Back to collection

Book of Jin 晉書

卷六十 列傳第三十 解系 孫旂 孟觀 牽秀 繆播 皇甫重 張輔 李含 張方 閻鼎 索靖 賈疋 Volume 60 Biographies 30: Xie Xi; Sun Qi; Meng Guan; Qian Xiu; Miao Bo; Zhang Fu; Li Han; Zhang Fang; Yan Ding; Suo Jing; Jia Pi

Click on any word to see more details.

〈( )〉 〈(從弟)〉皇甫 〈()〉


 濟南琅邪太守梁州刺史考績天下第一武帝受禪聲譽荀勖強盛朝野諸子:「。」:「使。」:「先君遺教先君往日。」父子當世公府黃門侍郎散騎常侍豫州刺史尚書雍州刺史將軍西戎校尉西將軍信用軍事朝廷不從白衣自守張華宿兄弟:「兄弟不可!」不得妻子

 齊王起義:「嘉善,《春秋美談是以武王比干幽明相通骨鯁之臣斫喪王室功臣之後泯滅張華于時羔羊歐陽無罪百姓陛下日月光照蒙恩春秋幽王功臣之後子孫詩人以為右職股肱。」公正奸邪無罪大司馬彰明使冤魂無愧。」永寧追贈光祿大夫改葬弔祭

 齊名公府黃門侍郎豫州刺史太守御史關中由是明日:「!」朝廷舊制不從光祿大夫改葬弔祭

 公府太子洗馬尚書郎長史弘農太守妻子


 樂安魏晉幽州刺史將軍自修孝廉黃門侍郎荊州刺史名位永熙太子詹事衛尉武庫歲餘兗州刺史平南將軍弟子當世起事神武器械兄弟月相公府尚書郎中堅將軍尚書左丞上將軍校尉將軍太子詹事武威將軍太子賜爵開國推崇車騎將軍偽朝責讓不從不可慟哭而已齊王起義伏誅襄陽太守三族

 陳留陽平太守


 渤海東光好讀書天文即位殿駿太后駿專權使楚王駿其事駿黃門侍郎親信四十將軍萬年關中眾數十萬相繼張華關中雍容退不懼士卒不為周處上下離心難以文武宿衛勇悍關中士卒大戰十數生擒萬年威懾校尉將軍

 篡位所在安南將軍河北諸軍淮南前鋒將軍戰死在外將軍義軍齊王不從眾議反正洛陽三族


 武邑雁門太守豪俠美名太保尚書所知太康調新安司空從事輕侮高平穢行文辭外戚于時朝臣證明盛名美譽由是司空張華長史

 任氣將帥作亂長沙王成都王穎冠軍將軍陸機戰敗黃門西長安尚書劉毅扼腕慷慨激濁揚清之間將帥納言未曾

 河間關東諸軍奉迎大駕將軍關中遣使東海王不敢長史大姓使罷兵萬年


 光祿大夫才思有意義高密司空祭酒庶子

 長安河間天子諸侯東海王起兵奉迎天子故吏從弟長安相見罪重:「形勝國富兵強奉天號令不服!」猶豫不決遊說為難不敢於是山東諸侯後悔舊都契闊艱難相親

 帝位給事黃門侍郎侍中專管詔命威權自己帝力不能盡忠為己入朝等於:「奸臣自我自我哀哉!」涕泗歔欷不能朝野:「善人!」衛尉

 安平外孫名譽尚書郎太守超等大敗東海王徐州使入關大駕冠軍將軍南陽太守藍田南陽守衛不受即位將軍散騎常侍太僕既而尚書太史令高堂機密東海王

皇甫
 皇甫安定司空張華所知太守元康秦州刺史齊王參軍長沙王以為參軍河間關中:「不為一方長安。」尚書信任召集上士遣使罷兵河南奉詔金城太守隴西太守

 頃之成都王穎起兵後父尚書僕射左將軍河東太守萬餘關門使使罷兵進軍商行長安堅守閉塞土山攻城所在以防權變不得將士死戰不可御史朝廷本意奉詔御史問曰:「?」:「河間。」失色於是

 養子東海王成都王穎山東不肯出兵殿中人金墉城以后發兵奉迎大駕倉卒百官俄而


 南陽西河間之後少有從母齊名藍田不為豪強將軍西大姓僮僕放縱百姓其二二百貧戶山陽太尉家僮擊殺尚書郎宜昌

 御史將軍將軍軍事潘岳共相詐冒梁州刺史未經車騎長史中正清風輔以:「古人當官不復自知不以介意七十六常見憂慮獲罪留神省察前後行事而已。「雅正

 太守長沙王河間專制關中不臣密詔雍州刺史秦州刺史皇甫使於是長安敗績秦州刺史金城太守梁州刺史不時天水太守西隴西太守會議未決稚子異議者收兵敗績天水帳下

 :「管仲不若管仲不能濟事反坫不為。」班固司馬遷:「著述千年五十萬言班固二百年事八十萬言不同不如良史足以足以人道中流小事不如晁錯忠臣不如因循難易不同蘇秦張儀流離足以大才辯士辭藻華靡實錄所以良史。」武帝不及劉備諸葛亮


 隴西道人僑居少有才幹孝廉安定皇甫商州年少寒微結交亭長刺史下車秀才公府太保秦國郎中司徒中正尚書不事本州大中名義傅咸

 秦國郎中清正經世史魚以此不能協和流俗峻厲不可得孝廉尚書寒門少年太保:「。」

 悲慟感人目見而今俯就王制其中天王今天天朝王公天朝使未見斯文升遐武帝崩殂世祖陛下臣妾不可不敢天王釋除不可無後未有所居即便不問云何今日博士使世祖即吉王制聖上不輟股肱近侍不宜便歡樂豈不不可含有尚書聽差躊躇司徒訪問教義不正不可

 隴西初見使中正反復言辭國人不宜中正郎中常山太守懇切文墨之前躊躇從弟不良扇動名義法外有所中正便大夫朝廷以時

 不從退長安歲餘祿司徒王戎大臣為此

 篡位:「含有文武大才以資。」以為河間西司馬見信頃之長史齊王使