Back to collection

Wenxuan 文選

卷五十八 Scroll 58

Click on any word to see more details.


皇帝皇后策文
沈約宋書文帝皇后光祿大夫太祖太子殿永嘉太守延年策文。〉

条目皇帝皇后策文
 延年

 元嘉十七七月二十六大行皇后殿,〈周書是以大行大名風俗皇帝未有大行皇帝。〉九月二十六長寧。〈儀禮鄭玄遷徙兩頭穿前後天子鄭玄儀禮劉熙釋名婦人小車所以隱蔽形容曹植北辰周禮王后鄭玄如今小車王逸楚辭鄭玄。〉。〈。〉皇帝親臨。〈周禮大喪鄭玄而后白虎通。〉。〈毛詩鄭玄以素旌旗以為文飾旌旗太常尚書太師雞鳴夫人毛詩毛萇。〉。〈周禮朝覲王后褘衣鄭玄。〉輿客位。〈輿儀禮主人鄭玄禮記客位儀禮鄭玄禮記西之上。〉史臣。〈周禮積累德行。〉

 。〈天地分之伉儷有所依憑毛詩天生蒸民鄭玄左氏傳師曠不能覽古。〉。〈天地呂氏春秋天道地道何以天道精氣一下稽留天道何以地道萬物有分不能地道郭璞方言注光明淮南子凝滯。〉世族。〈發祥毛詩。〉。〈廣雅沈約宋書殿。〉。〈尚書孔安國周易大明進而上行。〉。〈論語史記陸賈毛詩鄭玄毛詩婦人柔順自潔取名以為禮記而后。〉。〈左氏傳杜預父母孟子孔子集大成。〉既有。〈毛詩女子父母兄弟論語子夏問曰巧笑倩兮以為何謂子曰事後馬融。〉

 。〈毛詩柔嘉。〉。〈毛詩尚書。〉。〈蔡邕夫人毛詩心塞。〉。〈毛詩文王毛詩不可不可毛萇。〉。〈少帝陸機詩曰毛詩小子東都靈光殿漢中。〉天機。〈文帝即位尚書大命天機帝位尚書耀璿璣玉衡七政尚書為此曹植天璣。〉。〈左氏傳諸侯王室禮記古者婦人三月魏明帝苦寒修德八月懷柔。〉皇姑。〈尚書昊天爾雅尚書。〉。〈毛詩歸寧父母毛萇父母有時歸寧毛詩夫人可以祭祀失職。〉。〈毛詩關雎淑女進賢王肅周易理事。〉發音動容成紀。〈國語孟子動容周旋盛德之至成紀下注。〉。〈爾雅宮中禮記古者天子天下之內方言儀禮鄭玄周南夫人諷誦君子禮記漢書。〉潤飾。〈詩曰淑女紀綱周易漢書軒轅黃龍。〉。〈尚書無遠弗屆太子不測。〉上清。〈得宜安靜漢書春秋國語幽王毛詩百川沸騰尚書五行西方東方鄭玄。〉。〈毛詩雍雍不服孔安國尚書。〉〉。〈四言詩死生司命說文。〉〈〉〉。〈周禮鄭玄所謂四靈周禮鄭玄陰陽漢書不和。〉太和。〈太和太平法言太和成周李軌天下太和蔡邕皇道廣雅棄世。〉殿嗚呼哀哉!〈故事七月殿漢書皇后椒房惡氣。〉

 〉,〉。〈國語襄公清風賈逵人為儀禮三月說文楚辭禮記冢宰左氏傳子曰春秋窀穸杜預長夜葬埋。〉。〈挽歌禮記子曰。〉。〈甘泉軍裝周禮王后。〉哀哀。〈上文毛詩哀哀父母劬勞。〉。〈以為。〉嗚呼哀哉!〈沈約宋書八字以致潘岳新婦。〉

 國門北首。〈楚辭出國軫懷廣雅漢書二千石非獨。〉僕人。〈楚辭僕人子虛賦鄭玄毛詩中央李陵詩曰悲鳴彷徨。〉。〈傅玄輿。〉。〈楚辭旬始漢書景帝作壽漢書音義天子。〉。〈京邑朝野戎狄華夏廣雅藹藹國語。〉嗚呼哀哉

文選
皇帝皇后策文皇帝茶陵失著
永嘉太守延年」:」,茶陵」。
策文」:茶陵
」:茶陵
」:茶陵章句下注詩曰淑女
劉熙釋名北辰」:茶陵四十
」:茶陵
旌旗」:茶陵
左氏傳」:茶陵二十
呂氏春秋天道地道何以天道」:茶陵天道地道何以
」::「不當,「當作」。
毛詩」:茶陵十三
」:茶陵八字
取名以為」:茶陵
茶陵」,」。茶陵所見
東都」:茶陵主人」,
」:茶陵十二陳列國史八字
」:茶陵
」:音視漢書茶陵音視」,
漢書」:」,
禮記」:茶陵十三
皇后策文
蕭子顯齊書明帝皇后彭城光祿大夫太祖高皇帝高宗武帝永明高宗即位追尊皇后高宗改葬興安高宗明帝。〉

条目皇后策文
 

 永泰元年。〈蕭子顯齊書明帝永泰七月即位。〉九月朔日皇后。〈風俗天子所居生事以為凡人說文墓地禮記孔子魯人鄭玄合葬。〉其日至尊皇帝,〈至尊東昏侯鄭玄周禮明帝。〉使太尉行宮。〈司馬彪續漢書太尉大喪上文。〉。〈張協張衡司徒。〉。〈杜預左氏傳周禮王后褘衣。〉哀子皇帝。〈周禮大喪使鄭玄取名阮瑀周禮安車列子高蹈。〉。〈上文應劭祖母皇太后其所。〉。〈爾雅禮記顏淵子路鄭玄省視。〉。〈鄭玄禮記便漢書左史記言右史記事干寶用光毛詩令人。〉

 。〈班固漢書子曰自虞陶唐。〉。〈班固漢書魯文公漢書元王高祖楚王沈約宋書高祖元王之後。〉。〈上文毛詩令妻。〉。〈詩曰謝靈運詩曰漢書春秋六百四十五正直日月當之八十天下上文。〉。〈毛詩文定嗣徽。〉光華。〈毛詩夫人失職詩曰后妃詩曰。〉。〈列女傳皇后夫人加之周禮王后。〉。〈上文。〉

 。〈明帝西昌廣雅吳志上疏陛下潛德東夏干寶文帝毛詩文王。〉。〈毛詩卷耳后妃輔佐君子進賢。〉。〈。〉。〈周易安宅干寶。〉。〈論語武王孔子之際婦人而已馬融其一禮記古者婦人鄭玄法度莫大廣雅。〉。〈毛詩孔安國毛詩后妃天下。〉。〈上文。〉。〈大明耀淮南子軒轅高誘軒轅劉歆楚辭使先驅王逸。〉

 。〈毛詩小子周易天命