Back to collection

History of Yuan 元史

卷七十  志第二十一:  禮樂四 Volume 70 Treatises 23: Rites and Music 4

Click on any word to see more details.

禮樂郊祀降神,〈(。)〉《乾寧

,〈(一聲一聲仿。)〉合手退後。〈(二聲一聲。)〉舞蹈左手右手兩相退後俯伏左手右手十一合手退後躬身十二仰視十三鼓舞相向十四復位十五躬身。〈(。)〉

舞蹈合手退後舞蹈兩相左手右手復位兩相復位十一合手退後躬身十二仰視十三左手十四右手十五躬身。〈(。)〉

合手退後舞蹈復位躬身左手右手兩相復位躬身鼓舞相向復位俯伏左手十一右手十二仰視十三鼓舞相向十四復位十五躬身。〈(。)〉

合手退後舞蹈復位左手右手兩相復位俯伏鼓舞相向復位躬身仰視十一左手十二右手十三鼓舞相向十四復位十五躬身。〈(。)〉

昊天上帝酌獻,〈(。)〉《》,合手退後舞蹈相向復位復位合手左手右手兩相復位退後俯伏十一十二左手十三右手十四叩頭十五躬身。〈(。)〉

地祇酌獻合手退後舞蹈相向復位左手右手兩相復位俯伏鼓舞相向復位躬身十一兩相十二仰視十三鼓舞相向十四叩頭十五躬身。〈(。)〉

太祖酌獻合手退後舞蹈復位左手右手兩相復位俯伏鼓舞相向復位躬身十一兩相十二仰視十三合手十四叩頭十五躬身。〈(。)〉

酌獻,〈(。)〉合手退後左右退後左手右手左右相向復位復位復位左手十一右手十二十三左右十四復位十五躬身。〈(。)〉

合手退後左右退後復位左右相向復位左手右手面向西復位十一兩相十二復位左右十三退後十四叩頭十五躬身。〈(。)〉

宗廟

世祖至元〈(武定。)〉降神,《九成退後合手舞蹈合手而立正面退後收手正面躬身左手右手正面左手右手退後俯身而立十一十二合手退後十三舞蹈十四退後合手十五正面躬身。〈(。)〉

退後合手舞蹈合手左手右手兩相而立鼓舞退後合手退後正面左手右手十一左手右手十二正面仰視十三退後十四合手俯身十五正面躬身。〈(。)〉

退後合手舞蹈合手俯身正面收手正面左手右手收手兩相而立仰視退收手左手十一右手收手十二正面舞蹈十三俯身十四十五正面躬身。〈(。)〉

退後合手舞蹈合手兩相左手右手正面收手退兩相退後合手十一正面十二舞蹈合手十三左手十四右手十五正面躬身。〈(。)〉

第一,《開成》,無射退合手舞蹈合手退俯身左手右手左側右側正面躬身兩相合手收手舞蹈十一鼓舞收手十二鼓舞收手十三左手十四右手十五正面躬身。〈(。)〉

太祖第二,《武成》,無射退後合手舞蹈合手正面兩相正面舞蹈合手收手退合手收手左手右手左手右手十一正面俯視十二左手十三右手十四正面仰視而立十五正面躬身。〈(。)〉

太宗第三,《文成》,無射退後合手舞蹈兩相退後合手左手右手左手右手仰視左手十一右手十二舞蹈十三十四退後合手十五正面躬身。〈(。)〉

術赤第四,《》,無射退後合手舞蹈合手俯身正面舞蹈合手左手收手右手收手仰視收手正面退鼓舞合手而立左手十一右手十二收手十三退後合手十四俯身合手而立十五正面躬身。〈(。)〉

考察第五,《》,無射退後合手舞蹈合手合手左手右手左手右手舞蹈合手合手十一正面仰視十二十三左手十四右手收手十五正面躬身。〈(。)〉

睿宗第六,《》,無射退後合手舞蹈退後合手左手右手正面仰視鼓舞左手收手鼓舞右手收手兩相合手而立左手右手十一左右手十二正面十三退後合手俯身十四十五正面躬身。〈(。)〉

第七,《》,無射退後合手舞蹈兩相左手右手退後合手左手右手左手右手十一舞蹈十二退後十三手相十四退後合手十五正面躬身。〈(。)〉

第八,《》,無射退後合手舞蹈合手左手右手左手右手兩相正面合手舞蹈收手退後十一俯身正面十二仰視十三左手十四右手十五正面躬身。〈(。)〉

,〈(。)〉《》,無射側身合手舞蹈左右收手;〈(。)〉退舞蹈兩相西收手側身;〈(西夏。)〉正面躬身舞蹈十一左右推手十二;〈(。)〉十三收手十四兩相十五正面躬身。〈(。)〉

,《》,無射側身合手舞蹈正面收手西舞蹈左右收手側身收手;〈(西域河南。)〉兩相正面收手東西相向躬身;〈(西平南。)〉舞蹈退後左右手躬身十一舞蹈;〈(高麗交趾。)〉十二兩相十三左右揚手十四正面俯視十五收手躬身。〈(。)〉

泰定,《》。

合手退後舞蹈左手右手退後兩相復位俯伏左手右手十一合手退後躬身十二仰視十三鼓舞相向十四復位十五躬身。〈(。)〉

舞蹈合手退後舞蹈左手右手兩相復位兩相復位左手十一右手十二仰視十三鼓舞相向十四復位十五躬身。〈(。)〉

合手退後舞蹈復位躬身兩相復位鼓舞相向左手右手舞蹈退後俯伏十一十二左手十三右手十四叩頭十五躬身。〈(。)〉

合手退後舞蹈復位退後躬身左手右手鼓舞相向復位躬身十一兩相十二左手十三右手十四叩頭十五躬身。〈(。)〉

酌獻太祖第一,《開成》,無射合手退舞蹈相向復位左手右手叩頭兩相復位舞蹈復位俯伏十一兩相十二復位十三合手十四仰視十五躬身。〈(。)〉

睿宗第二,《武成》,無射合手退後