Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百六十一 列傳第四十八: 楊大淵 劉整 Volume 161 Biographies 48: Yang Dayuan, Liu Zheng

Click on any word to see more details.

大淵文安

大淵天水大全大淵戊午大淵大淵諸軍力攻大淵諫止招降廣安進攻釣魚禮義己未大淵侍郎行省

世祖中統元年詔諭大淵:「忠貞。」大淵踴躍進攻禮義調統制行省大淵元帥麾下將校六十三虎符五十七論功名聞世祖統制

大淵建言文安萬安使文安要衝蟠龍四面可以進攻退守:「蟠龍咽喉使。」大安悉力大淵安撫使七月大淵麾下將士十九事亟其後白金五十大淵大安軍糧

大淵東川元帥元帥大淵時而空名金幣大淵南歸文安五月世祖大淵張大神山蒙古漢軍

至元元年大淵五十:「邊陲今後以此自給。」既而大淵部將十月大淵間道漢城郡守官吏親屬內地連戰俘獲明日引兵復大大淵文安家人漢城四月大淵追封大淵閬中

廣安順慶元帥文安

文安大全壬寅大全戰死大夫防禦使長子文安叔父大淵戊午大淵侍郎行省安撫使

中統元年文安監軍禮義殺傷糧船復出大戰統制統制文安梁山招討使萬安蟠龍要路相持半月文安追擊大敗監軍如故

至元元年引兵蟠龍大戰潛師漢城文安陳亮斗城蟠龍聲援行省文安射洪重兵糧餉官屬內地大淵文安連戰良家

統制八月糧餉文安奇兵間道邀擊行省元帥以前黃金鞍馬

大通張大統制李木間道文安引兵副將劉安圍城城外文安遣人堅守行省文安糧道中文力戰二月文安蟠龍文安達州

文安虎符安撫使軍民元帥元帥兵變戶口文安鰥寡不能相配達州解明永興達州巿達州張威大寧曲水副將

從嚴重慶大戰白金寶鈔達州元帥:「兄弟邊陲所知。」文安將軍

達州間諜動搖人心文安無虞八月文安會東達州永興、曲水王道加獎大將軍東川招討使金銀寶鈔鞍馬弓矢

領軍措置屯田達州君山元帥戰勝永興九月屯田出兵牽制雲龍達州回路李德達州邀擊統制

元帥伏兵糧船十月東川司命文安已去出兵文安國寶監軍達州文安歸路戰敗

十一三月文安蟠龍文安蟠龍竹山統制蒙古漢軍萬戶拔高趙興往來牛頭火箭民居十一月君山

家屬文安:「家屬。」蟠龍以為聲援十二正月諸軍州城城中旗幟潰散父子所部就擒文安家屬蟠龍元帥達州:「家屬塗炭。」所部將士文安軍門妻孥財物章子師姑城守固守併力統制於是元帥永興望風經歷京師文安上將軍宣撫使一千鎮國上將軍

文安大軍以為聲援七月至樂濟川進攻梁山堅守文安其外梁山力攻景福梁山四十文安萬州牛頭萬州上官戰守文安監軍鎮撫福壽會東江口牽制援兵戰敗萬州固守不下文安解圍石城雞冠小城白帝城堅守不出文安文安築城神仙元帥萬戶

十三進階金吾衛上將軍朝廷安西李德東川課程梁山遣使文安大喜文安七月進軍萬州經歷上官不從鎮撫福壽迎擊舟師萬州奪氣文安使不屈文安攻城勇士萬州既定遣使三寶城守兵略統制大雪

十四進兵咸淳鎮撫使文安使不從攻城十二月勇士雲梯悉力達州安撫使兵力戰死大敗就擒十五進兵二月勇士攻破北門大驚力戰就擒

已定堅守不下朝廷元帥巫峽進兵夔州西親屬文安元帥舟師文安所得城邑繪圖:「攻城略地若是!」四川宣慰使貂裘

十七辯士進言:「元帥可念。」:「何以懷遠!」虎符金銀酋長虎符文安參知政事四川宣慰使十九龍虎上將軍左丞江西省

虎符大將軍萬戶湖南使岳州先世京兆鄧州智謀善騎射使麾下信陽前鋒十二還報大驚以為十八洛陽取信十五安撫使瀘州

以北西邊南方文德畫策使四川以軍不行遣使臨安不得見殺自保

中統瀘州十五三十世祖行省安撫使虎符金銀將校瀘州士卒使遣使金字請益屯兵

入朝行中書省成都分給軍士失業者元帥七月元帥五月安撫高達溫和進逼成都馳援錦江至元六月大將軍南京路宣撫使

十一月入朝進言:「立國今天混一犬馬襄陽。」:「自古帝王四海一家不為正統聖朝天下十七不問自棄正統!」世祖:「。」七月鎮國上將軍元帥九月元帥阿朮諸軍襄陽鹿白河攻取五萬沿江人民六月三月實心漢水中流弩砲阿朮:「精兵不如所長戰艦習水。」造船五千水軍不能八月外圍

五月輪船襄陽衣甲邀擊九月河南行中書省正月漢軍元帥襄陽躍馬:「天命生靈仁者齷齪不能決勝負。」三月樊城斬首十六求援分部戰艦漢水綿亙參錯莫測九月輪船順流軍士阿朮戰艦轉戰五十

十一月水軍萬戶金印漢軍元帥盧龍節度使使永寧永寧畫策襄陽不知詔令:「受命以來孤城生靈信使朝廷為此小數!」

襄陽唇齒樊城樊城丞相伯顏督戰回回砲擊十年正月樊城襄陽田宅金幣良馬

入朝:「襄陽臨安水軍乘勝長江所有。」改行西樞密院正陽東西十一上將軍左丞水軍大人十二正月淮南渡江丞相伯顏失聲:「使成功後人作者不必果然!」