Back to collection

Xin Shu 新書

Scroll 3

Click on any word to see more details.

事勢

大臣期會以爲以爲不可天下大指流失不知刀筆不知大體陛下

人子其父人臣忠於陛下有權事業管子:「四維。」「四維滅亡。」使管子無識使管子則是豈不寒心今世侈靡制度禮義可謂不同白晝大都之中十幾六百諸侯無行其餘管子四維陛下

不動耳目以爲移風易俗使天下所能陛下陛下君臣上下使父子有禮六親夫人特此四維君臣上下父子六親奸人萬民十三社稷四維奸人冀幸疑惑如今上下父子六親奸人冀幸不疑一定世世而後有所不定渡江中流風波
事勢

秦國失理天下大敗貴人諸侯天下是以海內天下轉而

何如進取兼之孝弟出官攘臂天子昆弟伯父父母錢財衣服何妨季母車馬盜賊使有權婚姻兄弟大家出入侈靡踰等其事今世富民居官犯法其弟至於

禮義倫理進取有子家貧箕帚父母倫理不同禽獸功成天下求得不知廉耻仁義兼之進取十三社稷不知守成得失
瑰瑋事勢

天下使民樂使不知使陛下無意

刻鏤繁多纖微雕鏤纖巧一日農人天下之所以不足

文繡女工且夫不能萬里天下安得耀其所不如迫於其所制度下賤衣服諸侯天子使天下夫人天下衣服不足文繡有餘布帛

奇巧商販苟得行淫不足蓄積天下轉而苟得恭儉蓄積其所

犯法奸詐不可罪人君臣上下制度節儉使車輿衣服器械已定君臣上下分明不得巧詐奸邪盜賊巧詐所謂使」。

四者使君臣上下天下奸詐盜賊罪人蓄積無已不可急速
事勢

諸緣古者天子之所以不以得以古者天子富人兄弟得以古者天下富人下賤然而天下不屈未有所謂

事理不能天下天下飢寒肌膚奸邪盜賊不可得奸邪盜賊滿安上未有

平居不敬然而獻計︰「可以天下何等大夫不敬」,長大


天下何以言之鑄錢大抵不信農事不禁鑄錢陷阱農事鑄錢不可不禁鑄錢死罪鑄錢鑄錢死罪使

何謂布下鑄錢布下布下不得不得鑄錢耕田布下歸於輕重兵器大多制度貴賤上下等級調匈奴天下退其一


所謂建武大抵山東諸侯天下陛下諸侯地勢使無可兼愛無私天下區區獨有關中所爲諸侯得出馬關豈不諸侯權益車騎諸侯山東諸侯一家精於若一諸侯不足以爲萬夫不足以爲不定大理不服人心不便

天子長安淮南東南邊諸侯遠方調大國大國遠近天子諸侯無狀藩國列侯不得陛下奈何不正
事勢

古者天子地方千里使不出五百百里使不出五十使者遠方歡樂天下之所以長久

不然不能尺寸自有海上所得陳勝天下不振

諸侯之中廬江不遠以爲不便淮南使長安所聞不足以至所聞縣令丞相不見得從者千里諸侯不可號泣使者號泣諸侯不少陛下不如以資奸人
親疏事勢

陛下有所不敢假設天下淮陰淮南韓信盧綰諸公無恙當是時陛下天子陛下不能天下高皇帝諸公側室諸公中涓其次舍人高皇帝南面稱帝諸公高皇帝天子百餘四十其後十年之間天下陛下諸公封王自高皇帝不能以是陛下安能以是

假令惠王元王中子幽王淮陽共王靈王厲王淮南貴人無恙當是時陛下天子陛下不能諸侯人臣布衣昆弟無不帝制天子死罪漢法淮南幸而安可親戚天下環視天下安可陛下匕首陷於陛下諸侯所謂陛下以爲治安奈何𪘆何如𦇺如今□□□□□□
事勢

三十十年青草飢色乞人之後天下不足

三十天下陛下富人貧民天時令人寒心更生天下王法必須不亦使

然則所謂無人何謂天下豈不在於陛下小康三十大康大數人人至於若干不幸有方千里天下何以相救卒然邊境十萬天下何以相承溝壑攻擊繼而中國一日必然用事未必自省:「奈何?」陛下使臣丞相御史二千石使有時
解縣事勢

天下陛下天子天下蠻夷天下蠻夷主上天子臣下天下國有非特而已一面一方西上流下流隴西東海西以上千里糧食斥候烽燧不敢將吏介胄匈奴欺侮侵掠未知於焉廣德:「一方。」使