Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷三十六 列傳第二十四: 薛辯 薛寘 薛憕 Volume 36 Biographies 24: Xue Bian, Xue Zhi, Xue Cheng


列傳第二十

五世從子弟子

河東曾祖尚書僕射冀州刺史安邑梁州刺史京都傾覆軍國籌略北海王猛同志友善桓溫入關:「江東秦國奇士。」:「友人。」:「。」祭酒成功苻堅委任平陽車馬以為不可河東數百至強相見強使主簿慷慨宣言:「無生死節。」:「當面。」宗室強兵慕容姚興遣使祿大夫尚書尚書九十八國大將軍

多大豪傑姚興太子中庶子河北太守歸家劉裕相國平陽太守以北長安立功西將軍雍州刺史詣闕明元器重明年:「西長安主人。」務農褒獎刺史泰常未遂刺史

容貌魁偉博學劉裕記室參軍密報河東太守始光宜都東平百姓西將軍太守使秦州刺史山胡太武南陽討平涪陵太延風化大行之後儒雅庠序詩書三農受業考試真君元年車駕臨幸前後中山後期西將軍刺史

長子車轂本名太武真君擾動太武糾合往來太武駕臨文成西公主駙馬都尉族叔徐州刺史歸順彭城豫州刺史西大將軍平陽兗州刺史南平太守京師獻文親自太和河東祿大夫

長子西大將軍河東懸瓠陽道將軍河北太守山河盜賊二千劫掠道路二十一時於是

豪爽賓客嬉遊洛州刺史大夫河南刺史

菩提河東太守長子讀書博士使主客河東太守西

長子學業几案廷尉廷尉寺夏日廷尉秋分同異戲謔詞義可觀肆行滄州刺史刺史

揚州御史集子

本名沙陀有志居喪篤學人事十七司空參軍平陰天下擾亂鄉里西周文大都崇禮龍門同行崇禮東魏東魏西宗親家僮日暮宗室家僮石城百家固守河東東魏賀蘭汾州刺史奇兵大軍便溺死器械周文汾州刺史勞問以為丞相曹參弘農交城縣吏部郎中

權貴周文自居賢能遊子未嘗周文:「時務不如曠職。」周文大統十六道元不定周文:「長史。」:「真才尚書

馬瑙周文:「便。」已經數人不得[HT]:「為此可貴。」便文帝

近臣文帝文帝以為正名天下然後文帝:「。」吏部尚書賜姓宇文有人司馬大將軍三司

戶部大夫廢帝群臣頗具同異刺史刺史地接司馬赴任父老未幾有所加大將軍

聰明便不會聖人莫不慷慨立功明帝大夫後加

隋文帝受禪兗州刺史系囚數百旬日便囹圄空虛道力偽作高平郡守司馬主簿道力海陵郡守道力滿公私:「道力使。」道力神明兗州二水氾濫西良田轉運淮海百姓

天下太平博士泰山古跡封禪謙讓不許刺史衛尉大理名為稱職刑部尚書僕射相連因此械系檢校

漢王作亂刺史上官親人:「天下未可知為人?」朝廷貳心大理詣闕百餘嶺南知名

孝悌丞相參軍京兆安放世務恬靜酒肴終日孫女親友:「大丈夫聖明灼然文武所知勞苦居士退丘壑守道榮辱。」

宿後庭有人便:「得無。」:「小小。」:「。」文章數人周文追贈洛州刺史

渭南太守少孤養母好學有志虞城新豐開皇尚書虞部侍郎輿服四時當世疾病監護喪事隆冬冒犯霜雪五百血流朝野傷痛0Щ?>どィ?R?br>丁艱晚生詩禮》。就業不能教義長成二十三聞達祿精誠兄弟不勝荼毒使地下伶俜如何可言未來便永別

文帝使弔祭

兒時兒戲以為乞食:「有名不過。」忽然不見終於四十二武安

節操專精講習時務兄弟忿鄰里爭訟改悔主簿傾心本州從事河東太守兄弟當世終於長子知名

方正暗室終日莫不博覽精力過人至於前言所長哭泣行路家教不免主簿

太和十五著作于時孝文留心氏族正定士大夫不過起家便著作彈劾孝文寬貸:「不能何況?」將軍給事黃門侍郎

孝文所知太和將軍群臣之後陪侍帷幄晝夜時政得失動輒名位:「非人。」羽林

朝臣海內人物:「世人?」:「遠祖廣德漢朝世祖劉備陛下。」:「。」:「。」如此

二十三御史中尉宣武即位刺史追思將軍刺史車騎大將軍三司刺史知名

博學關中大將軍禮遇異志還鄉後果

北海作亂:「北海乘虛不能滅族。」近親河東太守城固平定退其事罹禍員外侍郎關西大行郎中關中平定莊帝疏遠社稷廣陵王高祖茂親以為天人以為廣陵王:「?」於是首創祿大夫舍人藍田縣侯爵轉授傷感侯爵不容轉授雍州刺史所知

普泰正月乙酉舍人酒肴使:「堯舜上萬年壽。」:「平生萬國。」:「所謂!」便酌酒不得:「忠臣。」:「無窮。」:「草木昆蟲。」:「濟濟。」⑼ㄔ?br>輕忽有著同異放過:「阮籍嵇康何如管仲?」經綸自若

神武攻陷刺史關中關中秦漢舊都以為河北失利以為同事周文推薦諸軍關西大行雍州周文詔書入關長安器重師友周文兄弟後天不得入關神武孝武帝即位神武得志冀州刺史:「鮮卑百萬公兩太師領軍宿椿大野延慶前後事勢本心在於曹操孔融京師不能建安退群雄安置內外巢穴公事關中良家禮義奇士智力華山以為黃河退守封泥進兵建水束手受制?」:「。」

太昌元年使京師中書侍郎永熙三月太守西周文關中拘執晉陽引見神氣從容神武疑忌