Back to collection

Book of Jin 晉書

卷一百一十八 載記第十八 姚興下 Volume 118 Records 18: Yao Xing Part Two

Click on any word to see more details.

一百一十八 第十八

姚興()

 義熙將軍梁州漢中梁州漢中起兵求救南梁刺史退守

 以太尚書

 慕容司徒僕射濟陽

 華山廣袤百餘生物五月

 勃勃高平

 拓跋珪求婚興許伯禽長安爵位

 禿沮渠蒙遜迭相攻擊河州刺史西

 遣使順流劉裕

 使中軍後軍鎮遠乞伏步騎三萬僕射勃勃吏部尚書:「違逆蒙遜使自相攻擊然後。」不從勃勃退保河曲金城部將:「聲討勃勃猶豫嚴防輕騎五千城門孤城獨立。」不從城固退西苑大將軍諸軍節度至高敗績撫慰率眾遣使宿謝罪

 難為勃勃勃勃次於長安不從

 大敗遣使乞師西南梁刺史率眾遣使拜師方物兼司持節大都相國一如故事

 平涼其弟最少隱忍:「不仁左右寢不安席。」:「名將四海。」庶人

 河間王子章武王子:「劉裕何故:「不逞之徒削弱王室自修莫不所以。」建義將軍揚州刺史平南將軍兗州刺史甲第

 勃勃安遠諸軍勃勃欲留群臣以為不可尚書郎御史:「不忠腰斬天下車駕使。」默然僕射:「車騎未必陛下。」左將軍文宗文宗兼人力戰勃勃退五千長安

 侍中太常大舉江東荊州刺史梁州刺史率眾江陵前將軍枝江江津江左貴族將士荊州刺史城固雍州刺史襄陽江陵舟師步騎大戰枝江敗績

 不足竹山群臣以為萬邦不宜節約:「利於山水豪富有餘不足何不!」

 朝門文武前驅城門校尉滿被甲閉門:「昏暗而已不可。」朝門滿二等

 乞伏攻陷金城太守厲色

 勃勃萬餘平涼平涼生擒勃勃攻陷中郎將勃勃陳倉勃勃隴右清水略陽太守秦州勃勃安定不及

 天水奸詐親戚傾心雍州刺史鎮安密謀傾心常山左右尚書侍中大將軍將相東宮

 勃勃作亂西北蒙遜將帥鎮撫太守:「數萬得文足以。」;「廉頗李牧鎮撫四方使便宜行事。」:「清潔平陸元始賞罰不顧。」:「令行禁止年少未知為人。」:「廣平才兼文武一方陛下。」不從太常太尉隴西內史政績太史令:「出於北方東西五百流血。」乞伏遣使謝罪勃勃及其官爵

 勃勃南奔勃勃勃勃大將軍都督安定

 潁川太守許昌來朝:「劉裕奸計芍陂。」:「安敢疆埸子孫!」尚書:「自知非分三萬積聚。」:「陛下以此壽春大眾輕騎使淮南蕭條俯仰飛越。」

 西平涼作壽妻妾飲宴靈床不以為意前後征伐大功以為將軍平輿八十

 所在地前後一百五十六公卿請罪:「元首近代歸罪三公無謂公等復位。」

 侵擾五千前鋒步卒前將軍左將軍文宗西秦州刺史羊頭出自輕騎五千將軍天水太守忿:「先皇威武冠軍生猛兼人再入智勇地勢使未見成功使便何不?」不從率眾相持不敵忿

 新立:「。」

 都督諸軍安遠將軍雍州刺史率領勃勃群臣:「敵對不可不過五千。」以為不然勃勃

 昭儀皇后丞相太宰太傅大司馬司徒二十四大臣屢喪故事東堂不從大臣親臨

 文宗文宗怨言御史文宗群臣

 將軍中郎將成為趙興太守歸罪勃勃

 禁衛諸軍鎮撫遼東劫掠百姓七百

 寵愛施行無不給事黃門侍郎治書御史左右黨人爪牙彌縫僕射侍中京兆尹:「父子之際而言君臣父子不容未始廣平無狀陛下威權無賴莫不陛下廢立誠如而已不敢奉詔。」:「安有!」:「廢立陛下所以左右威權非但太山宗廟社稷磐石。」默然

 起兵輿五百許昌

 太子屯兵招集被甲撫軍侍中僕射冠軍京兆尹宿衛遣使流涕將士:「臣子廣平不以忠於正是諸君忠烈。」將士無不攘袂:「殿下所為死生不敢。」於是散布數萬將士長安豫州起兵洛陽西起兵群臣:「陛下奈何!」:「使諸子四海安社稷。」:「廣平陛下未便加法威權使散居全天。」:「以為何如?」:「愚見。」才兼文武尚書將軍罷兵刑法

 遣使平陽太守成都來朝:「鄰接求婚相接?」成都:「戎甲未曾損失士馬桓桓和親婚姻豈但而已永安。」吏部方物

 來朝使:「在外有所。」:「已知。」:「陛下大義便當奈何!」於是引見宣流:「先帝大聖陛下神武七百萬世安可使社稷有司。」:「。」大司農長史王弼興廢不從不以撫軍上疏:「廣平積年文王聖朝自愛掩蔽不已。」表示:「天下莫不口實何以?」:「陛下裁決。」默然

 太子詹事東宮陷害不為

 三原群臣:「古人關東關西奇士天明中原流沙未嘗至於使後門明揚。」對曰:「奉旨未見大才可謂。」:「自古霸王莫不不明奈何四海!」群臣

 荊州刺史司馬江陵雍州刺史襄陽劉裕相攻遣使求援成王司馬八千

 司馬長安罪狀大怒下獄使三萬秦州:「廣平皇太子不平強兵陛下一旦不諱社稷不忍以致陛下。」勃勃城陷次於長安

 成王至於南陽司馬劉裕文思新蔡王道將軍梁州刺史將軍竟陵太守將軍南陽太守

 勃勃率眾平涼平涼太守姚興長安勃勃雙方力戰積年不能

 長安:「劉裕崇奉便?」:「琅邪德文:'劉裕主上。'事勢社稷未可。」荊州刺史以東擾動襄陽將軍揚州刺史御史:「司馬既得可以崇禮不宜。」:「司馬。」

 安鄉白鹿數百太守商洛黃金起義率眾歸罪爵位

 :「不祥。」時興不朝殿御史:「