Back to collection

Book of Chen 陳書

卷七 列傳第一: 皇后 Volume 7: Empresses and Consorts

Click on any word to see more details.

陳書

 列傳第一

  高祖皇后 世祖皇后 廢帝皇后 高宗皇后
  後主皇后 貴妃

 周禮夫人二十七八十一天下之內受命繼體非獨外相因襲不同高祖朴素後宮世祖後宮貴妃貴嬪擬古夫人淑媛昭儀、[1]脩容擬古容華美人良人世祖恭儉嬪嬙高宗後主。()[],[2]

高祖皇后
 高祖皇后吳興烏程景明景明梁代侍郎后母道士光采五色:「。」光照所在聰慧美容高祖楚辭

 高祖廣州南征交阯衡陽世祖長城侯景之亂高祖豫章景平高祖長城夫人高祖踐祚永定元年皇后追贈后父景明金紫光祿大夫后母安吉縣安吉后父合葬吳興明年追封后父廣德縣五百高祖舍人發喪世祖世祖即位皇太后廢帝即位皇太后光大下令廢帝臨海高宗嗣位建元皇太后三月殿六十五喪事儉約不得四月太后萬安

 親屬在朝大夫

世祖皇后
 世祖皇后吳興參軍后年大同世祖高祖世祖吳興遣使世祖景平高祖踐祚永定元年臨川王妃世祖即位皇后追贈后父光祿大夫封建()[],[3]五百追贈后母安縣廢帝即位皇太后

 高宗僕射舍人高宗揚州刺史左右三百尚書省高宗權重高宗:「四方經理。」高宗:「出外便受制譬如富家不可得。」高宗使:「年幼政事二郎。」廢帝:「所為。」高宗高宗廷尉治罪賜死大小高宗憂悶計無所出建安安國使因此高宗安國高宗左右近侍其事高宗即位以后皇后大業長安江南頃之

 世祖征伐將軍刺史世祖即位散騎常侍持節會稽諸軍將軍會稽太守侍中將軍光大尚書僕射僕射技能而已高宗即位將軍太守二千石建元六十七侍中左將軍

 頗有學識御史

廢帝皇后
 廢帝皇后金紫光祿大夫元年皇太子廢帝即位皇后廢帝臨海臨海王妃至德

 臨海光大元年皇太子建元臨海將軍長安

高祖皇后
 高宗皇后河東解人曾祖侍中司空尚書重名梁代祕書監侍中梁武帝長城公主駙馬都尉鄱陽太守理家有若成人侯景之亂江陵長城公主待遇高宗江陵以后後主江陵明年江陵高宗後主後主成王高宗即位皇后

 姿容身長七尺高宗鄉里吳興即位貴妃傾心供奉貴妃其次高宗始興後主樂安後主即位皇太后淮南臨江大喪後主不能聽政大行喪事邊境防守以後後主長安大業十一東都,[4]八十三洛陽邙山

 未嘗宗族衣食

 建中世祖公主駙馬都尉後主即位散騎常侍使乘馬殿有司侍中

 太子洗馬東宮後主即位散騎常侍明元將軍舍人雍州大中太后素有名望。[5]尚書司馬

後主皇后
 後主皇后三司高祖會稽公主早亡歲時朔望涕泣左右內外異焉皇太子。[6]後主即位皇后

 嗜慾聰敏彊記涉獵後主東宮而后處於殿後主貴妃後宮後宮未嘗有所居處儉約衣服錦繡左右近侍佛經後主長安後主哀辭隋煬帝巡幸煬帝宇文廣陵還鄉不知

 為己宗族

 常在江陵後主太子詹事博學談論後主隋文帝建康

後主貴妃
 後主貴妃兵家家貧父兄後主太子選入貴嬪貴妃使後主太子後主即位貴妃後主貴妃賓客貴妃宮女後宮貴妃由是後宮後主淫祀宮中使鼓舞參訪外事一言先知後主由是內外宗族引用後主貴妃

魏徵
 史臣侍中鄭國魏徵參詳後主即位始興閣下不得貴妃太后殿皇后正殿後主皇后不得殿至德光照殿。[7]高數窗牖之類檀香金玉珠翠珠簾瑰奇近古未有微風朝日後庭引水花藥後主自居貴妃貴嬪交相往來美人淑媛昭儀脩容宮人文學學士後主賓客貴妃使貴人學士新詩互相豔麗以為宮女容色,[8]分部玉樹後庭大指貴妃貴嬪容色:「月夜滿朝朝。」貴妃七尺鬒黑有神閑暇容色瞻視盼睞光采左右軒檻宮中遙望神仙彊記人主顏色後主政事啟奏李善,[9]後主貴妃不能記者貴妃由是益加絕後而後法度貴妃貴妃其事而後從容大臣不從因而無不於是四方大臣執政便內外交結引進賄賂公行賞罰無常綱紀

 史臣關雎乾坤夫婦之際人道王化太后

校勘
昭儀 監本殿本昭儀南史·后妃傳梁武帝,「昭儀昭儀
()[] 
封建()[] 南史。《太平寰宇雷次宗豫章:「高帝創建城邑。」建成」,後漢以下」。亦作」。
大業十一東都 十一南史十二」。
 「」。
皇太子 帝紀建元」。〈年高皇太子
光照殿 「光照殿」《南史·貴妃殿」,《通鑑
殿本」。
李善 「」《南史」。


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary