Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Northern Qi 《北齊書》

卷四五 列傳第三七  文苑 Volume 45 Biographies 37: Men of Letters

文苑
天文立言成天人文明天之際制禮作樂能行子曰:「文王?」大聖其間不可未可擅美顏回庶幾所以後塵未能於是人才赤水

六情五常情感四時先覺五色儀鳳八音英靈勞心關鍵周旋益友聞見專心丹青雕琢是以洞開姿不移不成:「強力貧賤富貴逸樂目前日月體貌忽然萬物。」

:「四百餘年人才文體。」流俗不雅武平柔順成文大難篇什莫非所致亡國應變情欲

四門之下河間鉅鹿范陽鉅鹿清河河間范陽樂安中山北平復有范陽文士綸誥李廣李德林盧思道文章著名以下撰述詔旨關涉軍國文翰魏收武平李德林中書侍郎諸軍國文

後主幼稚:「?」留意屏風烈士近代圖畫參軍趙州功曹參軍顏之推其事後主屬意斯文於是引文學士》,魏收太子太師侍郎太子舍人衛尉殿御史大夫博士都尉郎中主客郎中盧思道司空祭酒太學博士殿御史等同樂陵太守衛尉兗州長史三公郎中參軍刺史中書侍郎李德林所知濟州長史太守西兗州司馬幽州長史仁惠鄭州司馬侍郎開明太尉司徒曹參古道司空功曹參軍獲嘉給事晉州中陽太尉參軍司空祭酒司空曹參司徒參軍參軍僕射。《撰錄不時處分文學膚淺附會推薦十三雖然當時搜求廣平孝王數人十三一時盛事姓名

名位列傳家世文苑

涿郡范陽雁門咸陽太守祿大夫幽州刺史主簿僕射文學:「便調。」:「從而?」:「。」滑臺永安東道大使使太守父老城陽司徒曹參軍事:「?」:「謝恩。」廷尉

鄉里

西清麗良田荒廢下流椿登峰悠悠飄飄天地撫琴望月風聲逍遙緩步

名聲之上之下金匱玉山精神盡心芬香

嘗試光澤是以東都百年官位谷神把臂平山何必富貴天漢

使高祖》,好事高陽太守妻子不免

李廣范陽遼東廣博才思齊名徐州參軍將軍大將軍記室諫議大夫荊州郎中車騎參軍中尉精選御史世胄御史修國史平陽中尉御史顯祖霸業掌書記以為病篤

假寐驚覺:「:『用心精神。』」因而便積年資產藥石廣雅度量無私歲時雲集文筆魏收族人文章

河東官宦喪父朝夕:「名為安逸不愧?」事業:「?」專心典籍見賢思齊勸勉本州淪陷寓居臨漳縣令清苦為主簿僕射遼東李廣渤海賓客不能東方朔世俗避世何必深山之下公子為主》,大會賓客司馬襄城:「參軍。」:「?」:「不敢當。」武定世宗邊裔賓客

梁州刺史參軍尚書一舉開封未合抗議不能尚書:「優異明年。」本州長史潁川潁州長史元年本州對策五月定州李子對策調上書

梁州正月

》,》。唯一有餘仲尼不能對齊未幾盛德太平無道受命四海天下輯睦騎士至於擬議施行天馬太祖寶雞三分事主受命太白中國度外陛下神武姿天然山西白露北上巴蜀江漢迎風縱火使好戰文德懷遠良家隴右鉅鹿威靈使百姓一睹然後與其約法標金南海東山天地風聲便論功風雲水陸實用一毛不拔是以朝臣丞相便鐘鼓三公孫權山林朝廷優劣至於不易高尚耿介

自我之後陛下光華日月天地星辰紀年青龍宿異人山川莫非奇士所以日新》;》。今日公卿未必稽首天師山上使自強不息欣然劉毅終於天下宅心幽明風伯真人,《稱多,《從此可以無愧

釋道

天道性命聖人難為稱謂陽道莊周逍遙遺言神經淮南成道飛天海棗方士徐福倒影驪山方知劉向沒有王充黃帝末葉佛教寫經西畫像南宮以為春秋法王自在變化無窮世界微塵須彌虛無方便出家藥王未能異生恣意放情龍宮鹿野前言道風

陛下天明海神時雨群飛和風鎬京咸陽巡幸經略文苑斟酌百家瑤池赤水王母上天三世一乘有時沿革沙汰

刑罰

建國陰陽山川天地末葉法令不能因此二門高下寒熱隨意。《周官使而後東海詔書不可不見文帝便肉刑無關周禮陛下昧旦留心諸侯百姓東南天地陰陽禮樂水火未有專任長久郡守憲章昭平天下自治大道蒼鷹楚王自然之內

禍福報應

五方指南可知天道神跡通靈至於牽牛假寐造化寂寞報應難得妄說高明不可仲尼孟軻不遇性命