Back to collection

Book of Liang 梁書

卷十二 列傳第六 柳惔 弟忱 席闡文 韋叡 族弟愛 Volume 12: Liu Tan; Liu Chen; Xi Chanwen; Wei Rui; Wei Ai

Click on any word to see more details.

梁書第十二 列傳第六

     
河東解人司空

十七齊武帝中軍參軍主簿尚書三公太子中舍人巴東王子荊州隨之小人中書侍郎長史新安太守政績久之參軍

建武西戎校尉刺史高祖起兵漢中和帝以爲侍中前軍將軍高祖踐阼將軍太子詹事散騎常侍論功曲江高祖:「。」高祖:「違命嶺南,《周書諸子何如?」對曰:「不及聖朝。」以爲尚書僕射

天監大舉北伐臨川都督僕射金紫光祿大夫散騎常侍親信二十使持節安南將軍刺史十月四十六高祖素服舉哀侍中撫軍將軍鼓吹一部仁政

第四美譽侍中西長史天監十二寧遠將軍豫州刺史

第五數歲不解經年居喪起家司徒參軍太子中舍人西主簿功曹

巴西太守山陽高祖西長史未有及其:「朝廷京師長者莫不假日雍州藉以不見精兵十萬前事後事使豈知使雍州使姿山陽所能山陽荊州進退無可。」高祖山陽將軍

和帝尚書吏部將軍南平太守侍中冠軍將軍太守如故吏部尚書遷都以爲不宜根本搖動不從俄而巴東遷都以爲見機

高祖踐阼尚書驍騎將軍建義七百天監安西長史冠軍將軍太守員外散騎常侍太子持節諸軍將軍刺史從軍秘書監散騎常侍祠部尚書給事中光祿大夫十年四十一追贈

安定少孤涉獵雍州刺史參軍由是與其西郎中參軍高祖起義高祖高祖報以如意

和帝尊號給事黃門侍郎衛尉暴卒騷擾和帝中流任重始興西賴以

高祖受禪尚書將軍山陽七百東陽太守湘西如故視事清白著稱三萬五十

京兆丞相以後長安宋武帝入關以太伯父光祿勳寧遠長史繼母早知好學郡守內兄鄉里盛名:「何如?」不敢:「文章學識然而國家成功。」梁州刺史富饒

雍州刺史主簿起兵平王常侍司空桂陽參軍司空荊州刺史前軍參軍久之廣德太守本州校尉將軍鄉里太守將軍俄而太尉顯達將軍京師民心未有西土人:「非命天下真人。」其二高祖

二百高祖:「他日今日。」大軍留守高祖久之:「騏驥遑遑?」以爲冠軍將軍江夏太守男女十萬經年疾疫死者十七盈滿於是死者埋藏百姓

大理高祖廷尉三百天監永昌東宮太子將軍豫州刺史太守

北伐都督長史太守馮道未能巡行城中數百門外欲擊之:「未有戰備。」:「不然城中閉門堅守足以自保無故自拔。」遲疑;「朝廷以爲不可。」進兵殊死敗走宿合肥司馬合肥未能山川:「可以平陽可以安邑』,。」肥水親自表率頃之東西小城合肥五萬不敵:「臨難猶如白帝。『不在』,。」軍人

肥水使築城攻陷乘勝退還巢湖:「將軍。」未嘗騎馬輿合肥四面相與滿救兵督戰俘獲萬餘牛馬滿充軍接客三更不及牆壁準繩

合肥高祖東陵東陵二十將會班師輿殿后威名不敢全軍豫州合肥

中山徐州刺史鐘離百萬連城四十高祖將軍都督二十邵陽相守高祖豫州合肥飛橋:「鐘離其後。」旬日邵陽高祖:「。」高祖:「。」二十鹿角大驚:「!」明旦輿如意一日攻城不許厲聲邵陽兩岸數百步通道使太守馮道廬江太守太守水軍淮水小船從而怒火煙塵倏忽之間搏戰軍人奮勇呼聲天地無不人大脫身死者斬首其餘稽顙十萬牛馬不可不暇:「更生更生!」高祖淮上軍門:「熊耳山。」七百散騎常侍將軍

將軍安西長史太守二千石刺史北伐還軍擾動安陸築城高樓示弱:「不然不可。」邵陽退明年武將江州刺史員外散騎常侍將軍將軍太子詹事散騎常侍十三武將丹陽公事頃之

十四將軍校尉雍州刺史起兵:「乞食。」故舊士大夫七十以上縣令鄉里十五致仕不許十七散騎常侍將軍鼓吹一部殿朝廷未嘗高祖慈愛撫孤過於所得祿居家陸賈暇日第三使說書其所高祖銳意天下位居大臣俯仰他日

普通元年侍中車騎將軍八月七十九以時高祖十萬二百朝服喪事舍人監護侍中車騎將軍三司

邵陽二十反之異事」,爭先獨居如是以此別有

正字起家南康參軍中書侍郎襄陽太守東海王友善尚書吏部大選故人莫不之後給事黃門侍郎

博物強記當世質疑起家成王參軍治書御史太子祿漢書

起家太子舍人太僕豫州刺史都督西面諸軍城外東西土山亦作太宗親自太子以下西土山晝夜苦戰輕車將軍持節散騎常侍將軍

孝友沈靜高祖父後軍將軍北平太守曾祖太元襄陽本州侍郎太守

交遊篤志好學虛室滿無人十二京師天子出遊南苑喧嘩端坐讀書手不釋卷宗族莫不異焉及長博學周易春秋左氏

雍州刺史主簿高祖雍州參軍武將冠軍南平司馬襄陽京邑未定雍州空虛太守驚擾百姓州里推心曉示鄉里百姓

和帝徵兵襄陽始興巴東太守巴東太守舉兵荊州令愛

中興和帝高祖受禪將軍驍騎將軍太守益州刺史西至公衛尉驍騎將軍長史鐘離太守

吏部尚書姚察竇融南鄭家聲有成合肥邵陽君子![1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary