Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷三十六 蜀書六 關張馬黃趙傳 Volume 36: Book of Shu 6 - Biographies of Guan, Zhang, Ma, Huang, and Zhao

Click on any word to see more details.

關羽
 關羽本字長生河東解人亡命涿郡先主鄉里張飛先主平原司馬先主兄弟侍立終日先主周旋不避艱險。〈曹公劉備呂布下邳關羽使祿求救春秋無異。〉先主徐州刺史使下邳太守,〈《魏書徐州。〉

 建安曹公東征先主袁紹曹公偏將大將軍太守白馬曹公使先鋒望見策馬之中白馬曹公漢壽曹公為人心神久留:「。」既而:「曹公將軍共死不可曹公。」曹公曹公。〈《太祖太祖:「兄弟。」太祖:「天下義士何時?」:「而後。」〉曹公賞賜其所告辭先主左右曹公:「。」〈以為曹公至於曹公。〉

 從先劉表曹公荊州先主渡江乘船數百江陵曹公至當長阪先主。〈劉備曹公不從飄颻:「往日今日。」:「國家天道安知不為!」以為不克國家曹公如此不肯從者曹公親戚宿造次不免既往雅言。〉孫權先主曹公曹公退先主江南元勳襄陽太守將軍江北先主西益州荊州馬超故人諸葛亮超人:「文武過人一世爭先未及絕倫逸群。」賓客

 疼痛:「有毒然後。」便飲食相對血流自若

 二十四先主漢中前將軍率眾曹公霖雨漢水將軍龐德華夏曹公司馬宣王以為關羽得志孫權遣人其後江南曹公遣使使不許大怒。〈《遣使求助使主簿致命忿:「使樊城不能!」手書以為潛師呂蒙:「精兵鹿之中使白衣搖櫓商賈。」以此求助不語援助何故形跡?〉太守江陵將軍公安供給相救」,不安於是使曹公,〈宿相愛平生不及軍事須臾下馬:「關雲長。」驚怖:「!」:「。」〉不能退還江陵妻子。〈將軍左右:「不可曹公自取豈可!」吳書孫權走路江陵三百不時生死」,不然可以智者曹公諸侯屍骸。〉

 追諡。〈:「今年不得!」江表左氏傳諷誦上口。〉安國少有丞相諸葛亮侍中監軍數歲公主中郎將庶子。〈龐德。〉

張飛
 張飛涿郡關羽事先年長數歲先主曹公呂布曹公中郎將先主曹公袁紹劉表曹公荊州先主江南曹公一日及於當陽長阪先主曹公棄妻使二十斷橋瞋目:「!」先主既定江南宜都太守將軍先主益州諸葛亮郡縣江州巴郡太守:「大軍何以?」答曰:「無狀侵奪斷頭將軍無有降將。」左右顏色不變:「便何為!」賓客。〈《先主巴郡:「所謂自衛!」〉先主成都益州諸葛亮關羽五百五千其餘頒賜巴西太守

 曹公漢川諸軍下巴西漢中進軍五十精卒萬餘交戰前後不得相救麾下人從間道退南鄭先主漢中將軍章武元年車騎將軍校尉西鄉:「靖亂荼毒坐不安席食不甘味遐邇兼司天威,' 王國'。!」

 雄壯威猛關羽謀臣程昱萬人之敵善待卒伍士大夫愛敬君子不恤小人先主:「健兒左右取禍。」先主萬人閬中江州帳下順流孫權都督表報先主先主都督:「。」追諡長子早夭次子侍中尚書僕射尚書諸葛綿竹

馬超
 馬超扶風茂陵靈帝起事西率眾長安漢朝西將軍遣還金城西將軍長安敗走退還涼州校尉鍾繇關中禍福高幹平陽龐德不和京畿於是衛尉偏將。〈《馬援其父天水隴西家貧產業山中城市供給為人身體洪大靈帝涼州刺史奸吏王國反叛州郡勇力州郡從事討賊司馬偏將西將軍之間將軍西軍人長平為己無備西不復西將軍異姓兄弟相親侵入更為合眾妻子不解建安國家綱紀使校尉鍾繇涼州和解前將軍進賢衛尉年老宿衛曹公丞相長子校尉督軍從事徐州刺史諫議大夫偏將使都尉鐵騎都尉家屬。〉

 進軍潼關曹公曹公曹公左右瞋目不敢曹公離間猜疑大敗。〈山陽曹公西:「不過二十河東。」:「河中不快!」不得曹公:「不死。」〉曹公安定北方有事曹公:「大軍國家。」郡縣郡縣涼州刺史自稱西將軍涼州軍事故吏合謀超出不能城門不得進退狼狽漢中不足先主成都。〈《建安十六關中十部十萬曹公西超等超等敗走安定涼州家屬漢中以為祭酒:「有人愛人?」漢中正旦:「一旦同命?」涼州無利武都建安十九。〉

 先主遣人城中稽首,〈:「得益。」使成都。〉西將軍因為。〈山陽關羽:「來歸故而何以天下!」張飛:「如是。」明日大會坐席不見大驚不復明日:「其所人主關羽張飛。」以為爵位傲慢關羽荊州未嘗馬超歸降諸葛亮超人」,不得張飛凡人行事不可不行便經理忿記載之類不可勝言。〉

 先主漢中左將軍章武元年將軍涼州

至尊奉承宗廟曹操父子慘怛疢如疾首海內怨憤歸正獯鬻威武是以委任萬里肅慎賞罰對於天下

四十七上疏:「二百從弟陛下。」追諡承嗣將軍陳倉安平。〈曹公。〉

黃忠
 黃忠南陽荊州劉表以為中郎將從子長沙攸縣曹公荊州將軍統屬長沙先主南定隨從受任三軍益州既定將軍建安二十四漢中士卒金鼓歡聲大敗西將軍先主漢中將軍諸葛亮先主:「名望而今便尚可不悅得無不可!」先主:「。」賜爵關內明年追諡無後

趙雲
 趙雲常山真定公孫瓚先主袁紹隨從先主。〈別傳身長姿雄偉從吏公孫瓚袁紹冀州:「貴州?」答曰:「天下未知論議仁政所在不為公私將軍。」征討先主接納先主:「。」先主袁紹先主得數左將軍不能先主荊州。〉先主曹公當陽長阪棄妻