Back to collection

Book of Southern Qi 南齊書

卷四十八 列傳第二十九 袁彖 孔稚珪 劉繪 Volume 48 Biographies 29: Yuan Tuan, Kong Zhigui, Liu Hui

Click on any word to see more details.

南齊書四十八列傳第二十


 吳郡太守武陵太守

 少有風氣屬文玄言秀才王府參軍臨終:「才識可嘉。」

 雍州起事宋明帝微服潛行四十石頭自負文集未嘗明帝改葬司徒西將軍

 成王參軍主簿尚書殿內史豫州太祖太傅相國主簿祕書國史天文序位,《五行當時日蝕宜居五行》。處士:「事關排斥將相不可無緣。」

 始興太祖使吏部尚書太子中庶子御史黃門如故安西南平內史黃門長史內史荊州太子中庶子本州大中冠軍將軍吳興

 世祖世祖便殿刀子:「外間金刀不宜。」世祖愕然所以:「。」良久祿世祖:「。」車駕朝臣履行庫藏宴飲囚徒明日白衣徐州司徒長史侍中

 形體車駕郊野徒步伯母孝義隆昌元年四十八

孔稚珪
 孔稚珪會稽山陰侍中泰始晉安太守隱遁吉日朝拜涕泗錢塘自此不敢背側太中大夫術數太祖起兵太祖:「天時無能。」太祖光祿大夫占候:「古物。」

 美譽太守主簿秀才成王車騎參軍尚書殿太祖文翰記室參軍江淹遷正尚書左丞李氏無禮太守司徒從事從事中正

 永明驍騎將軍左丞黃門左丞如故太子中庶子廷尉江左相承二十世祖留心法令囚徒詔獄尚書定律章表:「》,大綱杜預生殺泰始以來斟酌不對所以慷慨陛下紹興下車滿堂刑律愚蒙七百三十一七百九十一一百相同一百三條一千五百三十二二十。」於是公卿參議輕重竟陵王子使從輕其中不能

 萬物繩墨大國法理是以聖王臨朝莫不法理成化刑賞伏惟陛下天地日月五禮明詔公卿聖旨司徒臣子成規創立使同異去取大司馬其中相背成立二十,《二十一施用四海
 老子仲尼:「所以所以。」「與其有罪。」斷獄自古必須精細文約疑似冤魂州郡有餘之中枉死和氣聖明不可非但以軍餘力生靈獄吏不能使邊城陛下九泉
 名流有法聲光漢臺士子一朝當年課業使指掌然後姦邪不能身手相接
 大理陛下發自刑網天官國學助教五經讀者策試過高便使
施行

 御史長史將軍建武冠軍將軍西長史太守南侵不息百姓死傷

 匈奴自古三代智勇兩漢而已一則鐵馬沙漠輕車出使而言優劣丈夫天威寧可帶甲百萬請和示弱以爲戎狄獸性非人不足喜怒蠆尾美惡大度蟊賊天下忿蒼生雷電百戰百勝不足千里無益不盡競逐威海窘迫長圍孝文安靜光武卑辭厚禮中區寶貨通好長轡遠馭子孫豈不五世六合大事匈奴轉戰千里馬龍李廣前鋒李陵其餘不可勝數使戶口減半好戰安在不及相去
 西東晉荊棘反覆黔首塗地逼迫開闢未有得失至元末路連城之際草木建元永明餘年
 陛下宇宙長蛇偷窺興師十萬千金寧可陛下使息肩關境全命不從不過遣使不受」。天下不計四海小節不足使所謂尺蠖以求遣使必得自有猶如不必大軍兵勢犀甲樓船使沿江萬里據險斷糧疑兵使使然後辯辭陳列吉凶陛下玉門之下
 慇懃利害二事多少灼然使千里
侍中不行

 風韻飲酒情趣相得琅邪廬江不樂世務居宅營山獨酌雜事之內:「陳蕃?」:「以此鼓吹何必。」

 永元元年尚書太子詹事散騎常侍屏除因此五十五金紫光祿大夫


 彭城太常權貴多人使應接流暢:「束帶。」著作太祖太尉參軍太祖:「。」

 豫章江州左軍主簿鎮江西外曹參主簿文義隷書對華之中琅邪功曹:「不能陳蕃自有。」司空記室太子洗馬大司馬豫章文惠太子不同外出南康專意講說左右請假何似:「南康喉舌應須豈可年少講學?」安陸司馬國子祭酒禮儀

 永明京邑人士文章竟陵西後進領袖頓挫有風:「。」之中

 豫章欲求其事使紙筆須臾便八字提攜見成」。:「禰衡何以。」使使》。:「無論潤色。」

 恭謹使」。隆昌坐罪高宗長史黃門高宗將軍高宗太子中庶子將軍撫軍長史

 安陸冠軍長史長沙內史將軍如故奪取以爲

 母喪將軍晉安長史東海太守徐州豪俠未嘗將軍雍州刺史詔書尚書

 朝廷持節南北竟陵諸軍將軍校尉雍州刺史朝廷昏亂寒心不受改用建安車騎長史國事圍城兖州刺史軍事異常廢立博士石頭大司馬從事中興四十五人名》,言論之際

 文章飲酒𠫤財物滎陽婦人第一吏部

 史臣相望勸戒堤防羈絆輕重手足無從律令文約用情出沒增損非一後主張弛刀筆舞弄風起喜怒千金復生有罪未必上司簿從事不在至於郡縣親民不待以律定罪文理相背盜賊欲求或然掃墓永明定律多用不患

 猶子罷兵。[1]


全文中華書局一九七二年一月南齊書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary