Back to collection

Xin Shu 新書

Scroll 1

Click on any word to see more details.

事勢

秦孝公雍州君臣固守席卷天下包舉宇內囊括四海當是時立法諸侯於是拱手西之外

襄王故業漢中西巴蜀要害諸侯恐懼會盟器重肥饒以致天下平原明智忠信寬厚愛人中山於是蘇秦吳起孫臏廉頗十倍百萬開關逡巡不敢天下於是有餘追亡逐北百萬流血因利乘便宰割天下分裂山河入朝

孝文襄王享國國家

及至長策宇內亡諸至尊六合鞭笞天下威振四海百越以爲桂林象郡百越使蒙恬築長城藩籬匈奴七百胡人不敢南下牧馬不敢彎弓報怨於是先王之道百家黔首名城豪傑天下咸陽以爲十二天下然後不測以爲要害精卒天下已定以爲關中金城千里子孫帝王萬世

然而甕牖遷徙才能不及中人仲尼墨翟陶朱躡足之間阡陌之中數百轉而天下山東豪傑

且夫天下雍州自若中山深謀遠慮行軍用兵然而成敗功業相反使山東量力不可同年區區有餘然後六合死人天下攻守
事勢

海內諸侯南面稱帝四海天下斐然若是近古久矣卑微五霸不行天下是以諸侯不休罷弊南面天下天子元元性命莫不虛心安危在於

貪鄙不信功臣王道而立文書酷刑而後仁義暴虐天下安危以此攻守不同戰國天下不易其所孤獨使未有傾危三王天下名號功業長久

秦二世天下莫不引領糟糠天下使二世一心海內縞素先帝功臣之後建國天下囹圄刑戮污穢使鄉里倉廩孤獨窮困百姓其後使天下自新萬民盛德天下天下四海之內各自安樂唯恐不軌暴亂二世不行無道宗廟更始吏治賞罰不當賦斂無度天下多事不能百姓然後上下相望天下以下至於窮苦不安是以不用天下

先王終始存亡是以牧民而已逆行響應安民」,天子富有四海在於二世

諸侯山東三十據險甲兵散亂數百不用橫行天下不守深入藩籬於是山東諸侯使東征其三相信可見

子嬰使子嬰得中山東宗廟以爲以來至於二十諸侯居然天下昔日同心力攻賢相不能開關百萬不能勇力智慧不足不利不便大城閉關諸侯匹夫素王其實退國君不患不得海內天子富有四海

不問不變二世因而暴虐子嬰孤立終身不宜此時深謀遠慮不敢盡忠忌諱忠言使天下傾耳而聽重足而立是以失道忠臣天下奸臣不上豈不先王壅蔽公卿大夫天下天下五霸諸侯社稷嚴刑及其百姓海內不絕本末不能由是安危相去

:「前事後事。」是以君子之上當世人事盛衰權勢有序變化應時長久社稷
事勢

西天子春秋鼎盛德澤有加莫大諸侯權勢

然而天下大國其事數年之後諸侯大抵血氣方剛不肯相稱以上私人如此淮南濟北此時治安堯舜不能

黃帝:「日中𤑒。」此道骨肉季世豈可天子天下天子假設陛下齊桓不合諸侯天下至此陛下踊躍豈不可以天下以爲陛下
事勢

事勢痛惜流涕長大其它傷道進言天下」,」。或者天下」,」。死罪雖然不安不治不敢昧死天下無知事實治亂之下未及偷安何以本末首尾可謂陛下何不之間治安陛下

安危五百五百餘年武王聖王五百武王五百聖王秦始皇帝終於無狀天下陛下寬大足以

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary