Back to collection

Shuo Wen Jie Zi 說文解字

《卷七‧木部》 Scroll 7, Mù Radical

Click on any word to see more details.

》 Scroll 7, Mù Radical

東方
江南

。《夏書:「。」

𥝢𥝢古文可食

𣓀。《春秋:「不過𣓀。」
孔子

江南樿可以

以為
𣞍


江南其實

𣓌
益州
𣘫

𣛹


𣙿。《:「。」

可作
。《春秋:「。」𣚍棺椁𠶷𣐊
。《夏書:「。」𣏗


枇杷
桔梗𣔾。《:「𣔾。」
可作

。《:「濟濟。」
可以大車齊聲

𩔤
酸棗

木然


𣟌𨾀


㮿


出發鳩山
可作
橿
松脂

香木
茱萸淮南
可作大車


古文
𣖼𠣬
。《》:天子諸侯大夫風聲
反常


㱿

枸杞
枸杞
𨊾


𨯳

檿。《:「檿。」

𣛺
𣟳𣟳
梧桐
桐木兩頭

𢿱
木公


益州
梓木。《:「北山。」


𣝋𣝋
𣝋木下

赤心松柏在其中
之上
𣚎
。《:「。」
𣓁。《夏書:「𣓁。」
𣠞

。《:「。」


。《逸周書:「。」
𤐫

樹木象形𥝩同意
高木

。《春秋:「。」高木侍中可作
小聲
𣓗
。《:「荇菜。」
。《:「。」

大聲。《:「。」
𣗸


。《夏書:「。」
高聲

林縣
曲直
。《:「重門𣔳。」
平原


神木

木下
木下
𢦔。《春秋:「𣒭。」以為
嫫母
。《春秋:「。」

。《》:「。」
𣝍
𣝍壁柱
伊尹:「箕山。」弘農

𠛱。《:「𣔜。」
上標。《爾雅:「。」

𤋯
。《春秋:「。」

名為齊魯
𣝼

𣬉枇杷
𣝼𣝼𨘢


。《爾雅:「。」

戶樞

重屋
房室


。《爾雅:「𢊺。」

所以關東
曼聲

𣔺横梁

𣕋

樹木

𣟄夜行。《:「重門𣟄。」橫木木工

東方
安身木節
理髮


𣚏象形
象形
齊人


。《論語:「不輟。」𣒃燒麥𣒃

連枷
淮南

𣏙


:《四聲
雲雷不窮

酒器

關東關西

關西
連聲
所以屏風
蠻夷

竹木
𡓱

木階

中環𢍏竹杖穿

所以弓弩

𨽌
𨽌𠯑
食器五聲八音

擊鼓

所以

。《:「。」
。《周禮:「。」


去聲
大車
車轂中空山行。《虞書:「。」乘車山行
水上橫木所以


𣔱
大船發聲

大船木札巿有所。《春秋:「。」


木瓜殿堂