Back to collection

Book of Sui 隋書

卷37 列傳第2 李穆 梁睿 Volume 37 Biographies 2: Li Mu, Liang Rui

Click on any word to see more details.

隋書三十七列傳第二顯慶隴西成紀騎都尉之後匈奴子孫北狄其後都督高平司空風神倜儻太祖建義便永熙奉迎武帝都督永平縣三百以軍太祖太祖臨陣突圍太祖輕侮太祖貴人既而相對左右:「!」即令撫慰關中將軍三司一千七百鐵券侍中太祖太祖於是姊妹郡縣頒賜太僕江陵大將軍原州刺史嫡子三司功臣子弟布列盈滿不受太祖不許雍州刺史元年七百封一升遷

宇文護執政及其不能臨刑:「顯慶不用以至於奈何!」以此除名及其子弟刺史子代未幾三司刺史武成子弟官爵大將軍歲餘司徒司空奉詔持節安民交城鹿建德太保歲餘原州數年大象九千如故

高祖作亂遣使使所居天下精兵十三高祖天子天命勸進高祖受禪下詔:「父党惠來無有便十三日天命。」俄而來朝高祖太師成安縣於是子孫其一百餘當時無比骸骨:「宇內養老七十致仕常人至若呂尚以期高才不拘留情耆舊大事共謀。」

太史受命

帝王所居隨時興廢天道人事三皇兩漢一世革命洛水長安之內蓋聞三家鼎立四海平定不暇師古運將華裔廟堂柱石四海萬國豺狼伏惟陛下將相不日肅清太平百靈兆庶謳歌日月內外受命神宗弘道陶冶陰陽天地萬物開闢八表光華視聽風俗至若帝室所謂發明喪亂近代未嘗定鼎何以隨之神州福地皇家別有順天取決卜筮都邑光宅無窮順和永隆軒冕

制度太史:「天道聰明太師民望。」歲餘下詔:「禮制不拘小人君子太師器宇風猷社稷為人萬頃不測顏回自居旌善弘道自今推問。」

開皇七十七:「啟足不得岱宗眷眷光景!」黃門侍郎監護喪事一千使持節諸軍冀州刺史前後鼓吹轀輬太常牛弘太牢

長子安樂刺史開皇嫡孫仁壽叔父忿吝嗇高祖大怒親族從父有力不義骨血不許刺史

少有保定以軍西安大都江西諸軍失利歸國三司左右太子西征吐谷渾步騎督軍相持奇兵擊破奴婢封一刺史刺史高祖大將軍荊州八百開皇

刺史陽曲刺史長城車騎將軍將軍知名

第十姿瑰偉起家上士高祖熨斗高祖:「天下。」高祖三司開皇城府將軍親信揚州仁壽元年僕射行軍夏州三百突厥斬首五百大將軍將軍太子

高祖太子宇文:「奉公。」皇太子:「申明子孫無賴不足榮寵無可。」太子高祖大業將軍光祿大夫大將軍

日增之後不以友人:「!」由是遼東有方圖讖:「李氏天子。」海內:「情趣常日日夜大臣隆盛不宜如此陛下。」:「其事。」武賁郎將即日宿衛左丞御史大夫不得入獄宇文:「夫人國家無可夫人用語。」:「不知尊長。」:「可言謀反:'天子主上百姓正當大將萬餘五萬房子內外家子為主兵馬諸軍伺候間隙首尾相應子弟一日之間天下。」自傳:「。」:「親家。」於是宗族三十二少長

從父開皇至上

大將軍大略書記納言上士內史上士吏部建德武帝雲陽上士作亂不得三司長安令中大夫以軍大將軍賜爵

高祖丞相作亂元帥長史不一高祖重臣監護高祖監軍同心協力而已隴西加以

開皇元年檢校歲餘數年京師使顧問不絕四十九久之有子

永隆籌算膽力過人元年親族對曰:「不得終於孝養是以。」由此起家主簿其所都督宇文護三司大夫軍器監建德大夫大夫太子周武帝參謀襄陽一千廣宗縣中大夫工部中大夫高祖丞相大夫大將軍刺史遣使相應叔父高祖:「闔家富貴國有不能面目天地!」元帥長史由是歸心大將軍徐州

開皇幽州、、契丹其後突厥大為步騎轉戰突厥荒廢不可守禦力戰每夜六畜軍糧突厥每夜死亡尚且不堪突厥欲降遣使:「特勤。」不免士卒:「師徒今日效命國家方便努力還鄉至尊。」四十八諸軍豫州刺史

高祖其父宮中久之及長廣宗起家姿善騎射歌舞無不開皇帝后樂平公主公子公主自序技藝引出合意公主:「四海至尊唯一。」進見琵琶歌舞既而公主:「?」對曰:「。」:「。」:「不滿。」不謝:「公主大功女婿。」宿衛避諱一千刺史京師往來侍從賞賜功臣仁壽以為刺史

大業衛尉樂平公主遺言煬帝:「子息唯有。」五千將軍大興高麗新城光祿大夫十年遼東告之引決由是私語宇文年三十宇文數月安定西魏太尉太祖功臣宮中數年其後諸子同師共業廣平三司五百本州大中刺史受禪未幾刺史新安齊人大將軍齊王明月洛陽武帝刺史

高祖代王益州漢川不得高祖行軍元帥行軍張威孝義步騎二十李三使張威擊破龍門十萬三十將士出自間道四面力戰人大劍閣將至開遠將士:「兵勢出其不意。」拓拔劍閣大將軍宇文巴西大將軍水軍嘉陵張威等分歸於進逼成都城守親率精兵五萬不利