Back to collection

Book of Jin 晉書

卷一 帝紀第一 高祖宣帝 Volume 1 Annals 1: Emperor Xuan

Click on any word to see more details.


皇帝河內溫縣孝敬里人司馬其先出自高陽夏官祝融夏官司馬其後周宣王因而司馬諸侯河內子孫西將軍豫章太守潁川太守字元京兆尹第二少有多大博學洽聞儒教漢末天下南陽太守楊俊知人,[1]以為非常尚書清河:「。」

建安武帝司空不能起居使不動丞相文學行者:「盤桓便。」就職於是使太子黃門侍郎議郎丞相主簿

:「劉備江陵機不可失漢中益州震動進兵勢必瓦解因此功力聖人不能失時。」:「既得隴右!」不從既而孫權遣使乞降稱臣陳說天命武帝:「!」答曰:「殿下十分天下服事稱臣天人不以謙讓知命。」

魏國太子中庶子太子號曰

司馬:「箕子為首今天二十戎甲。」於是務農積穀豐贍荊州刺史粗暴太守驕奢並不關羽

帝都許昌以為河北:「戰守國家大計未有便遷都人大不安孫權劉備得意不願其後。」呂蒙西公安

荊州屯田潁川逼近,[2]:「關羽觀望將令不敢。」其後亡者

洛陽朝野危懼綱紀喪事內外肅然

魏文帝即位河津丞相長史孫權西襄陽不可以襄陽:「孫權破關不敢襄陽水陸要害不可。」不從不為尚書頃之督軍御史安國

初二督軍侍中尚書僕射

天子南巡許昌撫軍五千給事中尚書天子:「無須以為分憂。」

天子復大舟師復命百姓臨行:「以後曹參戰功蕭何為重使西不亦!」天子廣陵洛陽:「撫軍西西撫軍。」於是許昌

天子殿顧命太子:「三公。」明帝即位舞陽

孫權江夏諸葛襄陽諸軍進擊首級將軍

太和元年六月天子諸軍

言行不可不見新城太守於是中國蜀相諸葛亮反覆太守其事詐降漏泄漏泄舉兵:「將軍劉備國家國家將軍疆埸將軍可謂白日莫不切齒將軍諸葛亮小事。」大喜不決觀望而後:「無信義及其未定。」兼行向西

:「八百一千二百舉事上天相反一月諸軍所在司馬自來將來。」:「舉事神速!」城外木柵。[3]開門京師俘獲萬餘勸農

疆埸刻印疑心郡守使京師七千幽州七千

京師天子對曰:「大綱自然安樂。」何者對曰:「中國習水散居陸軍。」天子復命

大將軍加大都督西開道水陸並進至於新豐縣班師

明年諸葛亮天水將軍天子:「西方有事。」使西長安都督諸軍,[4]車騎將軍將軍雍州刺史:「前軍當之將軍不能分為前後三軍所以。」進軍大軍:「安營然後兼行。」於是卷甲:「疲勞不敢渭水。」漢陽亮相使輕騎退南北為重追擊天子使使勞軍封邑

軍師督軍言明隴右:「陳倉其後不復攻城野戰不在西積穀不能。」於是冀州農夫京兆天水南安

青龍元年穿充實

率眾渭水天子步騎節度:「百姓積聚渭南。」:「武功西諸軍。」將軍不動:「向陽可知。」將軍雍州不得長星奇兵之後五百生口六百

朝廷持重挑戰不出巾幗婦人決戰天子不許骨鯁軍師挑戰出兵軍門:「不復。」:「所以有所不受千里!」

軍事:「不見無權十萬。」對壘百餘百姓出兵長史窮寇於是營壘圖書:「天下奇才。」以為尚未可知:「兵馬有人可以。」關中使軍士平底木屐前行蒺藜然後馬步審問百姓:「諸葛。」:「便不便。」

使問曰:「諸葛起居何如幾米?」[5]對曰:「。」問政:「二十自省。」既而:「諸葛孔明!」部將爭權乘隙不許

太尉封邑入寇將軍

武都。[6]

關東長安五百京師

白鹿天子:「周公旦成王陝西白鹿豈非忠誠千載俾乂!」

遼東太守公孫京師天子:「不足?」對曰:「大軍成擒。」天子:「?」對曰:「深度有所其所遠征不能持久而後。」天子:「往還幾時?」對曰:「六十休息。」

大修宮室加之以軍百姓:「周公蕭何未央宮室以北百姓內務。」

初二步騎發自京都車駕西明門郡守以下父老故舊歎息悵然:「天地開闢日月重光遭遇際會遐方故鄉肅清萬里告成舞陽。」次于步騎數萬堅壁南北七十旗幟泛舟長圍:「所以示眾。」:「正入所以昆陽古人不得不其所大眾在此直指求戰。」其後:「所以不可。」進軍

孫權出兵聲援:「司馬善用變化。」

大水平地三軍都督自若司馬:「八部並進晝夜不息。」:「將士一月安可不速是以不計死傷乃爾功力何所自發京師未合牛馬兵者詭道事變束手無能小利。」朝廷天子:「司馬臨危。」既而合圍土山地道晝夜

長星平城西南流于東北城中使其所相國王建御史大夫乞降解圍不許:「列國肉袒王人解圍退老耄傳言年少。」侍中:「軍事大要不能不能二事不肯不須。」突出擊敗之上男子十五七千以為公卿伏誅將軍三十

叔父將軍苦諫:「而已詿中國人。」

兵士:「可以。」:「人臣無私。」軍人六十將吏從軍死亡還家班師天子遣使勞軍昆陽

天子:「。」便道關中之間詔書:「便直排。」晝夜兼行自白四百一宿引入殿臥內流涕天子齊王:「以後事相相見。」大將軍遺詔

齊王帝位侍中持節都督中外諸軍尚書朝政殿輿殿