Back to collection

Xin Shu 新書

Scroll 2

Click on any word to see more details.

權重

諸侯足以專制足以處女不足專制不足天下當今恬然諸侯數歲諸侯陛下豈不宿可謂不知不仁

日夜苦心竭力存亡陛下天下頤指如意故稱難以不定萬年之後老母使不能可謂
事勢

海內使使莫不諸侯自殺不敢菹醢不敢異心進而天子天下無可徼幸天下陛下

定制若干若干有理於是惠王子孫分地幽王元王子孫以次分地淮南皆然分地子孫以爲子孫使諸侯子孫所以天子以定而已天下陛下

一定宗室子孫制定之後上下諸侯天下陛下

一定大臣使然天下陛下

一定赤子天下之上天下社稷長安宗廟之後不知其所當時大治後世

陛下
不定

炎帝黃帝父母天下黃帝行道炎帝涿鹿血流漂杵不得黃帝

高皇帝威武天下天子大臣幾十淮陰盧綰功臣反而地理陛下即位以來濟北淮南莫大諸侯然而未有天下固定異姓幸而不易所以然同姓骨肉既有未知明帝不能後世奈何

一朝十二仁義人主權勢法制人主已定仁義因而天下諸侯以爲不用淮南濟北不可
事勢

不可無益不可足以天下足以國家是故子民登高使然召禍:「未有。」管仲:「。」:「𤒰𤒰炎炎奈何萌芽。」地形俄而東西自知墨子千里

周行:「。」周行:「天子諸侯。」𤎶」,然後上下空名使

古者周禮天子諸侯周襄王出逃晉文公襄王於是襄王以南文公南陽得以襄王:「天子伯父天子請益。」文公退

天子諸侯大夫琴瑟叔孫大夫齊人叔孫大敗於是叔孫孔子:「不如所以所以不如。」

於是齊人父老:「民人出自可以。」俄而使子曰:「豈不可哀夫子!」蹴然:「今年明年不加不加自取數年不息。」:「使!」


階級事勢

人主無異高大不過天子古者聖王公卿大夫然後小吏庶人等級分明天子不可

:「。」大臣主上廉恥禮節君子賜死是以不及士大夫主上不遠不敢有罪輿正門寵臣不加尊君所以主上不敬所以體貌王侯三公天子天子所謂伯父棄市然則廉耻不行大臣大官二世

天子體貌俯伏敬畏退束縛司空司寇小吏罵詈榜笞所以卑賤尊貴一旦可以所以天下尊貴天子賤人

中行中行變聲一夕:「中行人事。」故此折節出乎烈士人主使然故人大臣犬馬犬馬自如將官無恥廉耻不立見利便主上主上而已便人主便於至少職業

古者不及庶人君子所以寵臣古者大臣不謂」;姨母男女不謂污穢」;不勝不謂」。大臣遷就譴訶使其中使北面再拜使:「大夫自有有禮。」有禮廉耻故人廉耻禮義君臣不以即非人類

成俗人臣不苟不苟所在主上父兄宗廟法度社稷守衛死城聖人金城守節可以可以廉耻行禮所致主上

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary