Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Northern Qi 《北齊書》

卷四四 列傳第三六  儒林 Volume 44 Biographies 36: Confucian Scholars

儒林
班固儒家出於司徒陰陽教化聖人所以明天人倫是以古先哲王

高祖戎馬之間喪亂殘酷文章禮樂弦歌仗義君臣上下九鼎潛移文武神器顧眄社稷名教仁義

戎車庠序有所儒雅天平范陽高祖賓館經教太原以下蒙恩中山渤海中山諸子師友大寧武平引進皇太子經術

季世濟南聰敏砥礪冰雕王孫稟性淫逸邪僻聲色便篤行賢者師傅琢磨風靡是以世胄使可謂山竹青紫可知國學博士欲求胄子通經廣平而已

疏闊遊手經受千里閭里之內乞食桑梓尤甚並立博士助教學生豪富調關懷州郡驅使所致孝廉博士助教遊學通經以上九品出身

凡是經學出自河北周易》。清河京都教授其後河南之間儒生周易》,儒士尚書受業屯留傳授渤海古文不見注解武平河間義疏》,留意》、《》、《春秋尤為當時。《三禮黃龍傳授安生安生其後禮經安生門人》,》、《儀禮十二毛詩出於其後河北春秋精微文安儒生公羊》、《穀梁儒者。《論語》、《孝經》,學徒莫不安生義疏專門

終於名家由來姓名而已儒林安生隋書》,重述

渤海南皮歲入急就篇》,便貧苦務農入學十六毛詩》、《尚書》,章武禮記》,周官》《儀禮》,漁陽左氏春秋》。鄉里州里河間受業二十三便討論是非孝經》、《論語》、《毛詩》、《三禮義疏異同》、《周易》,三十用心精苦假寐而已二十七教授鄉里數百

年三十父喪鄉里京師太學博士武定高祖世宗諸子世宗晉陽中山北平北海清河廣平同在師友久遠文字乖謬孔子正名講授說文》,》、《》,六藝名曰》。顯祖受禪還都殿尚書魏收參議博士北平太守西太守新曆尚書平原博士參考得失博士廢帝東宮顯祖數年廷尉太子祭奠使儒者博士

渤海車騎將軍司空好學留心禮儀至於氏族內外世宗出身司空參軍永安中堅將軍都尉加冠將軍大夫晉陽高祖以為永安公府參軍教授諸子博士舍人魏收其事柔性

參議以為承襲嫡子嫡子嫡子以為曾孫嫡子

長子嫡子嫡子嫡子嫡子喪服:「庶子長子。《禮記:「:『之前?』子曰:『文王武王微子。』」:「文王武王微子嫡子其弟。」「孔子孔子:『。』」:「周禮》。」嫡子嫡子嫡子嫡子春秋公羊嫡子家親。《喪服:「後者。」《:「祖父而後祖母後者。」祖母大宗嫡子嫡子嫡子卒然後者不得商家親親嫡子周家其弟。《:「後者姑姑小功。」:「小功父母。」嫡子損益沿革因而

五十六史館之際。《魏書與其內外為時

中山衣冠肅然遊學聰敏試問》。還鄉閉門不出三十不問生產賓客專精

鎮定迎接縣令史前星馳縣令不得已賓館拘束發遣而已人事郡守縣令歲時門徒束脩毫不壽終

平原該博門徒推重名聲太學博士助教

渤海鄉曲博士

渤海》,自然大略可解左氏春秋》,太學博士》。武平任城丞相教授遊子鄉里講經

河間好學遊學之間》、《左氏春秋》。孝廉四門博士助教皇太子方正儒者太子「」」,:「殿下。」顯祖被褥博士清河太守年老謝病

渤海阜城少孤儒者同鄉相親三禮》。春秋》,通大義便良家恣意披覽晝夜

冀州屬文辭藻古拙六合:「儒者二十餘年作文便如是。」以此魏收:「六合。」

不遇大寧上書不見博物:「使後世不易。」容止舒緩舉動五十二

河間儒術》、《》,通大義不能留意春秋左氏》,沉思研求晝夜教授河間教學孝廉文士無意推薦策問文理欣然策問助教太學博士

博士世祖後主師傅猛獸將來伏地:「九卿伏地夫人。」後主不好時時春秋武平師傅國子祭酒三司祿大夫大中諸軍刺史其後封王:「封王封爵。」於是廣漢

字長青州曹參超遷侍郎轉正武平皇太子孝經》,師友:「文學。」於是孝經皇太子儒者在內得名皇太子開皇文學

仁者內書潁川滎陽超等齊名世宗賓客保八太原紹德參軍後主東宮世祖人性小心後主博士太子大夫員外諫議大夫後主正常左右博士

胡人後主通婚在內官位取景第二因此治療藥物珍羞使

三司祿大夫恒山車駕宿處風寒三司東宮停止中人封建安王死後彌縫得無退刺史司空

出自寒微無識一旦封王氏族事事王妃公主同在無餘舍人轉給黃門侍郎起家員外侍郎

胡人驕傲良馬諸子以來八體而已

正理河間》,幽微,《》、《》、《三禮》,文義武定孝廉上第四門博士敬重世子師傅因此聞達恬靜薦舉尚書著作修國史建中大夫

教授不能臨機酬報稽古虛發遊子寄宿鄰家晝夜學業欣然演說未嘗懈怠

至於不及學徒請問:「可知不可遊子。」唯有以此如此家人遠行行人學堂講說旋風:「行人意中。」使追尋為人爻辭,《

助教上下職事經歷及其退東門唯獨牽頭隨後異生漸漸會心易經前後忽然離散不覺始覺方知乃是


聰敏精勤成人不幸唯一

武平無故不得七十六一部生平不得不以此

河間左氏》,毛詩章句經教齊安武平博士

中山北平家世貧賤慷慨有志精力