Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 三國演義

第九十六回 Chapter 96

Click on any word to see more details.

第九十六 孔明揮淚 

 獻計尚書曹叡問曰:「妙計?」:「太祖皇帝而後群臣:『南鄭。』五百用武之地天下東吳入寇不如現在大將據守險要養精蓄銳不過數年中國日盛自相殘害那時豈非勝算陛下。」司馬懿:「?」:「尚書。」司馬懿守把險要長安洛陽

 孔明回到漢中點軍趙雲心中接應起身趙雲到來並不無遺孔明大喜出迎趙雲慌忙下馬伏地:「敗軍之將丞相?」孔明而言:「不識以致如此各處?」:「引兵先行獨自立功敵人驚怕因此什物不曾遺棄。」孔明:「將軍!」五十趙雲:「三軍尺寸有罪受賞丞相賞罰不明諸軍。」孔明:「先帝如此!」欽敬

 王平高翔孔明王平:「何不致使失事?」:「再三相勸當道土城把守參軍大怒不從因此五千四面引兵衝殺不能次日土崩瓦解無數求救半途山谷之中比及柳城高翔指望以此心疑登高高翔圍住重圍救出同參一處陽平因此來回丞相不信部將。」

 孔明退孔明變色:「自幼飽讀兵書熟諳戰法叮嚀告戒根本全家重任王平敗軍失地不明何以服眾犯法之後家小按月給與祿不必挂心。」左右推出:「丞相丞相死罪丞相九泉!」大哭孔明揮淚:「兄弟不必。」

 左右推出之外參軍蔣琬成都武士大驚孔明:「文公今天未定智謀豈不可惜?」孔明流涕答曰:「孫武所以制勝天下用法四方紛爭何以討賊合當。」須臾武士首級孔明大哭不已蔣琬問曰:「得罪軍法丞相何故?」孔明:「先帝白帝城臨危:『言過其實不可大用。』不明追思先帝因此痛哭!」大小將士無不流涕年三十建興五月後人詩曰


斬首軍法先帝
 孔明首級自修祭文家小加意撫恤按月給與祿於是孔明蔣琬申奏後主丞相成都後主進入孔明表章後主拆開

庸才三軍不能明法違命不戒不明不知春秋責備何所不勝慚愧俯伏待命
 後主﹕「勝負兵家常事丞相何出此言?」侍中費禕﹕「治國奉法為重不行何以丞相敗績自行貶降。」後主孔明將軍丞相照舊總督費禕漢中孔明貶降孔明﹕「丞相以為。」孔明變色﹕「得而復失不得以此實足使愧赧。」:「丞相天子。」孔明:「不曾奪得寸土?」:「丞相雄師十萬?」孔明:「大軍多於不能不在多寡主將思過變通將來不然自今以後遠慮翹足而待。」費禕費禕成都孔明漢中愛民講武攻城聚積糧草預備以為細作探知洛陽

 曹叡司馬懿商議:「未可今天不出我軍深入險要急切。」:「入寇奈何?」:「諸葛亮韓信陳倉陳倉築城守禦萬無一失人身猿臂善射謀略諸葛亮入寇當之。」大喜問曰:「何人?」:「太原將軍鎮守河西。」西將軍把守陳倉遣使

 揚州司馬大都東吳太守遣人七事東吳發兵拆開司馬懿:「有理。」中一:「反覆不一未可深信智謀不肯詭計。」將軍賈逵:「不可機會不可錯失。」:「賈逵。」領命於是大軍賈逵前將軍滿太守陽城向東司馬懿本部江陵

 孫權武昌官商:「鄱陽太守揚州都督入寇詭計七事引誘深入重地設伏高見?」:「不敢當。」大喜國大將軍元帥統御大兵白旄黃鉞文武百官約束親自領命謝恩人為左右都督何人:「將軍將軍輔佐。」都督都督於是江南八十一七十自居進兵獻策:「智勇深入重地元帥小徑最為險峻便壽春萬世一時。」:「善策自有妙用。」於是不平退諸葛江陵司馬懿調撥停當

 休兵帳下問曰:「足下七事有理天子大軍進發江東足下有人足下不實足下。」大哭佩劍自刎仗劍而言:「七事恨不能出心使反間忠心!」自刎大驚慌忙:「戲言足下何故如此?」:「忠心父母。」

 深信設宴相待辭去將軍賈逵問曰:「何為?」:「東吳都督不可兩下夾攻。」:「?」:「刺殺未可深信。」大怒:「起兵何出此言我軍!」左右推出:「未及進兵大將不利。」賈逵中調賈逵兵權暗喜:「賈逵東吳今天使成功!」遣人:「前面雖是山路埋伏早先陣勢。」先鋒引兵前進

 引兵前進行間問曰:「何處?」:「前面屯兵。」大軍駐紮次日報道:「前面不知多少山口。」大驚:「為何準備?」不知何處:「雖然如此不足。」大將先鋒引兵交戰出馬:「!」出馬無數不住勒馬收兵回見不可:「奇兵。」。「明日一千搦戰詐敗北山之前夾攻大勝當晚埋伏

 分付:「三萬放火親率大軍從中。」當日黃昏引兵二更時分伏兵不知一刀便後軍放火那裡一陣敗走後面自相衝擊上馬奔走大隊正路死者不可勝數逃命衣甲大驚奮力奔走從小衝出為首大將賈逵驚慌:「不用!」:「都督此道吾等!」於是賈逵林木險峻小徑旌旗以為疑兵及至趕到山坡閃出埋伏不敢追趕收兵因此司馬懿引兵退

 須臾所得牛馬驢騾器械不計其數數萬大喜太守班師孫權文武官僚武昌迎接盡皆慰勞:「大事功名竹帛。」關內勞軍慶賀:「大敗喪膽國書遣使諸葛亮進兵。」遣使正是

西
未知孔明勝負如何下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary