Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百九十四 列傳第八十一: 忠義二 Volume 194 Biographies 81: Loyal and Righteous Acts 2

Click on any word to see more details.

 真定藁城白馬簿陝西監察御史不合未幾確山獲之羅拜渠魁仰天不忍:「。」:「恨不能折腰!」不可四十八:「御史鐵漢可惜!」禮部尚書

 工部尚書中性諸子飲酒半月不解承順不可得往往無幾國學泰定多士翰林修撰明年西嶽:「使?」:「王人,《春秋諸侯之上尊君奈何!」不敢河南行省檢校禮部監察御史:「烝嘗古今非禮經行成均教化不當集賢諸侯定額分封之際陳請世系無成仿修正。」江西行省郎中國子監博士經筵聖賢俄中巡視河渠:「河源西平地高出地面故跡他日東河不測由此萬世。」秘書太監禮部侍郎奉旨中外內外調江州

十一五月河南千里造船銳意九江下流江東西城壕器械要害攻守江西行省江北庶幾大江不得:「不知。」忠義士氣之間紀綱十二正月己未渡江武昌相繼舳艫江西乘勝瑞昌右丞帖木兒孤立黃梅縣主簿帖木兒出擊大喜脫口歸路倉卒士卒身先士卒帖木兒大敗六十險阻高下萬餘左右:「不利水道。」沿岸七星西南揚帆順流不得進退無措將士發火溺死行省江西行省參政江州南康軍民便宜行事西往往孤城中外二月甲申平章政事禿北門引兵戰具西門趑趄東門東門不敵:「百姓!」從子相率東門參政五十五

 季子功臣大夫淮南江北行中書省左丞追封隴西江州集賢

 公平廣平江南辭章元統元年進士第一河南西高郵政聲十年十二十一秦觀兵仗劫掠十三泰州泰州河南行省招降久之自相來歸泰州蜂聚參知政事走入得勝興化行省左丞高郵使五月乙未閉門興化得勝蔓延寶應縣叛逆者至高不得紿:「知府受命。」行省辯說遷延官軍進攻使:「!」

海上九江

石樓沉默泰定嘉興西監察御史河西僉事未幾使淮安極力守禦樞密院判官韓信掎角聲援朝廷使大夫智勇號曰韓信城陷水寨既而天長​​知事退使淮安西北門沭陽指揮使沭陽淮安沭陽孤城可取元帥大西僉事殊死敗走二十城中元帥日益下邳相去五百按兵不出遣使十九告急城中道上一切草木而後父子夫婦陌生荊棘城陷西門中傷次子見殺十六十月乙丑

淮安大節朝廷翰林學士承旨榮祿大夫追封衛國二百

 字元濮陽戰功慷慨大志泰定進士林州判官翰林國史院編修廣東宣慰使元帥經歷未幾京畿漕運使使監察御史朝廷浙東慶元水軍萬戶紛紜嘉禮員外慶元江浙行省會議可否父老便綏靖遼東廣寧勸農防禦軍旅和糴吏胥設法戶口甲乙便團結招集進退號令齊一賞罰東方錢糧甲兵

十八上京既而遼陽巡邏十五隊伍百餘言官青衣變紅出馬夾攻生擒數百死者孤城無援攻守失措:「。」所有衣服財物義士勇敢: 「自我祖宗王室盡忠分內生死不足。」頃之圍城:「遼陽何不!」引退西門力戰效忠功臣大夫河南江北行省左丞太原忠烈

 河西衛士經歷調南陽縣達魯花赤鄧州人情俄而南陽南陽晝夜巡邏守備大司農諸葛南陽西門望見家人:「不能逃生報國。」城中奮力退明日數百無後南陽突圍自拔俄而不能聞喜​​力戰家僮出走見殺一家死者二十南陽判官

襄陽達魯花赤元統元年進士嗜酒戰備一夕未能所得:「!」支解

 汴梁負氣官軍不下朝廷叛逆藉以因應判官使詰問再三寬大禍福」,乘馬大言:「汝輩百姓何不歸田逆賊驅使!」其所

 大名農夫遊學京師既而十二未幾從子數百民兵弓矢潰散:「不從。」唾罵:「我國逆賊不從!」不止

 晉寧一時名稱籍甚十八垣曲縣晉寧城陷城中死者十二妻子井上令妻使朝廷臨汾純潔

士人不屈汾州助教晉寧汾州​​字元晉寧從父上都教授里巷俯仰倉卒不能欲降傲岸自如不輟建昌京師久之寧夏使厲聲:「不從!」兩手白刃不已井上長槍:「丈夫!」

兗州曲阜五十七陽曲十八山東鄆城:「何人?」:「書生。」: 「書生我見主帥。」:「主帥!」使:「大元百姓天下為兵叛逆豈能!」槍刺罵不絕口妻子

 亳州田野無賴不知竿使:「儒者!」七十既定有司

 泰定進士判官不堪心念區畫將士黃河盜賊城堞市井空荒不得未嘗十七潰散坐堂使:「逃生。」侍立不忍問曰:「?」:「知州?」

 河南文學滁州全椒縣廬江廬江陷於震動行省參政也先不理軍事城門縱火出走妻女朝服坐堂欲降妻女:「!」倒懸猶大

 宏偉至治元年進士判官調汴梁助教湖廣行省左右郎中杭州東南長吏為人精力莫不不敢徭役朝廷行省郡守集議便正用田賦以為便市民:「不可。」吏部侍郎政績郎中禮部尚書戶部參議中書省北遼東道使河南湖廣騷動朝廷河南淮南江北行省揚州參知政事水腫輿淮安

突起海濱泰州興化行省不克高郵知府行省征討泰州戈船不肯無備縱火上馬:「汝輩誅戮名爵朝廷棄信逆天旋踵執政大臣!」大罵