Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷七 魏書七 呂布臧洪傳 Volume 7: Book of Wei 7 - Biographies of Lü Bu and Zang Hong

Click on any word to see more details.

呂布
呂布五原原人刺史騎都尉河內為主簿靈帝崩洛陽。 〈《英雄建陽出自為人粗略武勇善騎射南縣使不辭少有。 〉謀誅黃門執金吾董卓京都見信騎都尉父子

便弓馬膂力過人中郎將無禮行止自衛忿失意,〈詩曰:「亂階。」:「。」〉由是使私通發覺

司徒州里接納見殺僕射密謀是以使:「父子!」:「骨肉不暇何謂父子?」手刃)〔將軍三司朝政自殺涼州涼州由是長安。 〈《英雄開城決勝負」。對戰刺中。 〉不能長安死後。 〈英雄四月二十三六月一日敗走不及。 〉數百袁術

反覆不受袁紹常山精兵萬餘良馬。 〈《:「呂布。」〉與其親近將士為己壯士掩殺河內,〈《英雄以為不足校尉明日甲士三十使使無何不覺夜半明日訊問閉城。 〉逼近。 〈《英雄:「州里不如。」於是保護詔書潁川太守。 〉


東平傾家士多太祖袁紹公府騎都尉陳留太守董卓太祖汴水太祖袁紹驕矜使太祖太祖:「親友是非今天未定不宜自相。」太祖太祖陶謙:「不還。」垂泣相對如此

呂布袁紹臨別把手太祖興平元年太祖太祖從事共謀太祖:「雄傑天下千里顧眄足以反制不以東征空虛呂布壯士兖州天下形勢時事變通縱橫之一。」太祖使兖州濮陽郡縣鄄城東阿太祖太祖濮陽太祖不利相持百餘百姓山陽年間太祖諸城擊破鉅野劉備

〈《英雄:「邊地關東起兵董卓關東。」酌酒飲食語言無常。〉家屬太祖數月及其袁術。〈《春秋袁術尊號:「德澤誕生所屬不能淵泉不能可謂巍巍蕩蕩稱制不盈莊周郊祭經年文繡不可得!」尊號未詳。〉

下邳自稱徐州刺史。〈《英雄徐州袁術:「董卓作亂破壞王室禍害門戶舉兵關東未能將軍使當世死生不愧兖州曹操流離幾至滅亡將軍兖州遐邇天下劉備舉兵對戰將軍威靈得以將軍大功生死將軍連年攻戰軍糧二十道路兵器戰具大小。」大喜下邳。《京兆第五著名兖州刺史太祖兖州袁術僭號太尉不敢使尚無不敢建安其後太傅京師天子嘉尚忠烈咨嗟百官弔祭郎中。《英雄水陸下邳西四十備中郎將司馬下邳城中相信西白城將軍大小踊躍更生將軍西門便開門將軍」。天明開門步騎放火妻子將吏家口建安元年六月夜半河內治下不得不知袒衣都督直排:「將軍有所?」河內」。」。弓弩天明對戰刺傷輿袁術?」同謀。」傍人大將不問以此將軍大將有神不可不意不止。」:「健兒!」使安撫。〉步騎三萬求救:「將軍假手。」:「不然太山不得不。」便步兵二百不敢西南飲食:「諸君不喜。」中舉:「諸君一發諸君。」正中將軍天威」!明日然後

遣使僭號成婚於是:「曹公奉迎天子國政威靈四海將軍策謀太山結婚天下不義。」追還梟首使太祖不肯使者左將軍大喜謝恩。〈《英雄天子河東手筆不能遣使上書朝廷將軍使山陽文字太祖手書慰勞說起天子平定天下詔書公孫瓚袁術大喜遣使上書天子:「大駕曹操忠孝奉迎交兵陛下嫌疑是以徐州進退。」太祖:「獲罪慰勞褒獎袁術詔書。」太祖都尉使者詔書將軍印綬太祖手書:「山陽將軍國家自取國家自取將軍使不良袁術天子將軍使不通朝廷將軍使復重忠誠。」謝恩太祖。〉太祖太祖:「狼子野心。」二千石拜登廣陵太守臨別太祖:「東方便。」部衆以爲

徐州:「曹公公路父子吾言云何?」動容:「曹公:『將軍譬如。』:『不如譬如。』如此。」

大將張勳:「柰何?」:「策謀不能維持可解。」遣人使并力所有於是破敗。〈《九州春秋:「將軍大駕元功竹帛萬世不朽袁術誅討奈何董卓將軍功臣擊破建功天下此時不可。」進軍同時殺傷死者不可勝數。《英雄壽春水陸並進淮北:「足下常言猛將武士吞滅抑止淮南一時之間足下鼠竄壽春出頭猛將武士何在足下大言天下天下安可古者使其間相去不遠。」步騎五千淮上北大東海琅邪自守:「天下舉兵董卓關東欲求西大駕光復洛京相攻五原徐州五千西北東南下邳相去不遠共通以爲呼吸七十即墨不下所以然可取智者。」主簿良馬步騎:「將軍董卓夷狄端坐顧盼遠近自然不宜。」不從不能下邳。〉

建安劉備太祖太祖禍福欲降。〈《春秋太祖彭城:「無不。」:「不如泗水。」太祖門樓軍士:「自首。」:「逆賊曹操何等今日豈可!」〉遣人求救敗走不敢。〈《英雄告急:「?」:「。」僭號聲援馬上太祖守兵不得太祖糧道:「將軍曹公糧道不和將軍不同城守將軍自立將軍長安將軍私藏妾身不須。」愁悶不能。《春秋:「曹公不能將軍步騎將軍引兵攻城將軍不過旬日軍食。」:「赤子將軍不過曹公全城妻子若一將軍!」。〉不能猜忌不能各異太祖三月上下離心。〈《九州春秋牧馬十五欲歸劉備飲食:「將軍逐得將來飲食奉上。」大怒:「禁酒釀酒飲食兄弟共謀?」釀酒由是太祖下邳。〉與其麾下門樓下降:「。」太祖:「不得不。」:「不過天下不足天下不足。」太祖劉備:「不見建陽太師!」太祖:「。」〈《英雄太祖:「