀州刺史尚書司空威武受禪祭告配享高祖

廣寧石門左右妻子長廣為主鎮遠將軍校尉石城戰功都督汾陽四百

普泰前將軍廣州刺史高祖起義高祖所知遣使不願應召烽火有如將至使者遣使高祖高祖官爵削除復舊太昌中軍將軍光祿大夫刺史武帝西轉行荊州

天平洛州刺史木蘭擊破親自窘迫之間將至武將不為漢明帝西域白馬佛經白馬在此形制淳朴以為古物歷代無故未幾因此侍中持節安平軍事大將軍尚書司空定州刺史

長命太安鎮遠將軍代郡太守長命器識寄居太原高祖大義長命計策高祖四胡安南將軍兗州東南大都諸軍討平范陽幽州長命聚斂去職未幾車騎大將軍都督西諸軍幽州刺史司空

便弓馬武藝高祖都督常山公府參軍賜爵集中晉州群聚司空討平高祖周文邙山軍事高祖哀惜親臨妻子祿士林

不知何許人弓馬頗有北邊喪亂從戎幽州無成中興將軍第一酋長

高祖高祖冀州高祖以為大都安北將軍刺史高祖四胡車騎將軍

天平使持節廣州軍事項城高祖克西夏州大都三司大都西諸軍刺史司徒尚書僕射武藝高祖所知不遂高祖

陽曲前將軍刺史騎兵參軍建義預定五百左將軍太中大夫嚴峻使望日撫軍將軍永安涼州刺史建明專擅將軍祿僕射西使孝莊正平破顯大都晉州刺史普泰轉行汾州高祖起義高祖太昌刺史轉行天平刺史御史中尉大中僕射高昂如願洛陽

經歷莫不城郭督責非理殺害如草有益峭直攻訐迴避元功高祖布衣興和元年十一月軍事太保太尉尚書冀州刺史受禪祭告建中配享高祖長子員外中正刺史次子武平三司

廣寧伯父太和中軍隨之委任所部鎮遠將軍廣寧太守賜爵西

高祖建義中興光祿大夫太昌尚書僕射三司接物人士椿河北高祖

武帝入關不順持節大都討平天平侍中范陽河北西兗州大都東道都督僕射徐州刺史及其寇邊刺史黃道萬人侍中大有受納為政人士不為疾苦

潁州長史刺史西魏豫州刺史西魏失利司徒高昂相會潁川元年四十五使持節太保太尉尚書都督諸軍冀州刺史

高祖左右天平太守聚斂豪華賓客往來有司高祖高祖以為都督興和高祖晉州西南重要清河鎮守飲酒防守高祖遣使為人其實高祖特免:「首尾相繼虛實不知。」朱文參軍房子無賴交結武定正月十五高祖有人告之子弟

太安膽氣高祖中興伏波將軍武賁中郎將大都前將軍石城縣三百四胡自經大都椿武帝據守高祖精銳三萬等於定州相會天平晉州刺史汾州高祖先鋒戰功奴婢三十牛馬五十一千大都太保車騎大將軍大都如願金墉城周文高昂所部前鋒不許不肯受命輕騎一千斥候西軍事刺史尚書僕射司徒

武力征討戰功前驅安置營壘巡察部分將士造次之間整肅領軍將軍檢校武平車駕晉陽兵馬糾察盜賊京師肅然後主平陽推立尊號文武司徒周武帝明日閶闔門晉陽

無人少有孝昌內部都督撫軍將軍諫議大夫莊帝高貴將軍光祿大夫大都第一酋長賜爵前鋒都督使持節汾州刺史晉州刺史高祖大將軍三司常山一千五百

高祖起義大都西兗州刺史天平晉州刺史高祖

高祖失利晉州行事高祖五千山胡諸軍討平高祖周文邙山晉州刺史西逆賊潘集軍事太尉刺史第二孔雀承襲

少有武力魁偉莊帝賜爵都督高祖舉兵歸義四胡以軍都督將軍太中大夫四百都督山胡先鋒朔州刺史周文河陽轉授夏州刺史邙山力戰七百世宗潁川刺史肅宗即位大寧朔州刺史太子太師使持節都督軍事大將軍太尉定州刺史一千

少有高祖親信都督伏波將軍征討行唐縣安北將軍幽州刺史中軍將軍豫州都督世宗封二西大將軍三司朔州刺史受禪朔州刺史封邑原平馬邑二百食邑未幾使持節都督諸軍太尉朔州刺史

武力力戰相率都督將軍賜爵高祖都督起義大都四胡金紫光祿大夫第一酋長刺史加車將軍天平高祖西河南失利高祖班師殿後一日折刀十五梁州刺史刺史周文邙山一千

高祖暴雨雷震高祖三十火燒馬鬃高祖:「霹靂!」勇決如此

高祖山胡西將軍大都諸軍潁州監造土山酒醉潁州京師華林園世宗領軍將軍滄州刺史溫縣三百受禪賜爵都昌縣勇決大軍征討前鋒太子太保太子太傅刺史三司洛陽河間

南陽西家世賓客所知弓馬孝昌北鎮擾亂南下左右將軍都尉高祖都督

高祖起義將軍大夫高祖平南將軍光祿大夫等於高祖將軍高祖國邑將士昌平城鄉一百

出帝高祖豫州刺史濟州高祖大都滑臺前驅都督

高祖夏州万俟高祖西夏刺史當州大都以前四百轉行刺史高祖周文邙山龍門晉州

世宗即位大都晉州西將軍潁州世宗使掎角潁川梁州刺史

顯祖受禪刺史所在聚斂濟南滄州刺史