Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百三十三 列傳第二十: 塔出 拜延 也罕的斤 葉仙鼐 脫力世官 忽剌出 重喜 旦只兒 脫歡 完者都拔都 失里伯 孛蘭奚 怯烈 暗伯 也速䚟兒 昔都兒 Volume 133 Biographies 20: Tachu, Baiyan, Yehandejin, Yexiannai, Tuolishiguan, Hulachu, Zhongxi, Danzhier, Tuohuan, Wanzhedoubadou, Shilibo, Beilanxi, Qielie, Anbo, Yesudai'er, Xidou'er

Click on any word to see more details.蒙古太祖甲寅奉旨高麗節制高麗連城舉國海島己未正月高麗居多

臣子至元十七大將軍東京路達魯花赤十八召見六十大將軍開元宣慰使遼東宣慰使二十二慰勞久之問曰:「太祖聖旨?」應對周旋禮節弓矢龍虎上將軍東京行中書省右丞遼東宣慰使

探知遣人領軍皇子達官連結棄妻麾下十二直抵咸平五百拔都中流皇子退皇子來襲出於退羅拜:「無遺。」:「今日皇帝洪福將士。」遼西小龍禿全等大王將士一切禁止脫脫餘黨金山黃金珠璣錦衣弓矢

二十八明珠虎符蒙古萬戶領軍投江明年海南高麗進兵入朝世祖珍珠榮祿大夫遼陽行中書省平章政事蒙古萬戶

帖木兒大夫遼陽參知政事河西質子太祖河西太祖質子禿禿太宗元帥以為西臨洮世祖蒙古漢軍大軍

至元十年成都四川迎擊大敗行省帶兒嘉定重慶戰功十二以為東西蒙古漢軍萬戶用兵策應舟師順流引兵部將李春十七戰艦

十三瀘州珍珠民人生擒百餘瀘州使進兵重慶游擊重慶宣武將軍蒙古漢軍

十九懷遠大將軍萬戶虎符將軍興元萬戶達魯花赤魯人來歸太祖牛馬回回睿宗河西諸城臨洮太宗萬戶達魯花赤歿

中統戰功石城白馬至元成都四百退追擊蒙古河西漢軍萬戶嘉定懷遠要害

十二入朝束帶白金大將軍上萬萬人重慶兩岸水陸十四瀘州樞密使重慶開門重慶降將百餘大將軍以西鎮撫嘉定軍民西蠻夷宣撫司達魯花赤萬餘上將軍四川宣慰使元帥

十七雲南行省參知政事二十一右丞兩江二百進攻頭城萬人元帥地形遣使詣闕所以攻守

頭城使建都太公大軍禍福水陸並進擊破建都十二元帥萬戶五千二十八四川樞密使

雲南元帥蒙古萬戶吾人海牙太祖太宗平金西夏

世祖雲南前驅己未鄂州其外中統元年阿里與其白金貂裘明年白金五百西元帥虎符宣慰使隨地鎮撫金幣束帶宣慰使二十四雲南行省平章政事江西行省平章政事明亮積年

至元三十一即位陝西行省平章政事隴右十年功臣太保三司

太子詹事金紫光祿大夫平章政事吾人探花四部四川歿探花曲先械繫世祖所部衣服弓矢建都大將軍羅斯元帥同知西遮道不得虎符白金

武德將軍羅斯元帥同知其所討平與其阿夷引兵阿夷平路討平

自保雲南行省調羅斯蒙古四百六百左丞穿牛羊士卒萬戶酋長山寨不下左手討平蠻子行省復命蒙古行省參政窮蹙兼管萬戶龍州判官憑險山谷五百

虎符懷遠大將軍羅斯宣慰使兼管萬戶戶口賦稅屯戍作亂雲南平川鎮守世祿所部乘間龍州要路世祿未幾京師

宿衛虎符鎮國上將軍蒙古曾祖太祖太宗回回國有涿州達魯花赤伯父蒙古萬戶歿

大將軍至元十二六安行省諸軍戰艦安慶參政董文炳山東諸軍大敗將校三十七五千四十金沙七月焦山丞相阿朮督戰董文炳沿鏖戰八十殊死殿萬戶生擒常州大敗大軍臨安伯顏浙江北門揚州通州海口江南大將軍湖州達魯花赤

十四鎮國上將軍宣慰使奉旨上都大夫御史大夫福建行省左丞江淮行省右丞榮祿大夫江浙行省平章政事不已太宗招討使征信河南虎符萬戶己未南征十字中流勇氣世祖:「年幼如是可嘉。」

中統至元奉旨十字路守禦游擊奮戰白金弓矢修正陽城

十一正陽大軍十二諸城提轄瓜洲十三六月迎戰七月大軍襲擊泰州大將軍婺州達魯花赤蒙古至元斬首百餘建都十一嘉定夾江攻下重慶瀘州諸軍安樂斬首五百戰艦漕舟安樂十四瀘州戰艦安樂諸軍瀘州舉兵邀擊斬首百餘

甘州十九元帥二十王八五百萬戶長寧來襲斬首百餘三十二十六虎符授信武將平陽萬戶達魯花赤建都萬戶皇子禿宿癸丑長壽

長壽武略將軍丞相阿朮戰功渡江戰艦建康太平精兵斬殺俄而揚州殺傷萬戶入朝滁州擊敗揚州三十進兵蘇州奉使

至元十三右丞高郵二十高郵有頃高郵萬人擊敗

十四懷遠大將軍太平達魯花赤北邊帝命中流慰勞鎧甲弓矢五百十五親王丞相西征定遠大將軍福州達魯花赤武昌

拔都

拔都其先從軍己未世祖鄂州五十中統濟南力戰至元萬戶襄陽樊城樓櫓三軍十一武略將軍南京新軍沙洋新城丞相伯顏渡江論功武義將軍焦山常州臨安泰州新城

江南歸附拔都虎符武將高郵達魯花赤興學勸農四方傷人既而高郵懷遠大將軍高郵達魯花赤十六大將軍萬戶

十八作亂鎮國上將軍福建元帥漳州萬戶高郵達魯花赤賞賜二十三上將軍江浙行中書省左丞萬戶西行中書省右丞西宣慰使二十七大夫江西樞密院使廣東宣慰使

貞元入朝榮祿大夫江浙行中書省平章政事五十九效忠定遠功臣三司太尉追封武宣蒙古人禿太祖經略西夏朮赤歿世祖白金五十

樞密院斷事河南行中書省斷事至元虎符引水襄陽七月樊城鹿諸軍十年大將軍耽羅招討使奉旨上都萬戶襄陽新軍丞相伯顏渡江長興湖州安撫

十四湖州鎮國上將軍西宣慰使十八曲靖宣慰使以后太祖宿衛狀貌魁偉善騎射太宗以軍應對稱旨以為齊王司馬睿宗宿衛

成人暇日弓馬讀書:「忠勇不假自立歿。」由是感激從軍齊王司馬

世祖親征齊王躍馬披靡世祖遙望有頃世祖:「。」黃金五十織文宣威將軍信州達魯花赤江南更始大治使者久之遣使以上年三十河間達魯花赤追封范陽

監察御史河南使郴州達魯花赤西域人太原平章政事經略至元十二雲南行省蠻夷酋長居多十五大理入寇戰具軍士討平行中書省左右員外

十八平章詣闕世祖練達虎符西平宣撫司達魯花赤兼管招討使成都阻絕往來便上京事宜對稱右丞卜征兵船鄉導頭城雲南驃國方略招徠由是業者

世祖慰勞始末大夫中行中書省宣布威德稽顙稱謝世子入貢大夫雲南行中書省參知政事大夫雲南行中書省左丞大德太祖不倫太祖禿禿元帥達魯花赤

宿衛嚴重剛果大志燉煌不得客居于闐阿魯世祖干等使阿魯通好阿魯使者數年干等世祖世祖久之既而元帥帖木兒于闐乘間行營:「忠義。」帖木兒權充樞密院使