Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷二十八 列傳第十六: 陸俟 源賀 劉尼 薛提 Volume 28 Biographies 16: Lu Si, Yuan He, Liu Ni, Xue Ti

Click on any word to see more details.


曾孫玄孫

曾祖部落道武征伐戰功離石上党太守關內聰慧明元關內給事太武諸軍蠕蠕西平公安攻克建鄴冀州刺史州郡河內太守天下第一大將安定大將獲之大將高車前鎮太武朝見不過周年孤身高車切責明年大驚:「高車上下無禮無禮難為威嚴使名譽百姓無禮不過上下無上然後。」:「!」散騎常侍

蠕蠕涼州常隨渡河長安大將京師不許:「長安一身親信獲之十萬不如妻子使。」:「其二?」:「不見毒蛇不斷?」:「便。」以至大官

安定超等太武關中都督諸軍長安:「超等不順重兵超等合為使方略。」於是威信成敗帳下使:「三百以外弓馬相待三百以內酒食。」二百縱酒士卒:「。」上馬士卒應聲遂平大官

文成東平六十七成王十二

長子文成朝臣:「其父!」大夫奉上行止取與人意與其從事興安聊城刺史長廣中有宿名望政事方略如此號曰十善百餘以為假子殷勤衣服歸家耳目於是百姓以為神明散騎常侍百姓獻文不許群臣:「古人何以。」五百奴婢人大布帛不受於是以此佛寺長廣封建安王

刺史珍奇懸瓠新人撫慰奴婢百姓欣悅人情車駕蠕蠕尚書獻文禪位京兆王子任城隴西:「皇太子四海瞻望不可橫議刎頸殿。」:「?」太保太尉皇帝位於孝文知名

第五身長七尺:「東平十二子承襲家業年老?」:「!」世子讀書功臣子孫祠部尚書大中景明河內咸陽謀反河內廷尉罪狀大小上書訴冤宣武

好學太子庶子給事黃門侍郎樞要餘年忠厚上書骸骨正平太守

孝文大臣政事不平:「至尊前事人意。」時節失明訴冤正始宣武官爵大喜置酒:「所以數年之中抱病死者。」將軍青州刺史

長子有時洛陽兄弟:「老年。」兄弟黃門:「。」尚書三公將軍冠軍刺史急就篇》,》、《》,章表和睦為時

尚書郎陰陽律曆州長參軍

荊州刺史吏部尚書文章文學,《散騎常侍仁惠太子中舍人兄弟稱為三武

東宮舍人校尉夏州刺史太僕

雅淡》、五星兩儀》,太和博士散騎常侍天下刺史

慷慨大節清河縣散騎常侍西使青州陽城郡守

大統大軍陽城周文帝釋人物敘述時事抑揚周文:「!」大都未幾太子庶子將軍周文所知立功

安康作亂梁州城中龍州刺史使周文:「。」李廣憑據不能密令夜襲等於州城散兵請罪將士:「可謂。」於是出兵獲之大將軍三司江州刺史未可聲樂兵仗妻子臨城無備

明帝攻破討平刺史兵馬統攝刺史

保定郡守自守不能蠻子所在蜂起山路險阻難得山川形勢隨便開道請服諸葛亮桓溫鐵山使不通進軍一日其三招納三萬親屬:「。」哀泣復仇東征於是

信州反叛連結二千沿江武功涪陵郡守二千巴蜀詔令功績自在龍州前後奴婢八百

江陵江陵大將軍步騎節度不能開門中流龍川引水江陵親率將士西建德司空元年京師太尉

入關縣令齊平武帝地官上士大象隋文帝參軍

知名大象至大將軍陵縣

左右太武舉動審慎南部尚書太武南安既而中常侍殿尚書長孫尚書羽林奉迎文成社稷在朝興安平原文成:「天下豈不父子?」其父東平大將軍司徒子孫不受太子太傅好學講習

和平文成溫泉左右:「晏駕奸臣。」:「安有禍難!」便不法簡王陪葬金陵孝文功臣

長子

文成至於獻文庶子獻文散騎常侍不許尚書殿尚書前後大駕超遷司空法度官爵為兵大和將軍刺史莊王

獻文公主駙馬都尉景明婿散騎常侍刺史政績安北將軍刺史將軍冀州刺史河東生子安保范陽度世不分僕射于時度世相好左右職位安保貧賤不免容貌孝文婿宣武四十當世以此悼念公主神龜琅邪長公主妒忌公主第四

本名十六公主丞相高陽常言:「。」正光給事黃門侍郎咸陽彭城莊帝建義舊事封王濮陽天平將軍潁州刺史去職將軍刺史將軍豫州刺史徐州刺史將軍如故年曆當世大將軍祿大夫滄州大將軍冀州尚書青州

聚斂修改自行有時加以人士敬愛三司文宣好道重病不忍不服如此教訓有法

風神好學不倦博覽,《五經通大義屬文甚為河間交遊:「明珠?」名譽推許起家員外侍郎大將軍主簿舍人中書侍郎太子洗馬交聘賦詩未能中書侍郎修國史去職居喪哀毀骨立詣門慰勉

公主藍田高明婦人有志:「藍田。」主教諸子出於天性兄弟相率朝廷褒揚不忍使

山王文宣面授給事黃門侍郎吏部郎中中正貝丘母喪不勝成風第五臨終兄弟:「如此慈愛不得使哭泣不可感動。」家人至於悲痛便四十八

自在周密言論清遠有人朝野將軍青州刺史文章十四

聰敏博學文才十九秀才秘書南陽文學侍郎侍郎使舍人散騎常侍五經石經人為:「《五經。」

第二駿舍人黃門侍郎散騎常侍廣州刺史

駿舍人黃門常侍三司秦州刺史武平百餘三司城中死者過半異心明徹三司尚書僕射尚書

舍人黃門常侍武平吏部郎中

好學著作

好學屬文襄城參軍去職不勝鄉人之際車馬不絕河間未報彭城主簿中外祭酒