Back to collection

Book of Later Han 後漢書

第二十一 郡國三 兗州 徐州 Volume 111: Commanderies and States Part Three

Click on any word to see more details.

第二十 

陈留 东平 任城 泰山 济北 山阳 

兗州

东海 琅邪 彭城 广陵 下邳

徐州

兖州
 陈留郡武帝雒阳五百三十十七十七七千五百二十九八十六九千四百三十三

 〖陈留

 〖大梁

 〖尉氏

 〖__

 〖

 〖齐桓公城中阳城

 〖小黄

 〖

 〖济阳

 〖

 〖封丘

 〖酸枣

 〖长垣蒲城

 〖

 〖更名

 〖淮阳高阳

 〖扶沟淮阳

 雒阳八百十五十三八十八六十三百九十三

 〖濮阳春秋

 〖南燕平阳桃城

 〖白马

 〖

 〖东阿

 〖湿

 〖

 〖临邑B925

 〖

 〖聊城

 〖

 〖乐平更名

 〖阳平成城

 〖公国故国光武更名竿

 〖春秋

 东平景帝分为雒阳九百七十五九千十二四十四八千二百七十

 〖宿

 〖东平平陆

 〖

 〖

 〖寿春秋寿光武寿

 〖致密中都

 〖宁阳泰山

 任城元和元年东平任城雒阳一百三万四百四十二十九四千一百五十六

 〖任城

 〖

 〖

 泰山高帝雒阳四百十二八千九百二十九四十三七千三百十七

 〖武帝

 〖泰山岱山西北龟山乡城

 〖

 〖阳关

 〖

 〖

 〖莱芜

 〖沂水

 〖

 〖南城东海东阳

 〖东海BD25

 〖故国

 济北和帝永元泰山雒阳一百五十五城五千六百八十九二十三五千八百九十七

 〖平阴防门长城东海

 〖F446乡城

 〖本国

 〖茌平

 〖

 山阳景帝雒阳八百十万九千八百九十八六十九十一

 〖昌邑刺史

 〖春秋

 〖钜野大野

 〖高平更名乡城

 〖更名

 〖南平

 〖鱼台

 〖

 〖金乡

 〖

 景帝雒阳八百十一十三七百十五六十五七千五百五十四

 〖定陶曹国所居__

 〖

 〖灵台

 〖泗水鹿城

 〖

 〖鄄城

 〖

 〖运城

 〖山阳

 〖成武山阳

 〖

 兗州刺史八十

徐州
 东海郡高帝雒阳五百十三十四八千七百八十四七十四百十六

 〖本国刺史

 〖

 〖

 〖

 〖

 〖

 〖

 〖阴平

 〖

 〖

 〖春秋谷地

 〖

 〖赣榆琅邪初五

 琅邪建武省城雒阳一千五百十三八百五十七九百六十七

 〖开阳东海初五

 〖

 〖琅邪

 〖东莞

 〖西海

 〖

 〖本国城阳峥嵘

 〖东安城阳

 〖城阳

 〖临沂东海

 〖东海春秋

 〖东海

 〖

 彭城高祖雒阳二百二十一百七十四十九二十七

 〖彭城

 〖

 〖__

 〖

 〖

 〖

 〖

 〖广

 广陵景帝江都武帝更名建武泗水雒阳一千六百四十十一九百四十一九十

 〖广陵东陵

 〖江都江水

 〖高邮

 〖平安

 〖泗水

 〖东阳吴王太仓在此

 〖射阳

 〖

 〖

 〖春秋

 〖海西东海

 下邳武帝永平十五更为下邳雒阳四百十七十三三百八十九六十一万一八十三

 〖下邳东海阳山

 〖本国

 〖

 〖

 〖

 〖淮阴

 〖

 〖

 〖高山

 〖

 〖

 〖

 〖

 〖曲阳东海

 〖东海

 〖东海春秋

 〖

 徐州刺史六十二


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary