Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 三國演義

第一百十八回 Chapter 118

Click on any word to see more details.

一百一十八 西爭功

 後主成都綿竹諸葛父子大驚文武商議近臣:「城外百姓扶老攜幼哭聲逃生。」後主驚惶無措忽哨報到將近:「兵微將寡難以不如成都險峻可以自守。」光祿大夫:「不可南蠻反之大禍。」:「同盟可以。」:「自古以來他國天子不能稱臣陛下稱臣不如陛下自守宗廟可以保安黎民陛下。」後主未決退宮中

 次日眾議紛紛上疏後主屏風厲聲:「偷生豈可社稷大事自古安有天子!」後主第五後主長子次子自幼聰明過人後主:「大臣血氣之勇滿城流血?」:「先帝未嘗干預國政大事非理成都數萬劍閣內外攻擊豈可先帝基業?」後主:「小兒天時!」叩頭:「便當父子君臣社稷先帝奈何!」後主放聲大哭:「先帝容易創立基業一旦!」後主近臣推出私署侍中駙馬都尉

 每日數百鐵騎成都當日降旗大喜不一令人呈上大喜成都安人成都後主呈上相待後主拆封大喜太僕敕令尚書郎簿二十八男女九十四帶甲將士十萬官吏四十金銀二十不及十二月初一君臣

 怒氣沖天夫人問曰:「大王今日顏色異常?」:「將近納降明日君臣社稷從此殄滅先帝地下不屈他人!」夫人:「。」:「?」夫人:「何必?」自殺其三伏地:「基業他人妻子!」大哭眼中流血自刎無不哀痛後人

君臣屈膝悲傷
西
搔首穹蒼
凜凜
 後主自刎令人次日後主太子群臣六十輿北門後主輿後人

數萬後主偷生

忠義守節王孫可哀
經營不易一朝功業
 於是成都香花迎接後主將軍其餘文武高下後主出榜安民交割倉庫太常益州招安軍民令人歸降一面遣人洛陽報捷奸險金寶左右因此後人追思武侯詩曰

簡書風雲
徒勞上將神筆
何如
祠廟有餘
 且說太僕劍閣後主敕命歸降大驚失語帳下一齊怨恨咬牙怒目鬚髮:「吾等死戰何故!」號哭見人心思善言:「漢室。」附耳計策劍閣降旗先令前來大喜令人迎接:「?」正色流涕:「國家今日至此。」:「將軍淮南以來無遺司馬將軍甘心俯首決一死戰?」兄弟情愛照舊暗喜成都

 益州刺史州郡綿竹戰功大會飲宴酒至半酣:「今日殄滅。」起身拜謝西因此痛恨令人齎赴洛陽司馬昭

先聲而後席捲大舉之後將士疲勞不可便隴右煮鹽舟船預備順流然後使利害厚待劉禪以致孫休便來年冬月即可封禪扶風貲財左右公卿望風
 司馬昭自專先發手書隨後

西將軍耀深入使僭號歸降終日撤席巴蜀白起韓信不足太尉萬戶封二食邑
 監軍取出司馬昭手書中說不可輒行:「『在外有所不受』。奉詔專征如何。」使齎赴洛陽朝中司馬昭愈加疑忌使命呈上拆封

西征元惡當權行事往復日月春秋大夫可以安社稷國家不可失事兵法退古人申狀施行
 司馬昭大驚計議:「任意行事奈何?」:「主公何不?」遣使司徒監督手書使與會以防詔書

西將軍所向無敵強梁節制網羅謀無遺策司徒萬戶
 受封計議:「之上太尉司馬監軍高見?」:「出身微賤農家僥倖陰平斜徑懸崖大功國家洪福若非將軍劍閣艾安扶風可見。」:「退左右密告。」左右退取出與會:「昔日武侯出草以此先帝:『益州沃野千里霸業。』先帝因此成都至此安得?」大喜山川形勢一一問曰:「?」:「疑忌之際將軍一舉。」遣人洛陽專權恣肆早晚於是朝中文武令人中途筆法改寫傲慢

 司馬昭表章大怒遣人三萬御駕親征西:「當今何必自行?」:「舊日。」:「既有不可泄漏。」昭然大兵起程密告司馬昭:「長安自有明白。」細作長安商議正是

西降將見長大兵
不知下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary