Back to collection

Book of Sui 隋書

卷79 列傳第44 外戚 Volume 79 Biographies 44: Imperial Affines

Click on any word to see more details.

隋書七十九列傳第四十四

外戚

外戚高位然而顛覆不知滿盈艱難社稷不以謙沖未免不足不足自矜富貴驕人上官所以繼踵之際便煬帝密勿經綸是以綢繆始終不易內外親戚昆弟在位至於玉堂四方三司終始一代之前可謂擾攘無有陷於不義市朝貿得以保全憑藉恩澤豈可同日而言所謂其事外戚

高祖

高祖之後不知所在開皇濟南男子永吉自稱勘驗追贈太尉諸軍青州刺史外祖母夫人改葬州立永吉京師大業上党郡太守職務不理不知

永吉從父言詞鄙陋鄉里長安悲泣戚容高祖:「不可大似。」犯忌諱違忤供給不許三司濟南太守入朝自稱儀衛出入故人終於子孫中人荊州刺史武帝入關父母妻子西長安顯貴由是大司馬宇文護寓居中山自給永業宗族田宅以資入關之後生子皇后高祖定州皇后遣人相見悲不自勝於是車馬財物未幾周武帝功臣異域太守歸於京師少長貧賤輕侮不以長者長短由是高祖丞相左右受禪下詔追贈官爵:「追遠盛典高曠獨秀生民長策拯濟廊廟臺階艱危太師刺史趙國萬戶。」夫人不當承襲:「不可。」於是趙國其弟河內郡金泉武平縣左右將軍將軍前後賞賜不可涼州仁壽大將軍煬帝嗣位蜀國未幾

河陽武都大業河陽長子開遠宇文成象殿宿衛兵士開遠力戰善後將軍大業

附上蜀郡餘年宇文護長安高祖受禪左右將軍久之刺史大將軍刺史轉入皇后:「。」異母異母由是所為左右無有不悅左轉刺史怨言僕射納言大理皇甫大理常事日夜殺人家財潛移:「。」:「公家使。」便十一:「皇后使。」宮中於是:「宮中。」久之牽曳其事公卿公牛:「可以。」夫妻賜死侍中詣闕於是除名有人為人以為未幾煬帝即位追念下詔:「不幸追懷哀榮大夫。」不已下詔:「戚屬凋落相繼光祿大夫。」

幽州刺史大業金紫光祿大夫平鄉昭明太子岳陽襄陽侯景之亂河東與其叔父湘東嗣位西魏乞師太祖五萬江陵西平三百皇帝節文一同江陵嗣位年號才學周武帝之後彈琵琶起舞:「陛下不同百獸!」高祖受禪遣使五百布帛五百來朝王公之上被服進退天子矚目傾慕賞賜以億計之上後備王妃蘭陵公主由是皇后:「。」於是江陵專制歲餘來朝珍玩:「復舊故鄉軫懷長江。」拜謝五月臨終:「天慈連山子女擐甲身先士卒掃蕩上報乖舛嗚咽乞降聖躬山嶽九泉。」嗟悼在位二十三四十四臣子孝明皇帝廟號世宗孝經》、《周易大小幽微十四

溫文大度倜儻不羈博學文義弓馬遣人伏地不懼東陽太子嗣位:「負荷其事憂勞自力內外世業咫尺警備疆埸之間不可設備世相情義江陵饘粥。」大臣年號:「奔走?」大將軍舟師公安不克叔父入朝大將軍江陵大將軍宜黃入朝臣下二百京師江陵父老莫不:「!」來朝武鄉叔父居民於是僕射江陵死罪十年賜爵莒國煬帝嗣位皇后內史宗族以上於是昆弟布列朝廷淡雅不以職務退縱酒而已內史私情答曰:「事事!」退尚書從父:「帝王?」:「!」:「相比!」:「之前。」羈旅降下友善童謠:「蕭蕭。」由是未幾光祿大夫襄城弟子小名煬帝以為宇文出入宮掖內外未嘗不從宮中行淫江都宇文

聰敏屬文荊州刺史頗有至若與其叔父以為侍中將軍刺史父老:「君子。」為主兄弟第三第三自矜廢興之際無不江南由是宇文道士鬥志左右太湖民家為人長安二十一

大夫衛尉秘書監內史侍郎河池太守

史臣三五哲王顛覆繼軌不以使仁壽之前勢均大業之後豈非所致


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary