Back to collection

Book of Northern Qi 北齊書

卷二四 列傳第十六  孫搴 陳元康 杜弼 Volume 24 Biographies 16: Sun Qian (Eastern Wei); Chen Yuankang; Du Bi

Click on any word to see more details.

 元康 
樂安自檢御史再遷助教太保修國史著稱

高祖西命中司馬府城檄文高祖催促高祖府主簿文筆鮮卑宣傳號令士人子女光祿大夫領主簿

世宗朝政高祖年少世宗散騎常侍夏州高平平涼以為軍士主人大辟沒入於是

:「讀書。」:「數萬。」調:「自足。」司馬飲酒甚而五十二高祖親臨叩頭請罪高祖:「右臂。」魏收元康三司吏部尚書青州刺史

元康字長廣宗內史終於將軍金紫光祿大夫元康冀州刺史元康文史機敏正光尚書北伐以軍賜爵臨清普泰威烈將軍天平元年起居注司徒記室參軍尤為高昂司馬將軍稱職高祖使以為功曹參軍機密

高祖經綸大業軍務元康承受意旨世事高祖世宗元康元康:「教訓世子自有禮法。」言辭至于流涕高祖從此懲忿:「使元康。」如此高祖世宗高祖:「。」世宗元康:「使相見。」解衣元康:「天下大將軍不能容忍?」高祖從而世宗使高祖待遇委任元康之下:「不如。」尚書僕射范陽將軍死罪高祖元康元康李氏元康便善事不能財利受納不可交易州郡

高祖周文邙山大會進退以為青草人馬不可元康:「交戰歲月已久便是不可必須乘勝。」高祖:「伏兵何以?「元康:「還軍尚無遠謀後患。」高祖不從安平縣三百平南將軍常侍大行郎中右丞高祖世宗:「邙山不用元康以此為死不瞑目。」高祖發喪元康

世宗散騎常侍中軍將軍一千世宗元康元康:「四海綱紀已定在外無辜豈直天神何以黎庶晁錯前事。」世宗世宗元康:「機變不如慕容先王赤心不足。」世宗召見元康:「元康使以致元康無異。」世宗元康五十不能元康世宗:「朝政未有因而足以。」世宗元康復命:「。」世宗於是親征元康

世宗相國齊王世宗不受元康勸世元康以為未可魏收:「官僚元康黃門時事未可。」大行元康元康世宗元康地處施行

屬世元康在世世宗蒼頭掌廚世宗人性忿與其同事謀害世宗時事顯祖隨從叫聲」,顯祖是日東宮顯祖車門別有成因進食世宗元康刺傷四十三狼狽走出賊死世宗元康宮中出使明年:「元康千仞萬頃難測彌綸霸道河陽運籌盡力盡心補過廓清子房曠世大業使持節都督諸軍大將軍司空冀州刺史追封武邑縣一千如故一千二百大鴻臚喪事。」元康李氏元康感發廣宗

元康溫雅武平三司給事黃門侍郎開皇尚書禮部侍郎大業彭城

元康大鴻臚鉅鹿太守冀州守節不從因而遇害衛尉趙州刺史

中山曲陽自序京兆世祖散騎常侍使淮南太守聰敏家貧十二受業講授定州長史諸生策問應答大為任城丞相高陽延昌以軍起家武將曹參長於為時

孝昌太學博士廣陽參軍郎中光州為政清靜詞訟止息遠近天下盜賊充斥徵召兵役朝廷道別縣令時光發兵所部北海一時散亡不動親兵得人如此普泰太守調御史前將軍太中大夫正字臺中彈奏所為御史出使上文簿然後施行

中軍將軍豫州大將軍司馬西監軍失利自殺與其刺史晉陽高祖:「中尉具有自取敗亡不一?」對曰:「刀筆文墨薄技便宜不及。」高祖司馬

高祖丞相府參軍記室大行郎中將軍高祖機密見信造次不及即令宣讀高祖高祖」。高祖大怒:「小人不知人家!」:「《》,孔子』,』。。」高祖:「眼看》!」出去世子:「左右方正天下。」

文武在位罕有廉潔高祖高祖:「天下習俗已久家屬關西招誘人情去留未定江東老翁專事衣冠禮樂中原士大夫以為正朔所在作法士子人物流散何以。」高祖:「掠奪萬民皆是。」高祖軍人張弓夾道使其間:「。」戰慄高祖然後:「人身鋒刃一生貪鄙不可常例。」于時:「愚癡不識至理。」

高祖西魏邙山露布起草賜爵二百散騎常侍中軍將軍奉使詣闕九龍殿:「莊子》,便有所?」對曰:「。」問曰:「非法?」對曰:「無不。」問曰:「如何?」對曰:「性體。」問曰:「不能。」對曰:「。」引入經書一部一百平陽刺史高祖長史

玄宗自在軍旅老子道德經:「乘風高雲其事固然》、《闡明清凈柔弱成功江海經書不舍既久有所之前管窺穿鑿不足秋毫何以連環貽厥童蒙凝神汾陽奉旨老子》,。」:「恍惚造化從中可以自己及物運行可以資用寧國斯文才思馳騁專家釋老理事遺老精微有味所得嘉尚非一殺青。」一本高祖一本世宗

武定衛尉入寇彭城大都慕容諸軍左丞世宗胡馬:「第二以為。」政務鑒戒:「天下賞罰使天下使天下二事得中自然。」世宗:「。」握手領軍撫軍

四月殿講說吏部尚書秘書監魏收師子敷演僧道往復:「孔門何如?」

關中潁州太尉潁州左丞大軍調公私大為潁州世宗:「所以。」:「不識大小強弱俘獲。」世宗:「三義何以自立?「:「不大不強不順聖旨兼備可以。」世宗:「持論多端?」:「大王威德。」世宗:「何故周年不下?」:「天意大王。」

顯祖長史將軍長史五百無不顯祖晉陽平城司空司馬觀察踐祚之後敕命左右預定將軍衛尉長安

東山以為為蛇畫足答曰:「不以?」:「聖人將來。」:「聖人天地四時安能使北辰龍宮可以性靈弘獎何謂?」:「』,精神。」:「射箭。《小雅不死』,《月令』,動植之類無情何妨再造有種不見以為不能孟軻山水非禮鐘鼓以此。」:「無不散盡不得無不。」:「骨肉歸於無不