Back to collection

Book of Jin 晉書

卷四十八 列傳第十八 向雄 段灼 閻纘 Volume 48 Biographies 18: Xiang Xiong; Duan Zhuo; Yan Zuan

Click on any word to see more details.
 河內山陽彭城太守為主簿太守太守劉毅太守從事會死無人文帝:「不問叛逆相容王法!」:「先王當時功罪而後何必使于時殿下之中將來不亦!」

 黃門侍郎劉毅侍中同在交言武帝君臣不得已再拜:「詔命君臣如何?」於是大怒:「君臣何以?」:「君子退退河內不為幸甚君臣!」

 泰始秦州刺史鼓吹二十御史侍中將軍太康河南賜爵關內齊王:「陛下子弟有名齊王京邑不可。」

 將軍


 敦煌西土著州郡西司馬關內議郎武帝即位上疏

 西將軍心懷平定三族不能協同君子昧死所以反之

 屯田皇帝之中內外文武所在有名足以皇帝知人西官兵失利刺史圍城之中危懼隴右國家先帝以為思惟可以安邊殺敵兵馬官軍大敗之後士卒破膽將吏倉庫空虛器械積穀強兵有事耒耜率先將士士卒斬首指授長策受命不滿死地勇氣將士乘勢使劉禪君臣足以先帝

 功名竹帛萬世七十老公何所安社稷古義定罪西將軍天下威名不同疑似構成其事詔書強兵束身不敢自知先帝之後官屬將吏相聚破壞檻車是以狼狽小事豪傑然後大眾臨死惡言豈不哀哉歎息賈誼所以慷慨漢文天下痛哭

 陛下闡弘大度不拘祭祀不絕白起無罪天下人為心痛由是門生故吏田宅其後使冤魂黃泉收信後世天下立功湯火陛下

 時宜

 天時不如地利地利不如不克天時不如地利不深不利此地不如推恩人心人心不可人心不和金城湯池不能南風天下自理可比奸雄攪亂相乘以為陛下深思杜漸防萌彈琴垂拱而已莫若推恩協和黎庶推恩足以四海推恩不足妻子是故唐堯親睦九族周文莫不以為太宰司徒將軍三王鎮守其餘十五以上選中才兼文武輔佐兵馬廣布猶子愛國如家君臣連城開地所謂磐石天下一家後世強大制度使得推恩分子如此使萬國後世

 諸侯不敢動搖諸侯強大太山族類法禁親戚隔絕不祥莫大無故瓜分天下諸侯而是雜糅權時經久煩擾由於九族親睦黎庶協和在於骨肉百姓離心不安伊尹不和在於

 

 涼州兵馬羌胡健兒五千討賊第一乙亥詔書》,州郡中外金城太守三十金城以西中軍州郡所謂不重

 由於荊軻闔閭匕首耀視死如歸豈不功名不平由來久矣。《:「淑人君子。」以為

 前後不見長假還鄉

 試用沈伏數年犬馬陛下不問天地忠臣孝子欣然貪官退戚然懷祿在於不能生長在外未嘗覲見陛下不知何人有事不能功名竹帛聖明羸劣不能當歸地下早亡兄弟孝敬家門人生以為不足中年日月之所以歎息歸路

 :「。」天下太平未見麒麟太極之所以不敢漢高祖定天下于時戍卒敬上:「陛下天下成周成周以為。」於是感悟賜姓陸賈:「所以所以。」新語前世成敗以為勸戒一言親子使千金故世所以

 堯舜復興天下太平以為有所聖賢明鑒孟子:「不能天下天下天下諸侯朝覲獄訟之中天子。」西不臣僭號鼎足並稱天子魏文帝受禪以為即是即是不通天下之後安能使將來君子心服骨肉不能使四海賓服混一于時群臣:「禪讓不然天下至強至大聖人。」由此孟軻有所陛下受禪西兵刃耀旌旗天順法度損益強制而今立國自然奸雄親戚子弟深思遠慮杜漸防萌

 漢文帝六合天下一家賈誼上疏當時以為譬如之下未及陛下居安思危高高在上新政大化使萬邦昆蟲草木蒙恩朝廷天下陛下踐阼箴諫赫然直言直言不用杜口結舌祥瑞由來

 陸生不在顧問蓋聞在於不惟疏遠而言廢興養老張設直陳古今故事異端不足採納私心發起覺悟遺忘陛下使天下退桑梓墳墓宮闕皇極不勝

 其一經典遠古霸主亡國至於賢相奸臣而言無不任用阿諛無不欲求亡國破家相繼所謂不忠前任不肖所以亡者末年在朝在家不舉天平穆穆牧野不能賢相婦人荒淫無道長夜於是牛飲比干天下之所以太甲暴虐顛覆於是伊尹改悔而後歸於既已復興諸侯號稱太宗阿衡盡忠諸侯天王微弱陵遲齊桓公淫亂所以合一及其流出豈非桓公管仲如此榮辱存亡實在之後微微車馬禮樂至於留心西戎蹇叔由是四方繼踵而至強國吞滅諸侯天下皇帝謀臣沙丘胡亥不能殘賊仁義黔首陳勝吳廣天下回應於是趙高二世子嬰孤危指鹿為馬所以鹿豪傑競逐項羽既得不用假令邪說沛公咸陽號令諸侯天下無敵忠諫霸王業已彭城故鄉文繡蓋世兒女是故至此不知覺悟」,且夫歸仁曠野。」漢高祖布衣天下奇謀英雄智力而已 子孫二百餘年使權勢三公天災人事大臣社稷忠言災患不得專權王莽無緣乘勢雲龍不忠之間苟取而已是以其餘可謂以為御史殿左將軍叩頭流血不然彰明直臣足以後世漢室以為亂臣賊子無道莫過於不如外戚折節力行名譽宗族朋友歸仁及其之際勤勞國家見稱于時人士詣闕上書不可內外群臣莫不功德遭遇漢室太后壽考宗主孺子