Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百五十五 列傳第四十二: 汪世顯 史天澤 Volume 155 Biographies 42: Wang Shixian, Shi Tianze

Click on any word to see more details.

顯德  

戰功鎮遠節度使便宜金平郡縣望風城守皇子皇子:「四方固守?」對曰:「不敢失節。」問曰:「已久?」對曰:「大軍殿下仁武竊意保全軍民是以。」皇子章服

南征嘉陵大安輕騎將軍掎角單騎黎明大軍主將進逼乘勝嘉定峨眉泥潦間道攀緣萬州南岸造船上游師大巫山援軍斬首明年重慶大暑太宗錫金中山歷數拜謝:「聖明所致!」

辛丑聲言百萬皇子生擒:「何如!」成都堅壁不出:「!」從者七十精銳五百大軍

癸卯皇子便宜二十裁決虎符錦衣加劇皇子絡繹四十九中統論功追封隴西加封隴右

忠臣便宜直臣中路歿兵馬元帥左翼歿四川樞密院使

十四太子虛發二十四便宜前軍進攻麾下乘馬漢中

嘉納嘉陵要路室廬部署官屬進攻嘉定迎戰綿乘夜斫營生擒隆慶力戰伏兵統制節制世祖有事西南乞免賦稅徭役屯田長久漕司忠臣使專事威名環視

甲寅嘉陵漕舟欲棄:「國家而已奈何!」乘馬五千五千既而金牛水陸屯田食用

提轄縱令苦竹城中東南戍卒數百未幾山寨相繼數萬紫金山精卒妻子兵餉擊敗資糧百餘沔水迂回橋梁

戊午親征漢中成都:「。」江南北山:「來者不知汝城?」對曰:「陛下洪福未嘗一來。」:「威名。」紀功嘉陵白水交會:「幾何?」:「大軍百萬方略。」一夕坦途:「不虛。」白金三十紀功苦竹天橋:「而已建橋所知。」既而將士魚貫望見:「虛譽!」:「我家。」葡萄酒:「!」龍州進攻長寧

先鋒水門大淵數萬人命大淵大梁釣魚五月不下單騎:「軍民!」遣使:「陛下天子寒暑罪行。」丞相湯劑年三十中統追封隴西忠烈

司徒大學士質子元帥西元帥便宜

十六從兄出征當前便宜參議癸丑所部屯田白水邊寨不敢復出宗親便宜:「效力四川。」:「行軍立功。」奉命橋梁道路水陸黃金弓矢

世祖即位府庫西騷動山丹按兵二月大舉耀相當慷慨:「今日安危富貴用命行間忠孝。」踴躍大風手刃乘勝西虎符便宜

中統討平拜謝:「!」世祖甲冑弓矢便宜萬壽戰船二百伏甲其後萬壽敗走獲之廣安順慶元帥釣魚不可就近築城武勝往來重慶元帥禿先驅歸路引兵敗走不得

至元東川戎行乞身大將軍二十四便宜諸軍明年:「成都。」鎮國上將軍樞密使西樞密院十一進攻嘉定萬壽堅守不出伏兵山谷萬壽悉軍萬壽乞降居民順流紫雲相繼重慶

十三安撫重慶敗走安撫乘虛瀘州還軍重慶十五鏖戰明日督戰所部開門納降賑饑四川世祖大夫左丞四川中書省貂裘十五世祖成都瘡痍行省安西十八五十一三司保德功臣三司陝西行中書省平章政事追封

雲南行省平章政事萬戶同知屯田西元帥同知達魯花赤漢軍

正字公理穎悟藏書文士論議古今治亂出游攻守世祖即位騎兵發兵力士世祖東川軍事處分

中統入朝甲冑部長將吏:「不利城邑。」發兵不得若是:「。」三十自來其後出其不意

至元武勝嘉陵江水道火炬地勢以防不虞不敢簿六百五百丞相伯顏襄陽:「併力餘杭嘉陵伯顏錢塘。」:「四川異日伯顏!」未幾樞密院重慶統制皇子安西

十四皇子北伐帶領嚴斥軍政倚重平涼八十西山正分安西左右獨居下馬滿:「。」於是之一進兵就擒安西明日貂裘王妃:「皇家。」正入世祖白金五千錦衣金吾衛上將軍開成宣慰使十七龍虎上將軍左丞中書省省治長安正分留意便二十進階大夫二十二陝西行中書省左丞上都華州四十四

武略將軍成都萬戶大夫江南御史臺

史天澤

史天澤季子身長善騎射勇力真定乙酉護送北京既而守道:「倉猝近郊。」毅然:「兄弟未必!」行次滿城士馬行軍監軍國王

前軍元帥蒙古進攻驍將萬人迎擊身先士卒勇氣百倍退乘夜生擒兵甲中山無極趙州進軍天安真定

未幾大名真定贊皇不得自守五十鐵騎其後

未幾城中大曆步卒藁城求援數百真定三百西山忿萬餘:「!」力爭樓櫓不可招集流散巢穴後患攻下

己丑太宗即位三萬真定河間大名東平濟南萬戶庚寅屯兵諸軍完顏十萬不利其後都尉大軍

壬辰太宗渡河孟津河南睿宗京東招降太康睢州完顏睿宗

癸巳金主突圍完顏黃龍來襲輕騎:「勉力援兵。」披靡大軍夾擊敗走蒲城其後殆盡金主諸軍達魯花赤:「來犯進退失據。」全軍金主帝命元帥大軍澤當北面汝水血戰連日甲午正月金主自經真定

時政西北賈人羊羔不能一本貢賦傾家官吏代償上下境內

乙未皇子棗陽襄陽丁酉光州其外:「。」勇士四十進攻壽春獨當一面斫營擊殺麾下淮水乘勝

壬子五城世祖不治河南尤甚經略使無不境內大治財賦鍛鍊羅織無所不至:「經略使!」由是

戊午