Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu

Click on any word to see more details.

程昱
程昱東阿黃巾縣丞王度反應倉庫縣令丘山使得空不能西大姓:「城郭不能可知不過財物堅甲利兵攻守何不相率穀米堅守不能。」以為不肯:「西。」:「愚民不可。」東山望見」,便下山奔走隨之求得縣令城守攻城不能開城急擊東阿由此

兗州刺史袁紹公孫瓚和親令妻從事擊破遣使妻子使:「。」連日不決:「程昱大事。」召見:「假人公孫瓚袁紹一朝將軍。」大為騎都尉

黃巾太祖兗州鄉人:「前後相背!」太祖太祖徐州使荀彧留守鄄城呂布郡縣響應鄄城東阿不動東阿使:「兗州唯有重兵!」:「呂布妻子孝子不可天下大亂英雄天下智者得主失主呂布有為何如無禮匹夫不能無成使東阿母子!」流涕:「不敢。」伏兵刺殺。〈曹公未成君臣至親項羽高祖必得天下自殺然後成事公子開方積年不歸管仲以為安能不可以是以忠臣孝子允宜至親庶母曹公所得劉備天下人子曹公。〉不得東阿東阿堅守兗州從事太祖太祖:「微子。」東平。〈《魏書時常泰山兩手荀彧兗州於是太祖太祖:「。」本名太祖」,更名。〉

太祖呂布濮陽不利蝗蟲於是袁紹使太祖使太祖家居太祖兗州軍食使引見:「竊聞將軍袁紹?」太祖:「。」:「將軍不然不深袁紹天下不能將軍之下將軍龍虎兗州不下萬人將軍神武霸王將軍!」太祖。〈《魏略太祖:「世族兄弟千里),百萬諸侯南面稱孤既而高祖天下豈可!」太祖:「丈夫之至。」:「不識大旨以為將軍不如齊一壯士高祖將軍北面袁紹將軍聰明神武袁紹之下將軍!」其後傳略。〉

天子尚書兗州尚未中郎將太守都督兗州劉備徐州來歸太祖太祖太祖備至徐州要擊袁術太祖:「前日不及異心。」太祖不及病死備至徐州舉兵太祖頃之將軍袁紹七百鄄城太祖使不肯:「袁紹十萬輕易不可無疑!」太祖太祖:「程昱過於。」亡命精兵太祖武將安國

太祖荊州劉備以為孫權:「孫權在位海內曹公無敵於天下荊州江表不能劉備英名關羽張飛萬人敵難解不可得。」太祖中夏太祖:「兗州不用何以至此?」大會:「知足可以退。」不出。〈《魏書太祖征馬文帝留守使參軍河間將軍以為:「擾攘天下而後示威天下使不至於今天之中前日以為不可。」眾議:「軍事。」文帝引見:「有所不盡?」:「臨時呼吸之間朝夕老臣將軍。」文帝:「。」太祖太祖太祖:「父子之間。」〉

謀反太祖魏國衛尉中尉威儀文帝踐阼衛尉安鄉三百八百分封列侯以為流涕追贈車騎將軍。〈《魏書八十太祖由是至公。〉


嘉平黃門侍郎。〈《季明通識。〉上疏

  《周禮:『以為民極。』《春秋:『。』不得不得於是聖哲風聲考績不出死人不問分外二事要道治亂秦漢官名改易職司不同至於分明皇帝大業軍旅民心不安不可不察其一有方縱恣帝王其後疾病無局隨意任情不依不顧官屬謹慎粗疏賢能怯弱天威以為聲勢以為大臣小人鋒芒鬱結使目下罪惡行路皆知積年周禮春秋公卿將校總統侍中尚書綜理校尉督察御史宮殿賢才申明不足小吏不可盡忠區區亦復無益以為則是復發進退推算桑弘羊以為使政治得失天地未必君子小人國風以為大臣小臣有罪縱令有益禮義大臣姦回暴露

於是汝南太守四十。〈別傳文章不能十分之一。〉


潁川。〈《少有漢末天下匿名交結二十七司徒。〉袁紹謀臣:「智者功名周公之下未知用人多端天下大難霸王!」於是

潁川籌畫太祖太祖荀彧:「奇士可以?」 召見天下事太祖:「使大業。」:「真吾。」司空祭酒。〈子曰太祖:「冀州兵強不遜不敵如何?」對曰:〉

不敵所知項羽公有兵強無能自然此道天下漢末上下外寬內忌用人親戚子弟用人無疑間遠在後輒行應變無窮累世名譽好言以至待人不為忠正遠見見人飢寒顏色其所不見不及所謂婦人之仁目前小事有所至於大事四海不見無不大臣爭權讒言惑亂浸潤不行是非不可不是不知以少克眾用兵如神軍人敵人武勝

太祖:「!」:「公孫瓚遠征呂布。」太祖:「。」〉

呂布退固守士卒疲倦太祖太祖》。〈《太祖:「項籍七十未嘗敗北一朝亡者內外威力不及項籍乘勝。」太祖:「。」《魏書劉備以為豫州太祖:「英雄。」太祖:「起義百姓除暴俊傑英雄是以定天下四海安危不可不察!」太祖:「。」子曰劉備太祖使豫州嘉言太祖:「張飛關羽萬人之敵不為未可古人:'一日。'。」太祖奉天號令天下英雄太祖使要擊袁術程昱太祖:「變作!」已去舉兵太祖不用魏書正反。〉

孫策千里江東太祖袁紹相持官渡渡江:「江東英豪雄傑得人無備百萬無異獨行中原刺客匹夫。」臨江。〈《太祖劉備袁紹其後不得退》。太祖太祖:「多疑不速急擊存亡不可。」太祖:「。」東征不出不出出自太祖不同孫策輕佻匹夫偶合。〉

袁紹連戰乘勝:「袁紹謀臣其間相離相持而後不如荊州劉表變成而後一舉。」太祖:「。」南征西平冀州平原乞降太祖南皮冀州。〈《河北太祖知名使以為省事。〉

太祖劉表使劉備太祖

威震天下設備無備卒然破滅袁紹兄弟生存南征胡人覬覦自知才不足以重任不能不為遠征無憂

太祖嘉言:「兵貴神速千里襲人難以不如不意。」太祖盧龍直指單于太祖