Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷十一 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 11: Book of Wei 11 - Biographies of Yuan, Zhang, Liang, Guo, Tian, Wang, Bing, and Guan

Click on any word to see more details.


司徒

袁宏漢紀純素寡欲當權同異中立愛憎不及。〉當時諸公法度清靜舉動功曹公府御史劉備豫州袁術有所不能不敢頃之呂布拘留劉備和親使不可再三不許大怒:「不為。」顏色不變:「可以使君子將軍小人將軍在此不在他日將軍今日將軍一旦將軍?」

太祖。〈《世紀父子太祖不為太祖太祖使其所重載數百資糧而已:「足以而已以此為由是悔恨。」太祖以此。〉:「凶器不得已道德仁義自大以來十數然而暴亂明君善於故世異事治國不同不可不察制度損益古今不必兼愛天下反之武平不易明哲之所以之所以海內免於危亡然而未知所以天下幸甚!」太祖南部都尉

屯田不樂逃亡太祖:「安土重遷不可順行難以樂之。」太祖百姓:「鰥寡高年孝子常談』,斟酌之間擾攘難以所以。」為政教訓而後溫柔內能。〈魏書遣使相見師友祭酒祭酒歸家不受大怒將吏主簿以為不足長吏孔子不可以假人』。師友加大刑名不可以。」:「主簿不足師友古今師友士大夫師友夫君師友所以有罪不論師友主簿弟子聖哲時而不必有權尊君不亦!」。〉百姓諫議大夫丞相祭酒前後甚多散盡不問產業不為

魏國郎中御史大夫太祖:「今天大難文武並用長久以為先聖視聽使海內斐然遠人不服可以文德。」太祖劉備死者居官數年太祖流涕以太郎中」,」,不解:「以太親舊。」呂布從弟:「何如?」對曰:「貌似大節危難不過。」郡守尚書。〈《世紀公然論議廢興之間謙退不為以是黃門尚書有機好道足以理當終於光祿勳忠信公正不恥下問唯恐不勝世事退不敢著書萬言治世周官五經聖人自序九州泰始給事中子孫有名至今。〉

從弟大司農知名齊聲友善貞固何晏河南尚書。〈《諸公文學博識尚書。〉天下避難交州司徒。〈袁宏漢紀天下:「漢室陵遲天下擾攘有禮可以庇身!」:「古人:『』!見機而作君子所以天理盛衰大功大事君子退外患以求。」。〉武藝謁者


河內祖父司徒太尉太傅不受恬靜樂道榮利知名方正議郎都尉董卓作亂天下議郎長安:「衆寡不敵一朝阡陌練習難以成功無義不能不若歸附待時而動然後可以。」印綬歸家揚州袁術招請相見問曰:「陵遲土地徼福齊桓高祖何如?」對曰:「不在天下匹夫霸王不足為難時而?」太祖冀州問曰:「曹公十萬可謂量力以為何如?」:「天命曹公挾天子以令天下百萬。」作色

太祖冀州遣使彭城太祖太祖以為諫議大夫山東所得:「諸君夫人。」太祖荊州以為議郎丞相軍事敬重太祖征伐常令世子太祖文帝:「舉動。」世子子孫窮乏中外孤寡不用建安十七魏國丞相參軍祭酒太守政化大行太祖西征參軍長安

魏書文帝即位郎中晉中駿晉書》。〉


山陽昌邑好學論議經典是非太祖司空御史泰山盜賊泰山太守。〈《博物小兒。〉樂浪太守公孫遼東不為:「曹公遠征守備步卒三萬直指?」:「。」〈公孫曹公遠征守備太祖〉,建安太祖以此遠征唯有北征柳城柳城不復。〉:「何如?」:「海內社稷將軍十萬成敗為人若是曹公國家百姓天下殘賊可謂海內將軍將軍稱兵西存亡將軍!」震動良久:「。」太守所在文帝五官長史左軍魏國尚書僕射中尉文帝東宮太子太傅敬禮。〈《英雄茂名。〉


樂安鄭玄。〈《別傳未知:「美才。」〉避亂遼東。〈魏書篤學遼東講學士人由此知名。〉太祖司空論議直言正色退無私太祖屯田使其事損益功課年中倉廩豐實百姓樂業太祖關中長史有餘伏法以為首惡不行太祖文書首級其實太祖:「征討獲之大武之內叛逆。」太祖太守

投書誹謗太祖二京功曹:「學問開解年少。」功曹引見未及二京博物世人忽略少有讀者。」旬日讀者受業使比方投書情理太僕布衣蔬食祿舊故宗族恭儉自守。〈魏書太祖。〉


北平好讀書元年董卓長安幽州劉虞:「作亂朝廷四海宗室遺老不得奉使安得?」:「年少。」二十二相見從事車騎:「道路阻絕縱橫奉使所指私行而已。」自選年少從者二十

〈《先賢行狀:「失事公孫瓚後悔。」。〉取道西北方朔方長安致命騎都尉以為天子蒙塵不可以榮寵不受朝廷公孫瓚章表哭泣大怒:「劉虞不送?」:「漢室異心將軍將軍大事以求無罪東海將軍!」故人:「義士。」

宗族數百:「不可以!」山中躬耕養父百姓數年五千其父:「諸君不以不肖相就成都統一久安長者以為。」:「。」:「在此而已大事雪恥輕薄自相一時遠慮諸君?」:「。」約束殺傷諍訟重者其次抵罪二十婚姻嫁娶學校講授便道不拾遺北邊威信鮮卑使不為袁紹遣使將軍不受不行

忿未能建安十二太祖北征遣使門人:「不屈曹公使一來?」:「。」使者司空引見明日:「。」洿不通不得太祖:「此道每常有水不通車馬舟船為難久矣北平郡治道出盧龍柳城建武以來斷絕二百微徑大軍不得進而退懈弛無備盧龍白檀空虛便不備。」太祖:「。」:「道路不通進軍。」以為大軍太祖鄉導盧龍柳城二百驚覺單于臨陣太祖交戰追奔逐北柳城論功五百。〈《先賢行狀太祖:「文雅進退幽州避難盧龍要害清靜隱約而後人民袁紹父子威力為首前後奉命易縣淮南使露布震蕩山中九百五百山谷文武有效節義可嘉。」〉