Back to collection

Huainanzi 淮南子

卷七 精神訓 Chapter 7: Spirit

Click on any word to see more details.

未有天地無形窈窈營地其所終極其所止息於是陰陽剛柔相成萬物精氣為人是故精神骨骸精神骨骸是故聖人天順不拘陰陽四時萬物神明虛無所居是故莫不

精神形體一生萬物萬物背陰以為一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月形體五臟是故經紀四時五行三百六十六九竅三百六十六有風寒暑喜怒天地是故耳目日月血氣風雨日中月中蟾蜍日月薄蝕無光風雨五星天地神明耳目不息精神馳騁是故血氣血氣不外嗜欲嗜欲耳目耳目屬於精神精神理則通則無不無不以為無不是故憂患不能邪氣不能故事四海之外不能形骸之內不見所得所見所知孔竅精神戶牖使耳目聲色搖動不定搖動不定血氣不休血氣不休精神馳騁不守精神馳騁不守禍福之至丘山無由使耳目精明虛靜恬愉嗜欲充盈精神形骸不外之前之後豈直禍福之間精神不可使是故五色使不明五聲使五味使使飛揚四者天下養性嗜欲使使志氣

夫人之所以不能壽命刑戮生生所以天地相通萬物不知不能處於天下不識天下無我無不然則何以雖然造化安知安知死者或者徭役休息天下茫茫不強不強不事不辭天資七尺有形之類無形之中然則不以不以安知利害其間造化而已與其成器破碎與其臨江居人汲水江水洿洿洿是故洿是故聖人當世

喜怒物化精神無極天下不休不已是故聖人不敢有夏之至精神是故聖人應有恬愉虛靜是故不為不為魂魄精神死生所謂真人合於其一不知其二其內不識其外明白無為天地芒然仿塵垢之外浩浩蕩蕩機械是故死生不為天地摟抱無瑕若然耳目心志通達不知所為不知所之渾然然而死灰形骸學而不為不治不得已耀有待太清無能思慮不能不能不能大風不能是故珍寶珠玉至尊行客毛嬙西施<>死生萬物一方精於太清使有神不行而立之中是故反覆終始不知端緒昭昭休息委曲無形無形無體出入無間役使鬼神不測無間不同形相終始精神之所以是故真人呼吸不以使日夜則是

不變有所其所未嘗千變萬化未始歸於無形天地青青使生生未嘗其所未嘗其所天下萬物不惑死生變化眾人以為虛言

之所以為人耳目便高臺珍怪奇異文繡布衣鹿禦寒養性不加任重天下重負辭讓以為天下黃龍五色:“受命竭力萬民足以?”顏色不變壺子列子列子壺子壺子名實壺子死生五十高於,<>匍匐:“造化為此?”變化天下天下壺子死生變化

至人不竭不死不遂不通不足不足屈伸俯仰婉轉禍福利害千變萬化足以蟬蛻太清忽然鳳凰不能爵祿足以晏子臨死不易晏子不可不可君子不可以富貴不可以死亡不拘無為

不以天下公子不以讓位不以不受不以由此不待不待天下至大至親其餘足利不以天下至人原道以下世俗通許,《》、《季子不受吳國不利寶玉偷生大義不知不足大言不知天下不足

相和以為嘗試仍然》、《》,修文不知天下使天下右手不為由此天下聖人足以足以天下天下天下天下河水不過漿不為滿河水不為不加不為{}、人大大喜莫若未始大通不以不以鉗口不以不以聰明精神一體一體

交流喘息脫然岩穴之間叩頭親戚兄弟然而故知宇宙不可死生養生不可天下不可不若不為不若不為自有終始無端其所之外至大之內不遂不知雕琢世交樂之周旋陰陽性命終身至道不然情性心術樂道不得不樂不為無益不以便不以肆意度制可以天下

儒者其所其所其所其所江河牧民禽獸使野心壽終豈可顏回季路子夏孔子通學顏淵季路子夏失明不得子夏曾子曾子:“富貴先王之道兩者心戰先王之道。”富貴不便侈靡不得已自強天年

至人量腹容身天下萬物不利無極太一天地掌握之中貧富儒者使使使天下不敢使無有以為中國無用故知不知不能夫人之所以國家社稷人手天下未嘗桓公不以樂之使