Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Northern Qi 《北齊書》

卷十九 列傳第十一  賀拔允 蔡儁 韓賢 尉長命 王懷 劉貴 任延敬 莫多婁貸文 高市貴 厙狄迴洛 厙狄盛 薛孤延 張保洛 侯莫陳相 Volume 19 Biographies 11: He Bayun; Cai Jun; Han Xian; Wei Zhangming; Wang Huai; Liu Gui; Ren Yanjing; Moduoluo Daiwen; Gao Shigui; Shidi Huiluo; She Dicheng; Xue Guyan; Zhang Baoluo; Houmo Chenxiang

長命
神武尖山便膽略廣陽將軍父子兄弟武藝知名建義將軍祿大夫壽陽七百永安將軍刺史長廣使茹茹晉陽高祖山東高祖非常高祖中興司徒尚書高祖太尉

武帝猜忌高祖委托使來往當時武帝心腹高祖天平元年賜死四十八高祖親臨定州刺史軍事

長子難陀高祖諸子同學武定定州田宅

廣寧石門北方擾亂奔走五原將軍二百將軍

豪爽膽氣高祖相親遼西太原蒼鷹高祖高祖:「徒然子孫。」司空從事中郎將蒼鷹交遊豪俠厚待州城高祖居處蝸牛蒼鷹蒼鷹高祖霸王高祖高祖晉州從事義寧蒼鷹高祖高祖以為倉部郎中刺史

高祖高祖平遠將軍諫議大夫高祖高祖戰功太昌濟州受納部分賓客施與兗州刺史討平

武帝高祖濟州禦史罪狀轉行兗州高祖武帝不許刺史防守

天平領軍兗州子思大都敗走揚州刺史天平四十二冀州刺史尚書司空威武受禪配享高祖

普賢廣寧石門左右妻子長廣為主鎮遠將軍校尉石城戰功汾陽四百

普泰將軍廣州刺史高祖起義高祖所知遣使應召烽火使者遣使高祖高祖官爵削除太昌中軍將軍祿大夫刺史武帝西轉行荊州

天平洛州刺史木蘭擊破親自窘迫死屍之間武將漢明帝西域佛經白馬寺在此形制淳朴以為古物歷代無故未幾因此安平軍事大將軍尚書司空定州刺史

長命太安鎮遠將軍太守長命寄居太原高祖大義長命計策高祖安南將軍兗州東南大都諸軍討平范陽幽州長命聚斂去職未幾車騎大將軍西諸軍幽州刺史司空

便武藝高祖公府參軍集中晉州群聚司空討平高祖周文邙山軍事高祖親臨妻子祿士林

北邊喪亂幽州中興將軍第一酋長

高祖三千高祖冀州高祖以為大都安北將軍刺史高祖車騎將軍

天平使廣州軍事高祖西夏大都三司大都西諸軍刺史司徒尚書僕射武藝高祖所知高祖

陽曲將軍刺史騎兵參軍建義預定五百將軍大夫嚴峻使望日將軍永安涼州刺史建明專擅將軍祿僕射西道行使孝莊正平大都晉州刺史普泰轉行汾州高祖起義高祖太昌刺史轉行天平刺史御史中尉大中加行僕射高昂如願洛陽

經歷莫不城郭督責非理殺害有益攻訐迴避高祖布衣元年十一月軍事太保太尉尚書冀州刺史受禪建中配享高祖長子員外中正刺史次子武平三司

廣寧伯父太和中軍委任鎮遠將軍廣寧太守西

高祖建義中興祿大夫太昌尚書僕射三司人士椿河北高祖

武帝入關不順大都討平天平范陽河北西兗州大都東道僕射徐州刺史及其刺史黃道萬人受納禮敬人士疾苦

潁州長史刺史西魏豫州刺史西魏失利司徒高昂相會潁川元年四十五使太保太尉尚書諸軍冀州刺史

高祖左右天平太守聚斂豪華賓客往來高祖高祖以為高祖晉州西南重要清河鎮守飲酒防守高祖遣使為人其實高祖特免:「首尾相繼虛實。」朱文參軍房子無賴交結武定正月十五高祖有人子弟

太安膽氣高祖中興將軍武賁中郎將大都將軍石城三百大都椿武帝高祖精銳三萬等於定州相會天平晉州刺史汾州高祖先鋒戰功奴婢三十牛馬五十一千大都太保車騎大將軍大都如願金墉城周文高昂前鋒不許不肯受命輕騎一千斥候西軍事刺史尚書僕射司徒

武力戰功安置營壘巡察部分將士之間整肅領軍將軍檢校武平車駕晉陽兵馬糾察盜賊京師肅然後主平陽推立尊號文武司徒周武帝明日閶闔門晉陽

無人孝昌內部將軍諫議大夫莊帝高貴將軍祿大夫大都第一酋長前鋒使汾州刺史晉州刺史高祖大將軍三司一千五百

高祖起義大都西兗州刺史天平晉州刺史高祖

高祖失利晉州行事高祖五千山胡諸軍討平高祖周文邙山晉州刺史西逆賊軍事太尉刺史第二孔雀承襲

武力魁偉莊帝高祖將軍大夫四百山胡先鋒朔州刺史周文河陽轉授夏州刺史邙山力戰七百世宗潁川刺史肅宗即位大寧朔州刺史太子太師使軍事大將軍太尉定州刺史一千

高祖親信將軍行唐安北將軍幽州刺史中軍將軍豫州世宗封二西大將軍三司朔州刺史受禪朔州刺史封邑二百食邑未幾使諸軍太尉朔州刺史

武力力戰相率將軍高祖起義大都祿大夫第一酋長刺史加車將軍天平高祖西河南失利高祖班師殿後一日折刀十五梁州刺史刺史周文邙山一千

高祖暴雨浮圖高祖三十火燒浮圖馬鬃高祖:「霹靂!」勇決如此

高祖山胡西將軍大都諸軍潁州酒醉潁州京師華林園世宗領軍將軍滄州刺史溫縣三百受禪勇決大軍前鋒太子太保太子太傅刺史三司洛陽河間

南陽西家世賓客所知孝昌北鎮擾亂左右將軍都尉高祖

高祖起義將軍大夫高祖平南將軍祿大夫等於高祖將軍高祖國邑將士昌平城鄉一百

出帝高祖豫州刺史濟州高祖大都滑臺

高祖夏州万俟高祖西夏刺史當州大都以前四百轉行刺史高祖周文邙山龍門晉州

世宗即位大都晉州西將軍潁州世宗使潁川梁州刺史

顯祖受禪刺史所在聚斂濟南滄州刺史聚斂以前武平將軍

高祖山東乞伏康德至大

西平酒泉善騎射高祖晉州起義所在武定富平縣晉州刺史武平豫州道行尚書豫州刺史太尉

高祖起義光州刺史

三司刺史漢中歿關中

大寧武平晉州道行尚書僕射晉州刺史開城長安強幹膽略武平領軍大將軍平陽後主廣寧廣寧:「大事!」

兄弟武平三司領軍將軍領軍大將軍建業大將軍輔相相繼西大業秦州

建業輔相從來建業開皇輔相武平以為朔州

康德歷數刺史尚書新蔡

第一酋長朔州刺史白水

刺史大行節度西諸軍車騎將軍刺史汾州刺史太師司空白水一千一百太傅進食義寧武平四月八十三使軍事丞相太宰太尉朔州刺史長子公主駙馬都尉次子將軍梁州刺史隆化遣使大將軍安縣

史臣高祖英雄武功推重乖離方知淺深霸業徒然聞義