Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷二十五 魏書二十五 辛毗楊阜高堂隆傳 Volume 25: Book of Wei 25 - Biographies of Xin Pi, Yang Fu, and Gaotang Long

Click on any word to see more details.

高堂

目录
1
2
3 高堂
3.1
4 【

佐治潁川其先建武隴西袁紹太祖司空不得平原使太祖求和。〈《英雄:「將軍國小不敵以爲曹公曹公將軍引兵西以北皆可曹公曹公糧餉之際趙國以北曹公不然。」:「使?」:「佐治。」太祖。〉太祖荊州次于西平太祖太祖荊州使自相他日置酒太祖太祖太祖:「可信?」對曰:「兄弟他人其間天下定於一旦求救可知不能謀臣兄弟連年介冑加以饑饉並臻天災人事皆知土崩瓦解兵法石城湯池帶甲百萬不能不還不能自守其後無異秋葉荊州荊州未有:『。』遠略相圖可謂行者可謂自知所以用兵莫大四方莫大河北河北天下。」太祖:「。」次于明年議郎

太祖都護使:「高祖貪財好色過失佐治。」丞相長史

文帝踐阼侍中賜爵關內改正天順至於定天下改正孔子」,左氏傳」,何必相反

冀州十萬河南以爲不可朝臣求見作色:「陛下:」:「?」:「以爲。」:「。」:「陛下不以不肖左右安得社稷安得!」不還:「佐治?」:「民心。」:「!」:「陛下。」默然

大將軍江陵行軍廣平大興:「洿自古陛下海內稱帝僭號歷年未幾違逆大德不服今天而後未見先帝臨江今日莫若范蠡管仲屯田仲尼懷遠十年之中兆民將士然後不再。」:「子孫?」對曰:「周文王武王未可!」

明帝即位三百見信時政大臣莫不交好往來:「用事大人不然。」正色:「主上立身自有不平不過三公而已危害大丈夫?」僕射:「尚書僕射精勤計略不如。」對曰:「陛下誠欲虛名。」不用

殿百姓勞役上疏:「竊聞諸葛亮講武孫權巿遼東意指相左不虞而今宮室大興連年:『小康中國四方。』陛下社稷。」:「宮室直諫兼辦使後世蕭何重臣。」孟津:「天地高下反之加以不堪盈溢洪水丘陵何以?」。〈《魏略諸葛亮不克引退臨朝:「!」司空:「。」以爲可惜不當主意不大:「建安天下不可一日皇帝皇帝受命不可皇帝天下陛下國內?」:「誠如。」:「可謂善變。」 以爲擬人君子而已主意安有可以祖宗莫過於退諂佞佐治剛正不宜。《魏略從而不少。〉

青龍諸葛亮渭南大將軍司馬宣王明帝不能大將軍軍師使持節節度。〈《魏略宣王數數進攻宣王。〉河內太守。〈《太常泰山外孫:「初文思王太子文帝:『?』:『太子君主宗廟社稷不可以不可以不懼何以!』大將軍參軍司馬宣王閉城大將軍司馬城門:『天子在外太傅閉城不利國家?』:『天下不可太傅不得不明皇帝臨崩太傅以後猶在太傅寄託專權驕奢王室不忠人道不過。』:『然則?』:『得無太傅。』:『然則可以出乎?』:『安可不出職守大義凡人其事不祥不可而已。』宣王之後:『。』西將軍從子:『何故西?』:『。』:『縱恣。』:『季母多言。』其後參軍:『他日今日國之大事不得。』司馬文王文王英語:『君子在職其所其所父母憂患而已軍旅之間可以!』全身英年七十泰始。」〉


字義天水。〈《魏略涼州從事。〉從事使安定長史勝敗:「不斷不斷後事不能大業曹公遠略無疑用度大事。」長史太僕刺史孝廉丞相府參軍

馬超戰敗渭南太祖安定奉使太祖:「西大軍國家。」太祖倉卒不周郡縣郡縣州郡固守隴右大將萬餘攻城士大夫宗族子弟勝兵使從弟接戰正月八月救兵求救於是刺史太守失色流涕:「父兄子弟不固不義死守。」號哭刺史太守遣人請和開城使刺史太守

便頃之喪妻歷城少長中時歔欷:「乃爾?」:「不能不能面目天下馬超虐殺士大夫專制討賊趙盾所以無義。」鄉人武都李俊使從弟安定南安十七九月起兵城門妻子歷城:「逆子天地早死面目!」宗族昆弟死者南奔

隴右平定太祖十一關內:「死節不死爵祿。」太祖:「大功西以爲美談子貢仲尼明智乃爾不過良史記錄。」〈皇甫謐列女傳天水建安馬超涼州刺史悽然莫不感憤將軍姑子從事同等報仇未有歸西相對:「使遇難不死忠義當之不以餘年。」參議許諾使鄉里安定舉兵自來閉門以定進兵出擊以爲傳聞漢中無備怒罵大怒及其燒城太祖。 姑子內外不同益州刺史天水西會同攻破西城中自刎:「西施西施?」州郡以是三十:「婦人不出不能何以所以偷生不死。」毒藥解毒藥建安參軍馬超守備佩環戰士城中刺史傷殘:「爭臣大夫專利焉知救兵不到關隴共勉致死不可。」背約嫡子南鄭以爲終日:「管仲社稷治亂在於得人涼州士馬中夏爭鋒不可不詳。」深感以爲忠於相接所以:「如是萬全?」厲聲:「忠義不足顏淵百年。」:「。」閉門漢中三十救兵至于。〉

太祖漢中益州刺史拜金太守武都太守蜀漢故事而已劉備張飛馬超萬餘反應太祖都護超等超等退還置酒大會厲聲:「男女大節之中女人形體。」肅然

劉備漢中太祖武都威信前後使京兆扶風天水萬餘百姓隨之大綱而已不忍文帝侍中:「武都太守何如?」未及餘年拜城