Back to collection

Book of Northern Qi 北齊書

卷三九 補列傳第三一 崔季舒 祖珽 Volume 39 Biographies 31: Cui Jishu; Zu Ting

Click on any word to see more details.

 
安平少孤涉獵長於尺牘當世十七主簿大將軍器重神武神武大行郎中

大將軍參軍左右中書侍郎機事總歸音樂有所文辭繁雜修飾勸戒而已報答:「。」黃門侍郎領主密謀大計於是賓客傾心得名:「僕射叔父。」權重如此

不法所為遇難文宣晉陽黃門:「一日不朝其間。」性愛聲色司馬宿由是二百北邊

文宣無罪大匠再遷侍中尚書僕射三司明初文宣僕射母喪解任光祿勳尚書刺史遣人御史不問武成文宣盡心大寧追還引入慰勉尚書三司昭陽殿敕令監造密言西兗州刺史吏部廣寧馬鞭武成不得哭泣久之膠州刺史侍中新安河陰光祿大夫》。監國圖籍暮年精勤推薦人士文學遠近

總監以為車駕晉陽以為壽春大軍信使往還節度道路小人驚恐大駕動人文官同心臨時未決:「文官總署諫止其實未必誅戮。」殿為首殿鞭撻家屬男女北邊妻女沒入

醫術銳意名手未曾懈怠貧賤

庶子長君尚書郎中著作流於未幾年老放出南安朝廷罪惡兄弟晉陽長君周武帝大將軍定州刺史

范陽將軍神情機警詞藻令譽起家秘書對策尚書郎中冀州刺史万俟》,由是神武文宣刺史曹參神武口授三十六無遺大為神武蘭陵公主蠕蠕魏收公主大為

疏率不能守道山東由此大有受納財產彈琵琶城市年少歌舞倡家元康聲色宿出山連珠孔雀百餘以為參軍尚書司馬慶雲長公主所生貨物所致淫逸如此:「丈夫一生。」文宣之間元康元康由是參軍之際神武不受歸罪神武而言:「丞相明鑒所為。」不羈放縱膠州刺史司馬飲酒以為寡婦姦通每人往復:「如此詭異耳順娘子。」于時神武中外功曹神武僚屬坐失飲酒神武不能秘書丞舍人華林》。一日退:「不須。」四十成祖晉州功曹參軍神武參軍不實神武大怒二百未及神武元康:「使?」元康才學鮮卑日內神武而且不問以為功曹參軍遇害元康家累:「少許索取。」不通二十五元康家書懷恨元康答曰:「亡者。」因此文宣受納一部文宣從事平陽曹參孫子受命便黃門正副:「自知秘書約束五經檢校』,如此然後。」廷尉枉法絞刑文宣事先司命除名保元晉陽

天性聰明莫不文章之外音律四夷陰陽醫藥所長文宣中書省中書侍郎敕令推問應對胡桃文宣文宣普選寧武太守著作孝昭忿

胡桃長廣殿下非常骨法殿下乘龍上天」。:「若然使富貴。」武成皇帝中書侍郎使彈琵琶太守太守江南使使太常散騎常侍三司武成結納武成上書追尊太祖皇帝神武高祖文宣皇帝改為皇帝武成

皇后東平以為武成以後主體:「寵幸振古一日何以?」:「主上不得皇太子大位以定君臣中宮萬全主上。」開許彗星太史除舊布新於是上書:「陛下天子春秋:『乙酉。』今年太歲乙酉東宮君臣以上天道。」獻文故事由是秘書監三司

宰相黃門侍郎友善侍中尚書侍中僕射侍中開罪不敢其事自陳大怒:「何故?」厲聲:「陛下不敢不以威權控制朝廷吏部尚書內外交通天下歌謠所知安可四裔陛下不以為意大齊。」:「誹謗!」:「不敢誹謗陛下。」:「收養。」:「何不後宮?」撲殺:「陛下得名得名得名陛下合金。」:「陛下不能如何?」:「項羽!」:「項羽人身天命項羽布衣霸王陛下父兄至此項羽何止不能太子輔弼竭力盡忠陛下禪位使陛下太上可數。」屈撓二百光州刺史大臣:「刺史對坐。」:「。」:「地牢。」深坑桎梏家人親戚不得臨視蕪菁因此失明

武成後主海州刺史朝政:「心腹平安何不?」大事以為舊怨虛心:「不得至尊猶在帝位大功緩急憑仗雙盲謀計。」光祿大夫秘書監三司死後侍中晉陽琅邪

太后太后皇太后故事:「婦人雄傑女媧無有。」亦稱國師國寶由是尚書僕射監國總監太原七十住宅鄰居大事修築案行朝野:「多事小人計數!」:「邊境消息處分兵馬吾等盲人機密我輩他國家事。」女皇謠言:「上天明月長安。」證實:「高山槲樹老翁上下多事老母不得。」老翁」,憂戚上行多事老母侍中」。參軍

領軍後主侍中署名密告:「兩眼不見合作領軍?」明旦不合廣寧交結大臣引入分疏不能:「。」平準除子刺史襄城太守參軍唱和鄭州刺史主機騎兵內外親戚後主扶侍出入紗帽直至壽堂政事委任

執事以來政體推崇人稱內外增損政務人物京畿領軍百姓郡縣宿衛都督等號官名文武章服故事閹豎小輩同異御史王子納賄其事使因此後主皇后侍中領軍徵君梁州刺史以為御史金紫光祿大夫領軍璧還梁州皇后由此王子不問日益無所不至後主不對:「開道多才博學善人比來罪過。」後主以前與其侍中僕射徐州刺史求見後主遣人推出不肯軍士牽曳追還刺史

百姓關城靜坐街巷禁斷行人所聞不測所以疑惑警備忽然鼓噪大驚登時走散乘馬參軍兵馬親臨不能戎行相與驚怪不已城陷危急救援奔走保全

涉獵散騎常侍使容貌短小言辭少有才學大業東平因為李密所得記室王世充

文學早知詞章機警音律散騎常侍使庾信名譽一時之秀