Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷三十七 蜀書七 龐統法正傳 Volume 37: Book of Shu 7 - Biographies of Pang Tong and Fa Zheng

Click on any word to see more details.


  襄陽未有潁川司馬清雅知人南州冠冕由是。〈《襄陽諸葛孔明臥龍司馬龐德公襄陽孔明先人妻子使,「當來龐公。」妻子羅列奔走須臾相就不知何者龐公故世龐公公子令名諸葛孔明黃門吏部晉太康太守從子未有十八使既而:「知人盛德。」〉功曹好人稱述答曰:「當今天下大亂陵遲善人惡人風俗道業聲名不足不足可以使有志自勵不亦?」周瑜先主荊州太守送喪多聞西會昌:「可謂駑馬可謂負重。」〈:「?」:「駑馬所致一日三百所致!」宿:「知人?」:「陶冶世俗甄綜人物不及帝王一日。」。〉:「慕名汝南。〈褒貶不平:「耳順退能不。」答曰:「長幼。」。〉智力一時。」:「使天下太平四海。」

  先主荊州從事耒陽不治魯肅先主:「百里使處治驥足。」諸葛亮先主先主大器以為從事。〈江表先主從容問曰:「周公功曹白事。」對曰:「。」嘆息:「危急有所不得不不免周瑜天下智謀所見孔明決意不疑出於萬全。」〉諸葛亮軍師中郎將。〈《九州春秋:「荊州人物鼎足難以得志益州富民戶口百萬四部兵馬寶貨藉以大事。」:「水火曹操故而失信天下。」:「權變非一所能之後大國今日為人。」。〉荊州隨從

  益州先主:「因此便將軍無用坐定。」先主:「他國不可。」成都先主北征漢中:「精兵晝夜成都預備大軍一舉便名將強兵據守關頭使將軍荊州將軍荊州使裝束將軍英名將軍輕騎將軍因此進取成都中計退還白帝荊州沈吟不可久矣。」先主其中成都大會置酒作樂:「今日可謂。」:「以為仁者。」先主:「武王伐紂仁者不當!」於是逡巡引退先主不顧飲食自若先主:「向者阿誰?」對曰:「君臣。」先主大笑宴樂如初。〈習鑿齒霸王仁義以為以為劉備由是樂之蹇諤之風理則一言可謂大體自絕以為出於成功內疚樂之不覺失時同樂比武無愧君臣」,大旨推演。〉

  統率攻城年三十先主痛惜流涕議郎諫議大夫諸葛亮關內尚書涪陵太守荊州從事將軍列侯鉅鹿太守。〈《襄陽》。曹公荊州分隔有餘集聚魏文帝床帳衣服。〉


  正字,(扶風祖父高名。〈五經讖緯無常高才扶風:「哀公不肖仲尼父母功曹何如?」:「有禮四時朝覲使北山。」扶風不敢以為正旦使數百」?:「公卿。」其後九卿三公知人前後友人號曰德先生八十九中平司徒廷尉。〉建安天下饑荒久之新都校尉任用無行不得益州不足有為嘆息荊州曹公曹公先主:「使者?」辭讓不得已稱說先主密謀未有曹公先主使令正獻策先主:「將軍英才懦弱股肱響應然後益州殷富天府險阻以此反掌。」先主西

  :〈《廣漢從事。〉「左將軍不滿莫若巴西梓潼以西倉廩高壘深溝不過必將。」先主:「不能無可。」正言:「安民。」於是不用

受性左右不明本末歸咎執事是以不敢穢惡中間顧念宿瞻望前後披露自從以至於有所不盡精誠以致於國事禍害將軍本心所知區區左將軍至於左右英雄從事意氣日月順耳遠慮事變既成強弱以為左將軍得以相持至此離宮零落一旦勢力相當遠期谷米將軍土地百姓敵對愚意不復持久相守數萬已定巴東犍為資中德陽何以將軍不及荊州眾數十倍車騎其後土地巴東廣漢犍為過半已定巴西將軍益州破壞三分百姓不能一旦易主廣漢關頭益州諸軍家數心腹存亡昭然可見大略其外其餘屈曲難以不可將軍左右明智不見遠圖盡心門戶展轉反覆不為將軍死難不忠痛心左將軍依依愚以為變化

  十九成都蜀郡太守危亡先主以此不用:「天下虛譽其實主公大業天下不可四海天下以是主公敬重遠近。」先主於是厚待。〈要道先王蓋世然後可以四海苟非不虛出身險易安在仗義何以眩惑以為名聲天下末年不加何以遠近不當為難然則至於董卓森然皆是之前不為超越以此為擯棄。〉蜀郡太守武將都畿睚眥無不報復毀傷諸葛亮:「蜀郡縱橫將軍主公。」答曰:「主公公安曹公孫權夫人肘腋之下進退翻然翱翔不可如何禁止正使不得!」孫權先主百餘侍立先主衷心凜凜先主雅愛如此。〈自下安可功臣極其幸而國柄不免違命豈不諸葛於是乎。〉

  二十二先主:「曹操一舉漢中因此不足必將才略不勝將帥觀釁伺隙可以傾覆王室可以蠶食可以固守要害持久不可。」先主進兵漢中二十四先主陽平沔水:「。」先主黃忠曹公西征:「故知為人。」〈以為漢中豈不計略先發成功霸王皆然以為。〉

  先主漢中尚書將軍明年四十五先主流涕關內都尉漢陽太守諸葛亮不同公義先主尊號東征孫權關羽群臣不從章武大軍敗績白帝:「主上傾危。」〈先主曹公不便退先主大怒不肯退先主先主:「。」:「小人?」先主:「。」退。〉


  好人經學思謀于時正著見成畫策不以荀彧