Back to collection

Book of Northern Qi 北齊書

卷二十 列傳第十二  張瓊 斛律羌 堯雄 宋顯 王則 慕容紹宗 薛脩義 叱列平 步大汗薩 慕容儼 Volume 20 Biographies 12: Zhang Qiong; Hu Luqiang; Yao Xiong; Song Xian; Wang Ze; Murong Shaozong; Xue Xiuyi; Chi Lieping; Buda Hansa; Murong Yan

Click on any word to see more details.


少壯將軍朔州參軍以為都督太守建明東道大使行唐縣三百太尉長史河內太守濟州刺史高祖汾州刺史天平高祖夏州以為大使周文使持節諸軍大將軍司徒刺史


普泰都督平陽公主駙馬都尉大將軍三司刺史南鄭縣親識:「凡人官爵莫若憂慮。」放縱公主好不武帝先見


固安縣開國寧遠將軍大中天平清河太守安西將軍刺史武定渦陽世宗親自軍事三司刺史


太安部落酋長將軍武川鎮將膽力永安戰功征伐高祖高祖忠於

天平大都步騎西夏州高祖西大軍進趣:「強弱可知固守可恃與其咸陽咸陽空虛根本軍門。」異同大軍敗績

天平潁川反叛西通關都督高昂清州刺史密縣興和高祖以為中軍大都東夏刺史高祖懷遠使宣揚威德前後稱旨年三十高祖軍事刺史


聰敏有風顯職武平侍中三司義寧內省騎兵機密朝綱朝貴機密後主尚書中書侍郎侍中北海後主禪位任城傳國璽便歸於周武帝長安納言上士開皇民部尚書


刺史金紫光祿大夫武平侍中三司情性四夷當時第一後主突厥》,突厥可汗中書侍郎李德林開皇將軍


上黨長子員外侍郎善騎射為時永安宣威將軍給事中持節慰勞大使都督將軍刺史五百

所部定州高祖從兄滄州刺史遣使歸降高祖兄弟便車騎大將軍刺史五百疏闊官司相與聚斂然後接下甚為

武帝入關大都高昂周旋征討都督豫州刺史潁州潁川太守自稱豫州刺史敗走刺史西魏討平平鄉侵擾設伏要擊生擒俘獲刺史州城所向披靡荊州:「北面重鎮空虛所謂機不可失。」荊州鎮將侵擾南城南頓豫州上書刺史豫州

潁州長史刺史西魏廣州刺史揚州刺史當州士馬隨行西魏失利還本收集大梁周文右丞豫州都督豫州刺史家屬部下妻子長安至樂參軍都督大梁家口大梁西魏潁川太守攻破懸瓠西魏刺史豫州西魏以是揚州刺史項城刺史南頓一日其二及長妻妾將吏傳送京師大將軍景平豫州刺史

武將性質寬厚頗有誠信為政大綱而已撫養十年功績愛人施與賓客往來以此見稱興和京師士卒十萬巡行西南險要四十四使持節都督軍事大將軍司徒徐州刺史


宣威將軍給事中中堅將軍金紫光祿大夫賜爵高祖汾州刺史西魏崇禮崇禮兄弟乞降將軍光祿大夫潁州刺史諸軍司空兗州刺史


從父輕率嗜酒頗有給事中羽林高祖將軍滄州刺史高祖都督譙城兗州果決兗州車騎大將軍三司城鎮大都刺史使持節諸軍尚書僕射滄州刺史


敦煌果敢參軍永安前軍襄垣太守記室參軍將軍襄垣太守普泰使持節將軍晉州刺史高祖以為右丞兗州西兗州刺史太守高祖西兗州西兗州刺史梁州刺史鹿永吉西魏迎接當州士馬將軍大梁三司受納勇決左右心力河陰深入司空


博覽撰述晉書裴松之中興》。中朝多士,《五十不同紕繆異同年譜》,未成博聞強記天性恍惚言論遲緩慟哭:「可謂!」


字元太原武藝叔父廣平內史老生征討戰功老生朝廷所知頗有以軍給事中賜爵白水輕騎深入老生老生廣州刺史將軍徐州防城都督

徐州刺史椿汝南士馬椿太守偏師徐州高祖將軍金紫光祿大夫荊州刺史周旋征討功績

天平荊州都督軍事荊州刺史威武西放還高祖洛州刺史貪婪非法鑄錢于時河陽武定西潁川世宗徐州刺史徐州以為影響清水州城固守歷時狼藉晉陽世宗武定四十八軍事司空青州刺史


廣州刺史建業不克

慕容
慕容慕容第四太原曾祖刺史刺史容貌少言膽略北邊家屬晉陽稱兵:「中人繁盛成俗不加百官出迎?」對曰:「太后臨朝無道天下忠義多士長策。」不從以軍高祖刺史

晉陽晉州高祖:「今天擾擾覬覦正是晉州蓋世蛟龍安可借以雲雨!」:「晉州相待橫生!」便禁止日方鮮卑高祖高祖高祖長史壺關高祖:「至此!」

士卒招集軍容上馬高祖晉陽自縊高祖妻子高祖加恩所有官爵如故兵略參預

天平遷都知府圖籍宜陽西南都督揚州刺史青州刺史丞相府記室主簿不用高祖:「慕容長嘆其所大丈夫』。」由是西魏如願洛州之間高祖尚書晉州刺史西大行御史中尉烏黑入寇徐州刺史烏黑數月烏黑

反叛東南進趣梁武帝十萬掎角泗水彭城節度兗州軍事大都及其將帥俘虜渦陽于時前後莫不其所將至:「所部。」於是接戰因而永樂高祖世宗:「慕容當之。」立功

西魏大將潁州太尉圍擊洧水左右:「二十忽然自盡?」未幾暴風東北遠近徑向不免四十九三軍將士莫不朝廷使持節軍事尚書太尉青州刺史長子散騎常侍謀反伏誅朝廷世宗建中武平三司開皇大將軍


河東曾祖尚書太子太保河東河北郡守秦州刺史太守

急難咸陽從事北海徐州曹參正光天下西將軍都督諸軍僕射西於是河東平陽弘農七千安北將軍西道別俄而東西南北反叛所部頗有大都長孫鄉人利害龍門鎮將

作亂天下紛擾自號大將軍都督宗正帳下自陳大將魏孝明西北大行奉詔曉喻據險長孫弘農未能與其從弟義勇攻取禍福將軍稷山鎮將三百八百

反覆晉陽高昂置於孝莊弘農河北河東正平大都高祖晉州刺史長廣為主將軍刺史安南將軍前廢帝持節將軍汾州刺史

高祖起義四胡晉陽義行高祖武帝入關高祖奉迎臨潼龍門西魏華州刺史崇禮崇禮萬餘兗州大司馬天平將軍中郎將太守淮陽都督徐州