Back to collection

Book of Jin 晉書

卷三十四 列傳第四 羊祜 杜預 Volume 34 Biographies 4: Yang Hu; Du Yu

Click on any word to see more details.

杜預〈()〉


 叔子泰山南城二千石漢南太守上党太守蔡邕外孫皇后十二喪父思過叔父父老:「孺子六十大功天下。」既而所在及長博學屬文身長七尺鬚眉談論從事秀才太原:「今日顏子。」:「容易。」故吏:「常識。」:「。」其先如此

 姻親有加長兄餘年自居儒者

 文帝大將軍公車中書侍郎給事中黃門高貴鄉公屬文在位汝南意見其間不得親疏陳留賜爵關中少帝不願秘書監六百拜相從事荀勖機密領軍宿衛殿內外

 武帝受禪中軍將軍散騎常侍不受郎中夫人印綬泰始:「朝政德清經緯文武謇謇正直樞機垂拱無為委任責成尚書僕射將軍。」裴秀前朝名望不處

 都督荊州諸軍散騎常侍將軍如故開設庠序懷遠江漢時長後人毀壞死生居室禁斷石城襄陽七百詭計於是減半八百及至十年江北都督中郎將諸軍東江輕裘緩帶被甲之下侍衛不過十數:「將軍都督萬里安可將軍安危國家安危今日。」此後

 後加車騎將軍三司

恩詔使出身以來十數受任智力不可恩寵不可夙夜古人為人使為人祿使外戚不患次之可以可以高位傾覆先人豈可違命天威曲從蓋聞古人大臣不可小人

今天以來使不少假令版築之下之間不以不以豈不今日文武宰輔高位所見光祿大夫公正光祿大夫寡欲不同光祿大夫清亮簡素立身在朝服事華髮終始

何以天下日月是以守節道路多事使臣匹夫不可 西陵五萬江陵荊州刺史不克有司:「萬餘不過三萬江陵使軍人詔命大臣。」平南將軍庶人

 東陽據險五城石城以西前後不絕修德懷柔吞併交兵克日不為將帥醇酒使不得遣送死節子弟遣還會眾禽獸所得於是稱為

 相對使命交通諸葛孔明不能無疑:「!」以為反復今日:「分界而已。」孫皓:「不可以無信義大國不如正是。」

 無私疾惡不然拂衣賓客:「盛名大位。」以軍王戎言論人為:「。」

 南大將軍三司上流童謠:「渡江不畏岸上。」:「水軍。」益州刺史大司農益州諸軍將軍密令舟楫順流

 上疏

先帝順天應時西平巴蜀南和海內得以休息兆庶樂安背信使功業不一大舉所以先帝無為三苗寧靜宇宙戢兵天下自此十三一周平定今日常言吳楚有道無禮當今一統不得

是故險阻輕重強弱不能險阻不可高山深谷然後進兵斬將搴旗數萬乘勝席捲成都漢中諸城不敢不足劉禪降服索然江淮不過劍閣山川不過孫皓劉禪巴蜀多於前世器械往時相守征夫苦役干戈經歷盛衰不可長久當時四海

水陸臨江平南豫州直指秣陵多方當天分形奇兵空虛一處上下震盪無有內外東西千里自持無有孫皓恣情任意名臣不復自信是以無有一定平常之際不能致死可知急速不能持久弓弩不如中國唯有其所便長江城池官軍其內如此 :「大功。」不同:「天下不如不斷豈非!」

 其後泰山南城平陽南城南城:「萬戶先帝!」固執退至心分列之外是以朝野僉議兼併以東樞要政事損益勢利故世不知慎密太過:「君臣不密不及不能不愧知人謝恩。」

 有所?」默然退諸子:「可謂其一不知其二人臣。」從弟:「既定故里能不滿疏廣。」

 樂山風景置酒終日不倦歎息從事:「自有宇宙便由來賢達遠望湮滅使悲傷魂魄。」:「公德四海前哲至若。」

 關內三百

 弋陽江夏戶口追討復舊:「江夏襄陽八百已經軍方安能以免事宜武帝都督相近兵勢疆埸之間而已無常未知。」使者不能

 入朝洛陽哀慟引見殿下拜不宜張華:「主上功德虐政混一六合興文堯舜孫皓不幸百萬長江未可後患!」贊成:「。」使:「不必自行之後功名之際不敢有所。」

 杜預五十八素服是日大寒涕淚南州莫不罷市相接將士如此以東朝服三十:「南大將軍南城清遠在內大命左右機密朕躬傷懷追贈侍中太傅持節如故。」

 立身被服祿俸九族賞賜軍士不得以南從弟先人不許里外大司馬齊王不以:「歷年不可所以季子所以。」

 文帝傅玄:「天子漢文歎息主上至孝實行喪禮喪禮實行何為因此先王風俗不亦!」:「漢文末世淺薄不能國君因而數百一旦復古難行。」:「不能使天下使主上!」:「主上天下父子君臣三綱。」

 文章老子並行襄陽百姓平生歲時莫不流涕杜預名為荊州人為諱名

 謙讓有所不得

官屬南大將軍清遠既有三司加大將軍不行至今海內望風懦夫立志政化江漢開疆有軌公家報國宿晚節不遂遠近所以及其生存便當放棄

:「不備僚屬之至顯明隱憂追遠不惜四千子弟。」不許

 群臣流涕:「太傅。」蕭何故事夫人

皇帝使謁者侍中太傅平成不恭稱號歷年受任王化江漢歸心有成昊天疇昔合符國有啟土夫人萬歲食邑五千