Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 三國演義

第四十二回 Chapter 42

Click on any word to see more details.

第四十二 大鬧長阪 豫州敗走

 攔住趙雲廝殺趙雲便相交槍刺落馬便背後趕來馬尾趙雲後心撥轉馬頭恰好左手右手拔出寶劍一半落馬趙雲長阪後面喊聲原來趕來趙雲人困馬乏張飛立馬:「!」:「當之。」

 過橋二十眾人下馬伏地喘息而言:「趙雲夫人重傷不肯上馬只得土牆懷抱公子重圍主公洪福幸而公子啼哭不見動靜不能。」原來阿斗睡著:「公子無恙!」雙手接過:「孺子大將!」趙雲地下阿斗:「肝腦塗地不能!」後人詩曰

曹操趙雲小龍
無由撫慰忠臣
 說文趙雲長阪張飛立馬橋東樹林之後頭大伏兵便勒住不敢近前

 俄而怒目立馬諸葛孔明不敢近前一字兒橋西使曹操上馬後來張飛隱隱後軍旌旗來到曹操心疑親自來看厲聲:「決一死戰?」盡皆股栗曹操回顧左右:「百萬上將探囊取物今日相逢不可輕敵。」

 張飛:「在此死戰?」曹操張飛如此氣概頗有退望見曹操後軍移動:「退不退卻是何故!」

 喊聲曹操身邊碎裂便於是諸軍一齊西逃奔正是孺子霹靂樵夫難聽虎豹一時不計其數潮湧山崩自相踐踏後人詩曰

長阪橋頭殺氣立馬
一聲好似雷震退百萬
 曹操張飛西奔逃趕上扯住曹操倉皇失措:「丞相張飛劉備。」曹操神色長阪探聽消息

 且說張飛退不敢追趕二十馬尾樹枝橋梁然後馬來斷橋:「計較。」:「曹操不合斷橋。」:「倒退?」:「不斷埋伏不敢進兵追趕百萬?」於是即刻起身從小

 曹操使探長消息回報:「張飛斷橋。」:「斷橋。」傳令浮橋今夜就要:「諸葛亮不可。」:「張飛?」號令火速進兵

 德行後面頭大鼓聲連天喊聲:「大江奈何?」趙雲準備曹操下令:「劉備就此縱虎歸山努力向前。」將領一個個追趕山坡鼓聲飛出:「在此等候多時!」

 當頭大將青龍坐下原來關雲長江夏探知當陽長阪大戰特地從此曹操一見勒住回顧:「諸葛亮!」傳令大軍退

 追趕十數保護等到船隻伺候甘夫人阿斗坐定問曰:「如何不見?」訴說當陽:「昔日今日。」:「此時投鼠忌器。」

 之間江南舟船順風揚帆大驚船頭:「叔父別來無恙得罪!」:「叔父曹操特來接應。」大喜一處中正西南戰船一字兒擺開乘風唿哨

 :「江夏至此戰船攔路曹操江東奈何?」

 船頭船頭孔明背後何故在此孔明:「江夏先令長於登陸接應曹操追趕主公不從江陵公子接應前來相助。」

 合為一處商議孔明:「頗有錢糧可以主公公子江夏整頓戰船收拾軍器犄角可以曹操江夏。」:「軍師愚意叔父江夏整頓停當。」:「。」留下五千孔明投江

 曹操旱路伏兵不敢水路江陵便江陵荊州襄陽不能曹操荊州軍民投降

 曹操安民已定大鴻臚其餘曹操:「劉備投江結連東吳滋蔓?」:「兵威遣使江東孫權江夏劉備荊州結盟孫權驚疑。」

 一面遣使東吳一面馬步水軍八十三一百水陸並進沿江西寨柵聯絡三百

 話分兩頭江東孫權屯兵柴桑曹操大軍襄陽江陵謀士商議魯肅:「荊州鄰接江山殷富帝王劉表劉備奉命江夏弔喪劉備使劉表同心一意曹操從命大事。」魯肅江夏弔喪

 江夏孔明良策孔明:「曹操急難不如東吳孫權以為應援使南北相持吾等取利何不?」:「江東人物極多遠謀相容?」孔明:「百萬虎踞江漢江東安得使探聽虛實有人到此直至江東三寸不爛之舌南北互相吞併南軍曹操荊州北軍乘勢江南。」:「如何江東?」

 江東孫權魯肅弔喪孔明:「大事!」:「往日孫策襄陽遣人弔喪?」:「江東我家安得?」孔明:「然則魯肅弔喪探聽軍情。」:「魯肅曹操動靜主公不知再三主公諸葛亮。」

 計議已定使迎接魯肅弔喪禮物相見飲酒:「皇叔大名無緣拜會欣慰皇叔曹操會戰虛實幾何?」:「兵微將寡不知虛實。」魯肅:「皇叔諸葛孔明火燒曹操不知?」:「除非孔明便。」:「孔明安在一見。」

 孔明出來相見孔明問曰:「向慕先生才德相遇目今安危。」孔明:「曹操奸計未及故且。」:「皇叔?」孔明:「使蒼梧太守。」:「不能?」孔明:「不足別有良圖。」

 :「將軍虎踞兵精糧足敬賢禮士江東英雄歸附莫若心腹東吳大事。」孔明:「使將軍自來且別無心使。」:「先生江東參謀先生相見不才將軍大事。」:「孔明頃刻不可相離安可?」

 孔明不許孔明:「奉命一行。」許諾魯肅孔明柴桑正是

諸葛扁舟致使一旦
不知孔明畢竟如何下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary