Back to collection

Book of Jin 晉書

卷七十三 列傳第四十三 庾亮 Volume 73 Biographies 43: Yu Liang

Click on any word to see more details.

庾亮〈( )〉

庾亮
 庾亮字元穆皇后外戚》。姿容談論》《》,風格禮節之內以為太初十六東海王會稽自守

 西引見風情過於器重由是皇太子不許丞相參軍丞相軍事掌書記中興著作東宮其所見稱太子布衣刑法韓子皇太子刻薄不足太子給事中黃門侍郎散騎常侍王敦蕪湖使談論不覺退:「!」領軍

 明帝即位以為上書

 凡庸喪亂隨侍有道逃難而已遭遇先帝異常婚姻沐浴餘年先達小人祿一日聖朝先帝登遐區區上達

 陛下踐阼宰輔賢明至公不已天下何者陛下骨肉不同太上至公無私自來悠悠六合天下是以前後使西京東京決不

 在世無援于時植根至於外戚天地四時扶疏四海側目不容不能是以疏附百姓之內寒心萬物不通聖賢因而以求至公如此使兵權以此以此招禍陛下天下安可使坦然

 富貴榮寵不能刑罰貧賤不能違命背時不足是以淺薄屏營不知所措陛下天地

 

 王敦既有異志憂懼代王舉兵將軍吳興都督東征諸軍永昌縣開國五千四百不受將軍

 見人群臣撫軍將軍南頓將軍親愛西臥內流涕既而正色大臣社稷今日深感司徒王導遺詔幼主給事中太后臨朝政事

 王導以此人心先帝遺詔大臣不在刪除遺詔怨言於是江州聲援石頭南頓執政帝室國族元老先帝天下宗室

 琅邪亡命專用禍亂大司農不可平南將軍舉兵不受便京都起義並不:「西過於足下。」既而宣城不能乘勝至於京都都督征討諸軍建陽門外未及棄甲小船西左右失色不動:「使!」

 其三南奔既有執政天下引咎自責可觀不覺釋然:「石頭老子今日!」便終日留白問曰:「?」:「可以。」於是相稱:「風流兼有為政。」

 石頭答曰:「古人當今不宜。」:「朝政喪亂!」步兵萬餘四面將士殊死退數百

 進見稽顙群臣明日謝罪骸骨尚書侍中:「社稷。」上疏

 小人才不經世戚屬皇家告退輾轉便先帝醫藥登遐顧命後事不可不敢逃命寄託君臣自然眷戀不敢先帝布衣感遇加以陛下先後是以驅馳不敢無補退驕盈不自覺不能撫寧退不能宗長使四海沸騰

 不堪事由社稷傾覆宗廟先後登遐陛下四海肝腦塗地朝廷屠戮不足祖宗滅族不足四海國家莫大陛下有司自古不忠不孝不能伏劍朝廷人次次於人理

 明詔聖旨所以陛下寬宥首領天下勸戒

 

 大義何必區區

 未有天地不容今年明年所見諸公勃然正是不忍無禮不忠征討有司國體上告席捲甲胄大事天下反正社稷宗廟豈非復議既往

 天下死者對岸當上先帝艱難使天下幸甚

 陽東有司舟船持節都督豫州揚州江西宣城諸軍西將軍豫州刺史宣城內史受命蕪湖

 頃之將軍親征於是征討都督將軍步騎太尉蕪湖不受:「賞罰黜陟君子。」:「元帥效命!」不受西將軍王敦永昌縣都督諸軍刺史西將軍三司讓開武昌

 王導幼時大綱不拘細目委任並不奉法大臣起兵不從率眾不許

 蕪湖反覆時弊國危有所鎮壓隱忍解釋迄今

 主上以及成人武官小人讀書無從顧問未嘗君子顧問殿中將司馬同年將軍司馬生願人主成德黔首天下不可進賢輔導聖躬春秋稽首師傅成人主上君臣不可以不得不無人百官百官先帝顧命不可

 往日隱忍以時國危兵甲不可無賴足以維持天下託付何以先帝地下安國社稷負荷輕重其所

 不許其事

 石勒中原豫州將軍使西太守精兵稱為中郎將江夏五千南蠻校尉太守鎮江武昌太守將軍梁州刺史荊州刺史巴郡太守京都大眾十萬石城諸軍聲援上疏:「誅鋤眾叛親離進取襄陽漢水襄陽石城諸軍羅布比及數年臨河大勢一舉存亡天時人情聖朝陛下其所壽陽簡練部分參議以定經略。」王導以資不可大舉上疏便安西將軍復位司空如故

 城陷王導司徒揚州刺史尚書咸康五十二追贈太尉文康車駕親臨永昌印綬上疏:「是以自陳十年豈直先帝神武是以非人是以陛下存亡陛下發明不朽。」:「玉樹使人情!」

 乘馬有的以為不利:「不安!」退武昌俄而不覺:「諸君老子此處興復。」便坦率此類


 數歲雅量過人神色:「至於!」遇害

 少有吳國內史文義諷諫:「陛下聖明百姓凋殘四海豈可漢文隆盛儉約斷獄四百賈誼歎息所以憂懼陛下明鑒受任親臨所見聽斷。。」詩文太元侍中豫州刺史西中郎將義熙中江刺史自有

 好學文章叔父襄陽十五:「襄陽耀臨河使太平便在於皇朝無有萬仞方城加以征夫有勞窮寇送死東西遠略率然進退不見明暗全勝城池練兵泛舟水陸旬朔。」丹陽六十太和代王領軍尚書僕射光祿大夫


 西東海王校尉綱紀功曹中軍司馬侍郎將軍廣饒臨川太守軍事將軍梁州刺史總統寬厚東西秦州諸軍牙門將士妻子三百將軍上疏:「