Back to collection

Book of Liang 梁書

卷十四 列傳第八 江淹 任昉 Volume 14: Jiang Yan; Ren Fang

Click on any word to see more details.

梁書第十四 列傳第八

江淹 任昉
 江淹濟陽少孤好學沉靜交遊起家徐州從事

 建平兗州廣陵得罪上書

 飛霜告天未嘗流涕何者一定不易見疑是以義士不顧不可不可大王暫停左右
 蓬戶布衣韋帶退詩書名聲天下升降承明出入金華殿何嘗側身大王三五大王顏色黃金結纓伏劍萬一小人次之是以加以季秋天光沉陰左右獄吏所以仰天鄉曲嘗聞君子之間之下之上南越單于青史分寸不義如此在下上將名臣如下祿輿行歌閉關東越杜門西秦可知使其實鉗口匕首何以齊魯燕趙悲歌
 聖曆天下樂業青雲榮光西臨洮陽原莫不大王明白不愧執事不朽
 日出徐州秀才對策上第巴陵王國常侍

 荊州少帝上流因此舉事從容:「流言所以七國於焉殿下宗廟左右麋鹿霜露姑蘇。」京口參軍東海郡日夜十五

 東海太守丁艱司馬大怒建安吳興明初尚書參軍俄而荊州刺史作亂高帝:「天下紛紛若是何如?」對曰:「號令諸侯不在』。?」:「。」:「寬容賢能民望奉天叛逆器小士卒解體千里惡相豺狼十萬。」:「。」表記使相國記室參軍建元豫章記室國史中書侍郎永明驍騎將軍國史建武將軍內史視事驍騎將軍尚書左丞博士少帝御史

 明帝:「尚書公事折衷足以。」答曰:「今日可謂當官不足。」於是司徒長史長史山陵公事益州刺史梁州刺史廷尉治罪臨海太守永嘉太守二千石縣官內外肅然明帝:「以來不復嚴明今日可謂近世獨步。」

 明帝車騎臨海長史廷尉給事中冠軍長史將軍宣城太守將軍如故黃門侍郎步兵校尉秘書監永元舉兵京城衣冠名刺其先

 秘書監衛尉:「路人所知空名天時人事孔子:『。』?」頃之領軍新林微服高祖冠軍將軍秘書監如故兼司長史中興元年吏部尚書相國長史冠軍將軍如故

 天監元年散騎常侍將軍開國食邑四百子弟:「富貴至於平生人生富貴何時功名欲歸。」金紫光祿大夫醴陵六十二高祖素服舉哀三萬五十

 文章晚節才思退著述百餘前後並行

 丹陽長城有罪普通高祖追念

 任昉樂安御史大夫之後大夫彩旗四角其一落入心悸身長七尺好學早知丹陽主簿十六久之兗州秀才太常博士北行參軍

 永明將軍王儉丹陽主簿以爲當時司徒刑獄參軍尚書殿司徒竟陵記室參軍去職至孝居喪哭泣太子步兵校尉東宮書記

 齊明帝郁林王侍中大將軍三司揚州刺史尚書宣城五千使:「庸才智力淺短太祖高皇帝猶子家人世祖皇帝布衣奉詔不忍獲罪宣德王室何者社稷昌邑爭臣四海至於何以泣血安於國危騎上元勳神州尚書鴻毛重山同歸一貫便當同體至於均一賞同光宅不敢永昌君臣有餘。」由是建武不過

 屬文才思無窮當世王公莫不起草不加點竄沈約一代明帝中書侍郎永元司徒長史

 高祖京邑記室參軍高祖竟陵西從容:「記室。」高祖:「三事騎兵。」高祖善騎是故:「月令四海含生庇身受教君子二十眄睞小人緒言提挈不渝先覺大廈公道邃古使神功唐突𢉴千載一逢再造雖則。」

 禪讓高祖踐阼黃門侍郎吏部郎中著作

 天監太守清潔而已友人彭城將軍沈約吏部郎中大選御史秘書監前軍將軍永元以來四部紛雜由是篇目

 將軍新安太守不事邊幅率然便視事四十九痛惜百姓祠堂高祖舉哀追贈太常

 好交進士衣冠莫不交好賓客號曰建安太守:「哲人儀表指南?」如此不治生產乞貸:「不知。」不見萬餘高祖使學士沈約書目文章十萬盛行

 士大夫汲引聲名諸子平原

 主人:「絕交》,?」主人:「?」:「阜螽清風是以琴瑟鬱鬱膠漆聖賢以此匠人成風伯牙款款縱橫不知心計益州絕交黔首人倫。」
 主人:「所謂張羅沮澤高飛聖人金鏡日月亹亹五音變化九成赤水組織仁義琢磨道德陵夷通靈之下江湖之上風雨不輟霜雪不渝賢達萬古谿谷不能鬼神毛羽於是天下驚雷同源
 「雕刻百工萬物雲雨呼吸霜露風塵四海影星流水摩頂約同妻子
 「銅陵平原居里鳴鐘窮巷魚貫青松白水
 「大夫西有道人倫公卿籍甚登仙加以涕唾雄辯榮辱其一於是王孫公子通人其餘騏驥
 「生民合歡將死悲鳴同病相憐恐懼盛典由於刎頸是以伍員
 「馳鶩澆薄無不權衡所以輕重所以鼻息不能不能>,雪白金玉淵海罕有其一共工跋扈東陵匍匐折枝翠羽便實行而後
 「桓譚寒暑遞進盛衰而後而今循環翻覆波瀾未嘗變化不得由是所以所以可知何所
 「因此敗德禽獸相若饕餮古人王丹昌言
 「近世樂安任昉海內文麗田文扼腕揚眉雌黃於是衣裳軿滿登龍門至於顧盼使莫不綢繆瞑目東越宿草流離大海寄命瘴癘金蘭舌下成分嗚呼世路至於是以耿介獨立高山麋鹿皦皦。」
 雜傳二百四十七,《二百五十二文章三十三

 第四頗有尚書

 吏部尚書姚察率先經術近世文史辭藻壯麗沉靜內行名位終始