Back to collection

Book of Liang 梁書

卷三十二 列傳第二十六 陳慶之 蘭欽 Volume 32: Chen Qingzhi; Lan Qin

Click on any word to see more details.

梁書第三十 列傳第二十

 
 興國隨從高祖高祖不輟高祖建鄴效用

 普通徐州刺史彭城武威將軍龍牙諸軍應接猛將文德主帥豫章徐州□。便豫章潰散制止退軍士

 普通安西將軍出征壽春軍事豫州刺史子長東宮賜爵關中

 大通元年領軍渦陽將軍常山馬步十五前軍渦陽四十之前不足不利我軍兵法所謂以逸待勞不如:「疲倦不見及其出其不意無不林木諸君疑惑。」於是麾下二百前軍震恐渦陽相持援兵退軍門:「至此涉歷糜費極多諸軍退縮立功死地然後班師別有今日便明詔。」掎角十三渦陽乞降九城兵甲鼓噪城中男女三萬渦陽西徐州乘勝高祖:「將種望風以至於深思聲名竹帛豈非大丈夫!」

 大通北海本朝自拔高祖勇將帝號使持節將軍前軍大都發自睢陽九城其三魏征將軍羽林庶子萬人四面守備攻陷生擒七千八百大梁將軍徐州刺史武都西

 僕射西撫軍將軍羽林庶子滎陽未能大軍將至將軍胡騎五千夏州步騎九千僕射西荊州刺史前後旗鼓相望滎陽:「至此以來屠城不少殺人父兄人子我等七千三十今日不可平原未盡諸君狐疑。」使壯士東陽俄而安於乞降單騎滎陽牛馬不可元子攸府庫法駕奉迎洛陽殿改元大赦侍中車騎大將軍光祿大夫萬戶大將軍上黨老生攻陷大梁老生渡河高祖麾下所向披靡洛陽童謠:「名師大將千兵萬馬。」自發至於洛陽十四三十二四十七

 元子攸單騎奔走得志酒色日夜宴樂不復視事以時忌刻:「至此虛實安不忘危天子精兵南人。」:「不出寧肯權柄。」由是高祖:「河北河南一時已定跋扈州郡不宜搖動百姓。」高祖界首南人不出十倍:「功高不賞二事將軍得無自古以來扶危將軍震中千載一時。」不從徐州刺史:「主上洛陽忽聞彭城富貴頻仍。」不敢天柱將軍僕射大都將軍長史鮮卑芮芮百萬元子攸洛陽六十五所得一時反叛渡河日中退天文:「不出河南。」大敗臨潁洛陽馬步親自高山軍人鬚髮沙門豫州豫州將軍永興縣一千五百

 持節都督諸軍武將兗州刺史沙門自稱土豪起兵幻術三萬攻陷徐州太守鐘離太守使車駕白下:「可以不宜決戰。」受命浹辰

 大通都督南北西諸軍南北刺史如故之至懸瓠潁州刺史揚州刺史溱水大都豫州刺史梁州刺史司馬水陸轉運江湖休息之後倉廩充實高祖安陸

 大同楚州刺史進軍淮上使湘潭退漿擊破大寒將軍豫州八百十月五十六散騎常侍將軍鼓吹一部五百

 不好絲竹穿便撫軍長子

 第五騎射十二京師形勢指麾分別

 大同常侍文德主帥豫州刺史驍將懸瓠單騎躍馬威遠將軍公事十年巴山猛將太守臨川太守

 太清:「重鎮水軍不濟。」將軍未及渡江防城不得京口殷勤:「至此無能。」收集不許使嚴禁歸降盟約城中高祖大喜受降太宗遲疑不決外事發洩城中。」隨之不肯年三十

 父子天監軍功將軍冀州刺史

 果決過人北征東宮大通元年蕭城彭城進攻山城大都二十進攻大將襄城太守思念彭城刺史劉海家口都督思念龍牙數萬龍牙京師

 都督桂陽陽山始興五百刺史桂陽遣使告急應援於是長樂一時南鄭托跋襄陽持節南梁諸軍將軍西校尉刺史五百大將菩薩梁州刺史武將封二

 持節都督諸軍刺史未及都督南鄭梁州刺史高橋斬首退西魏宇文散騎常侍將軍五百

 廣州陳文兄弟平南將軍曲江五百詣闕立碑散騎常侍將軍散騎常侍安南將軍廣州刺史任所刺史南安中毒四十二侍中中衛將軍鼓吹一部

 子夏邀擊

 史臣將略戰勝攻取警悟高祖加之謹肅一世。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary