Back to collection

Xunzi 荀子

王制篇第九 Chapter 9: Royal Regulations

Click on any word to see more details.

請問為政賢能不待不能不元惡不待中庸不待未定王公士大夫子孫不能屬於禮義庶人庶人子孫文學正身屬於禮義相士大夫反側刑罰不安衣食無遺

聽政兩者分別不肖是非不肖是非國家若是名聲天下令行禁止

威嚴不好假道不竭若是大事小事和解調假道嘗試若是大事不通不及無遺百事君子公平中和有法無法君子自古未嘗:“治生君子小人。”

使上下國有不能不能使天數不能先王禮義分之使貧富貴賤足以天下:“。”

輿君子不安輿庶人君子不安輿莫若庶人莫若賢良孝弟孤寡貧窮如是庶人庶人然後君子:“庶人。”莫若愛民莫若立功莫若使。-大節其餘莫不不當其餘無益孔子:“大節小節大節小節大節小節雖是其餘。”

聚斂計數未及子產未及為政管仲為政未及為政聚斂富民富士大夫亡國筐篋府庫筐篋府庫百姓不可以不可以傾覆滅亡故我聚斂亡國明君

諸侯諸侯諸侯諸侯諸侯諸侯

城守傷人傷人城守之所以所以是以之所以諸侯莫不交接之間

諸侯不能諸侯不能天下霸主道者

不然田野倉廩便備用然後嚴刑存亡兼并諸侯諸侯諸侯所以諸侯所以諸侯天下霸主霸道

桓公

不然天下天下天下天下天下莫不天下天下莫不天下天下不敵甲兵天下王道

禮義聽斷舉措應變不窮

不過三代不二三代不雅衣服宮室復古

無能無罪使等位刑罰不過百姓皆知善於善於定論

政事萬物所以萬民田野什一關市山林澤梁以時遠近財物粟米無有滯留使四海之內若一莫不使安樂為人

北海走馬然而中國使南海然而中國東海然而中國衣食西海皮革然而中國澤人農夫陶冶耕田虎豹君子莫不賢良百姓安樂大神詩曰:“高山大王文王。”

一行無端天下天地禮義君子禮義君子天地君子君子天地君子天地萬物父母君子天地不理禮義父子君臣父子兄弟夫婦天地同理萬世大本貴賤弟弟

水火草木無知禽獸無義最為天下不若不若牛馬不能何以何以一則故宮四時萬物兼利天下

故人不能不能故宮不可得不可少頃禮義使

萬物六畜六畜草木政令百姓賢良

聖王草木榮華入山不絕黿毒藥不絕春耕秋收四者失時五穀不絕百姓有餘川澤百姓有餘斬伐山林百姓有餘

聖王天地之間萬物之上神明博大以至為人聖人

賓客祭祀犧牲司徒城郭司馬甲兵以時使不敢大師以時使有所司空高下以時使農夫山林藪澤草木以時使國家財物不屈州里六畜樹藝勸教孝弟以時使百姓順命安樂百工時事便備用使雕琢文采不敢工師陰陽陳卦吉凶道路盜賊以時使除邪五刑使姦邪司寇政教正法兼聽功勞以時使冢宰禮樂正身教化風俗調道德文理一天使天下莫不天王政事冢宰國家天下不一諸侯天王

之所以名聲之所以敵人之所以之所以安危在此危殆滅亡足以名聲足以天下則是未能獨立天下於是同事同行無害是非功名存亡安危功名存亡安危必將赤心危殆滅亡危殆滅亡中立無有縱橫案兵政教節奏砥礪百姓天下仁義正法賢良百姓名聲天下名聲堯舜一天不能於是

權謀傾覆退賢良百姓城固敵國本事積財使群臣百姓制度財物國家天下不能其所父母芝蘭反顧情性其所其所天下其所天下莫不如是可以誅暴周公南征北國:“!”東征西國:“!”慈愛百姓田野倉廩便備用然後嚴刑以防知事使相率是以修飾器械日日暴露之中掩蓋府庫粟米日日之中倉廩股肱爪牙日日仇敵將來砥礪朝廷如是積勞君臣上下之間日日相離日日相親以是立身進退貴賤之所以接下百姓如是立身進退貴賤之所以接下百姓侵奪如是危殆立身傾覆進退貴賤險詐之所以接下百姓好用功勞好用籍斂本務如是滅亡。--不可危殆滅亡亡者


Note: Text contains comments

Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary