Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷五十八 吳書十三 陸遜傳 Volume 58: Book of Wu 13 - Biography of Lu Xun

Click on any word to see more details.


 吳郡本名江東大族。〈城门校尉怀九江都尉。〉少孤隨從廬江太守袁術親戚年長數歲綱紀門戶

 孫權將軍二十一幕府東西屯田都尉。〈祠堂盐官。〉連年亢旱貧民農桑百姓會稽便宜會稽山賊所在毒害歷年手下鄱陽作亂校尉

 世務建議:「英雄豺狼不濟舊惡難以大部精銳。」以為帳下曹公印綬扇動分佈潛山鼓噪應時為兵精卒數萬宿肅清蕪湖

 會稽太守民人所在:「?」對曰:「是以不可。」:「長者不能。」呂蒙建業:「關羽接境如何不當?」:「誠如病篤。」:「大功無備出其不意至尊。」:「勇猛難為荊州大行。」:「?」對曰:「意思深長負重未有當令便然後。」偏將:「以律巍巍!敵國敗績同盟席捲受任西。」

遐邇以為將軍足以晉文淮陰窺望忿之後輕敵古人將軍書生不堪威德傾盡未合

大安形狀使呂蒙前部公安宜都太守將軍華亭宜都太守諸城長吏蠻夷君長金銀建安二十四十一月

 將軍水軍步兵險要太守太守秭歸大姓首尾西方破布以為令人前後招納數萬西將軍。〈吴书功德上将军列侯本州使扬州从事。〉荊州士人得所上疏:「受命光武中興可以道教未必遠近荊州人物然後四海思歸大化。」

 黃武元年劉備大眾向西大都于丹五萬巫峽建平夷陵誘動使將軍前部平地挑戰欲擊之:「。」〈吴书迎击以为不可:「锐气不利大势将士广方略此间平原旷野颠沛交驰山行不得之间。」不解以为怀愤恨。〉不可伏兵八千:「所以諸君。」上疏

夷陵要害亦復荊州今日當令不守窟穴不材威靈破壞前後行軍不足水陸捨船處處佈置至尊不以

:「令人六百八月要害固守無利。」:「思慮未可不得便不復掎角正在今日。」不利:「。」:「。」火攻諸軍同時四十馬鞍山陳兵督促諸軍四面土崩瓦解死者白帝城舟船器械一時屍骸漂流:「折辱豈非!」

 前鋒求救:「未可。」:「奈何?」:「無可。」方略:「不見至今調度自有。」將軍或是孫策公室各自聽從

劉備天下知名曹操境界諸君輯睦上報所謂書生受命主上國家所以諸君使相承尺寸忍辱負重其事不可

及至:「何以節度?」對曰:「深重爪牙或是功臣國家大事相如國事。」大笑將軍荊州江陵

 白帝以為曹丕」。無幾。〈刘备:「江陵将军?」答曰:「不惟倾覆以来逃命。」〉諸葛亮時事輕重可否有所不安便

 使鄱陽太守大司馬大都。〈陆机大司马统御中军禁卫主上屈膝吴王。〉覺知自恃兵馬交戰中部左右伏兵驅走追亡逐北萬餘牛馬器械諸軍武昌左右殿遣還西陵

 黃龍元年大將軍都護建業太子皇子尚書太子荊州豫章督軍建昌小巧正色:「經典自新何為?」即時校尉公子南陽:「長於久矣先聖東宮仁義不須。」在外上疏時事

以為嚴峻年以來將吏不慎天下下情世務人身聖王記功成王陳平千載嚴刑帝王懷遠

 偏師上疏

愚以為四海未定時務歷年陛下憂勞以定大事反覆思惟未見萬里風波難測水土疾疫不毛珠崖禽獸不足濟事不足江東自足畜力而後桓王不一大業陛下承運江表治亂農桑衣食本業干戈饑寒愚以為一統

公孫上疏

憑險拘留大使忿蠻夷猾夏王化陛下不測今天群雄英豪踴躍陛下神武姿西陵荊州當世雄傑聖化萬里華夏不忍忿雷霆萬里四海強寇陛下遠征悔之無及使大事遼東奈何江東萬安本業中夏耀將來 嘉禾北征使諸葛襄陽親人:「大駕。」人種如常:「。」自來:「大駕專力要害然後便退。」舟船兵馬襄陽便聲勢不敢將軍江夏新市安陸捐物城門不得然後斬首。〈以为孙权退专力形势使不敢方舟顺流怵惕何为自相伤害使无辜诸葛渭滨用兵!〉其所兵士家屬來者使妻子慰勞,〈以为无异{},?〉江夏功曹弋陽夷王

 江夏太守。〉兵馬宿假作:「嫌隙來歸來書定期。」界上妻子由是不復以免。〈以为常事使得罪亦复亏损。〉

 中郎將鄱陽召募以為不可賊寇作賊豫章宿相率精兵八千弄權太常同心流涕自責》。

 便宜,〈会稽修德耒耜不易由是知名孝廉建武将军人物狐疑证明叹息:「早夭同盟夫子怀迟疑。」瑕玷。〉

不受為難是以宜人祿’。百姓數年之間然後

 赤烏丞相

奸宄夙夜戰懼不遑天資明德上將必應光大文武社稷伊尹呂尚內外兼之丞相使使持節太常印綬昭明敬服綏靖四方