Back to collection

History of Yuan 元史

卷四十八 志第一:  天文一 Volume 48 Treatises 1: Astronomy 1

Click on any word to see more details.

天文

,《:「吉凶聖人。」:「天文。」自古國家未有不致是故日月星辰七政天文於是測驗三家測天沿襲有得有失淺深

靖康之亂歸於定鼎施用於是太史郭守敬其所儀表精妙卓見古人未及昔人管窺宿太半推測纖微當時四海二十高麗西滇池鐵勒古人未及八十年間差忒日月薄食雲氣天文占候具有簡冊

司馬遷天官》,班固范曄天文》,星辰名號分野推步之際》,二十八宿躔度時日分野詳備作者是以歐陽修唐書·天文》,日月食五星不復近代史天文天文日月五星》,風雨雷霆災異春秋》,當然所以合於聖人其事天文》。四方三分以為四周水渠內外深廣四周四維水渠北極左右內向赤道相交十字中心北極樞軸七尺中分山形向斜南極中分形制一如相交十字百刻之間赤道百刻下邊向斜形制一如

中間相離相連南北極樞軸兩面南極北極北極南北兩旁中心東西相連關中相連八分樞軸樞軸兩端高二二分三分其中上下一線

百刻十二百刻三十六十字所以赤道百刻使赤道旋轉陷入南極赤道環面十字中空當心南極樞軸刻度環面重置赤道南極樞軸兩端運轉環面低昂樞軸鋼鐵分寸一如北極中心橫穿兩旁一線兩旁中線三分上下穿一線兩端中心中心出結

穹窿中徑極星不動三度十字中心北極軸心銅板南極十字北面其中以為心下南極軸心其一方位縱橫十字中心其一刻度北極中心十字上下樞軸旋轉當心俯仰日月星辰東西運轉南北低昂七政中外極度赤道旋轉星相使相對日月五星中外宿百刻相對時刻日月五星出沒

彈丸縱橫赤道居中之一黃道出入赤道內外二十四白道出入竹篾均分考驗黃道隨時遷徙宿極度校驗出入道遠疏密了然算數為準置於之上南北極出入四十機運置於十二俯視:「不可體形天大深廣方正再也南極四十九十一赤道五十竿竿上下透光寒暑進退薄蝕生殺奪目南北十五林邑黃道五十鐵勒黃道智者古今不為造化聖代泰山黃金悠久鬼神。」

大明殿

七尺之上雲珠雲珠之下兩端可以緩急之上有戲俯仰調金寶上環當日所在左轉一周龍虎跳躍百刻十二通報手指鐘鼓鳴鐘如是

正方

正方四周分為水渠中心十字水渠圓規十九三分為重遍布中心高一

四方平地西皆然出外出入以為相當南北審定南北南北東西從而前後東西南北出入以為東西二分前後東西南北差多朝夕不同出入未可

測定所在北極地平以上南極中心橫截中心十字赤道以此為

圭表

圭表一百二十八高二南北兩端中心上下一百二十中心兩旁尺寸北端兩旁相去水渠深廣南北五十南端中一上高三十六兩旁半身橫梁下屬四十水渠兩端二分橫貫合於

分寸短促尺寸之下所謂太半分別分寸不便難得前人之中真實日光表面高三十六橫梁四十圭表尺寸分別穿針芥機軸開闔其一使斜倚南下往來遷就之中達日隱然橫梁其中所得上邊橫梁得中不容至元十六己卯夏至四月十九乙未至元十六己卯冬至十月二十四戊戌正方開明兩旁細分二十六以為各各面相兩端星月正中仰望南北以為分寸遠方同日取景星月高下

西域世祖至元西域

禿十二地面地下第二參差相交地平三十六以為南北極可以旋轉第三第四第二南北極二十四可以運轉有竅

禿測驗星曜東面七尺機軸刻度遠近可以左右轉而可以高低

春秋影堂東西日晷一百八十半天斜倚之中之上可以往來度數以定春秋二分

冬夏影堂南北直通日晷往來以定冬夏

刻日度數二十八宿度數十二南北極渾天儀不可運轉

兒子地理志圓球分為三分土地江河湖海脈絡貫串其中畫作廣袤道里遠近

晝夜時刻十二晝夜時刻其中可以兩端對望星辰以定時刻鏡片東西南北長短不同星辰向背各異天地

四海測驗

南海北極十五夏至五十四四十六