Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷二十 魏書二十 武文世王公傳 Volume 20: Book of Wei 20 - Biographies of nobles in Emperors Wu and Wen's time

Click on any word to see more details.

武帝诸子 哀王曹冲 彭城 穆王 中山 济阳怀 陈留 范阳 临邑公子 楚王 公子 谷城公子 公子 公子 广宗公子 东平灵王 乐陵 魏文帝诸子 哀王 北海悼王 怀 东海定王 哀王 邯郸怀 清河悼王 广平哀王

目录
1 武帝诸子
1.1
1.2
1.3 哀王曹冲
1.4 彭城
1.5
1.6 穆王
1.7 中山
1.8 济阳怀
1.9 陈留
1.10 范阳
1.11
1.12 临邑公子
1.13 楚王
1.14 公子
1.15 谷城公子
1.16 公子
1.17 公子
1.18
1.19 广宗公子
1.20 东平灵王
1.21 乐陵
2 魏文帝诸子
2.1 哀王
2.2 北海悼王
2.3 怀
2.4 东海定王
2.5 哀王
2.6 邯郸怀
2.7 清河悼王
2.8 广平哀王
3 【
武帝诸子
皇帝二十五卞皇后皇帝任城思王怀夫人夫人哀王彭城夫人穆王中山夫人济阳怀陈留夫人范阳昭仪临邑公子楚王公子谷城公子公子公子广宗公子东平灵王乐陵


孝廉太祖南征初二追封中都长子追加号曰悼王太和嘉平七百


太和追封青龙元年怀五百乐陵

哀王曹冲
哀王岐嶷有若成人孙权太祖访:“大船之上可知。”太祖施行军国多事严重太祖马鞍不免:“日中然后。”於是穿单衣失意太祖对曰:“世俗以为不吉单衣是以忧戚。”太祖:“妄言。”俄而太祖:“?”仁爱此类辨理赖以前后。〈魏书冤枉勤劳过误太祖陈说宽宥仁爱容貌姿容貌姿一类以为之一。〉太祖群臣称述十三建安十三疾病太祖文帝太祖太祖:“不幸。”〈春秋不以不宜:“。”。〉流涕合葬骑都尉印绶二十二初二追赠追加。〈魏书:“初二八月丙午皇帝皇天如何享有四海亲亲王室葬礼追悼怀高陵使使持节谒者仆射郎中号曰以太呜呼哀哉!”《魏略文帝常言家兄孝廉使天下。”〉冠军太和号曰哀王元年三百为己正始平阳九百

彭城
彭城建安十六范阳二十二初二文帝以南湿彭城彭城:“先王建国随时光武天下损耗郡县不及。”定陶县太和彭城元年遣人。〈魏书:“彭城有司司马珠玉来到京师交通出入懿亲典籍不辍肃敬孜孜不衰正身若然不觉:‘。’古人乃至君子远道所以开心所以慎行所以所能有司仲尼改行。”〉四千六百


彭祖建安十六二十二初二下邳太和明帝即位青龙入朝元年京都十二月明帝大将军以后五千五百常道大宗

穆王
穆王建安十六饶阳二十二初二鄄城太和四千七百。〈嵇康林子。〉

中山
中山建安二十一平乡好学属文读书文学左右精力谏止不能二十二东乡初二官属:“深宫之中不知稼穑艰难。”兄弟覃思经典文学辅相:“公举过当不可。”大惊责让文学:“自守常人诸君以上所以负累且如如是是非。”戒慎如此北海黄龙西上书赞颂黄金:“东平骨肉赞美懿亲坟典味道文雅明德。”濮阳太和纺绩织纴家人入朝中山

来朝京都青龙元年有司:“敬慎邂逅至此议亲。”有司固执七百五十。〈魏书:“中山有司来朝交通京师亲亲天下不可得七百五十克己复礼圣人朝过夕改君子。”〉忧惧官属疾病太医殿敕令官属:“大命圣朝天下气绝奉诏大夫蘧瑗濮阳遗风齿男子妇人以时东堂。”世子:“闻义为人不知不知必将骄奢大臣大臣老者答拜兄弟不良不从流涕国土与其罹祸不若贫贱全身罪恶过细小子圣朝忠贞孝敬之内之外受教。”使大鸿胪持节丧事宗正吊祭文章才不思王四百

济阳怀
济阳怀建安十六西乡二十林子文帝初二济阳太和怀号曰怀西乡九百

陈留
陈留建安二十一二十二初二陈留太和陈留甘露四千七百

范阳
范阳建安二十二初三追封范阳闵公范阳太和号曰范阳琅邪四百


建安二十高平二十二弘农初二。〈《魏略太祖王夫人太祖太子:“亡母。”太子由是文帝阿翁:“。”文帝如是流涕贵贱不计兄弟楚王建平》,大幹二十。〉河间鹿太和太祖文帝有力文帝临崩遗诏是以明帝加恩青龙私通宾客有司

开国小人’,大车太祖受命创业治乱存亡诸侯之至辅以天下马援诸侯宾客交通使以此骨肉使子弟过失伤害高祖践阼诸侯不朝诗人京都’,中山交通近东平王使寿有司。(有司九族时节集会王家违禁少有恭顺先帝顾命后嗣且自圣人有司古人:‘戒慎其所恐惧其所君子。’叔父率先先帝战战兢兢

五千

临邑公子
临邑公子太和追封无后

楚王
楚王建安二十一寿春初二汝阳弋阳吴王寿春白马太和京都来朝犯禁,〔青龙元年有司五百大赦初三五百嘉平元年兗州刺史令狐太尉许昌》。御史案验相连廷尉治罪於是故事使廷尉大鸿胪持节切责使。〈春秋:“先王不违亲戚至公周公流涕伤怀昭平古今之至不能王度表率宗室奸邪太尉兗州刺史令狐社稷忠孝宗庙面目先帝既得有司大理不忍市朝遣使作孽由於足以!”〉自杀诸子庶人平原官属以下监国谒者知情辅导淮南

元元:“楚王自取哀矜亲亲世子常山真定。”元元五百。〈高邑元康博士东莞太守将军军事下邳:“文武应时明哲嗟嗟俊杰风发畴昔同位分离原子寒暑。”答曰:“青云胄子无异使恩爱西戎逍遥海隅可以世事周公不足是以。”晋书吏部重启:“宗室东莞太守才幹不及以为优先之后可以员外侍郎。”〉

公子
公子太和追封无后

谷城公子
谷城公子太和追封无后

公子
公子叔父郎中建安二十二二十三初二彭城成武太和青龙无后东安八百

公子
公子太和追封无后


叔父建安二十二二十四初二公爵屯留元年定公九百

广宗公子
广宗公子太和追封无后

东平灵王
东平灵王叔公建安二十二历城初二庐江寿寿太和东平青龙使官属寿