Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷五十七 列傳第四十五: 周宗室 Volume 57 Biographies 45: The Northern Zhou Imperial Family

莊公深深東平

周文皇帝樂浪皇后皇后皇帝墜馬歿保定追贈大塚

文帝入關不能晉陽文帝神武保定追贈大將軍

少孤年幼保定隋文帝刺史尉遲清河

建德封爵

菩薩晉陽文帝入關征伐文帝饒陽魏文帝東征刺史慕容作亂文帝章武以北豫州文帝東征大都刺史大軍不利東魏關中退隴右大都秦州刺史大都十五諸軍文帝魏文帝齊王隴右大將軍大都二十三諸軍咸陽大軍

文帝出征朝廷漁陽監護喪事尚書西戎顯著隴右西萬餘奠祭」。大小五十八十官司然後太師

椿椿

文學大將軍梁州秦州刺史十三諸軍明察撫綏諸子侈靡朝野武帝擅權不能追封李氏歿居喪一門武帝親臨宿儉約:「河間追敘中尉東海身後斟酌使。」於是太保隴右十四諸軍秦州刺史隴右儉約

西後坐天水

方正有志皇帝文帝入關普泰晉陽十七文帝諸子家務內外嚴肅文帝以為臨夏文帝水池文帝弘農敵人大統十三中山十五大將軍江陵進兵江陵大軍討平襄陽萬餘司空

文帝西文帝:「形容諸子天下。」涕泣奉命雲陽文帝長安發喪嗣子人情不安綱紀內外文武文帝」,當時當之文帝山陵天命司馬晉國萬戶伏誅大塚

司馬恆等武士梁州:「天下至親不過兄弟兄弟嫌隙他人可親非唯陛下社稷。」密謀克日賀蘭司馬尉遲廢帝議事宿衛兵於是召公:「先王勤勞三十餘年萬國寡人略陽居正公等四海即位荒淫無度骨肉大臣社稷傾覆寡人面目先王今日略陽社稷寧都公等以為何如?」:「家事!」於是等於門外明帝

太師冕服雍州刺史金石

元年軍國大事李安得寵部下大夫進食武帝百官

文帝丞相左右十二屬相文帝處分不行屯兵宮闕巨細保定元年國都中外諸軍天官周公文王周公於是同州晉國立德皇帝使文書不得文帝創業突厥突厥長城後年南北相應

第四戚屬宰相使尋求知音皇姑權重以為令人

十九八十今日叔母新婦等同行動飲食

幼小以前家事委曲武川兄弟第二闔家大小唐河定州官軍打敗及第叔母元寶叔母菩提入定州城未幾元寶各別分散軍營七千定州宿同鄉蠕蠕望見:「走向。」在此明旦日出汝等十二乘馬壽陽元寶菩提賀蘭同學博士為人汝等加害叔母天柱關西小於如此分明小時歷年

禽獸草木母子分隔望見世間所有皆可母子異國何處老母八十千里死亡不得一朝不得一日不得不得極盛光耀世間今日之前不得供養今日以後中有鬼神可欺

隔絕是以存款姓名以為

左右仰視

遭遇災禍膝下三十五知母如此不孝宿殃慈母立身明神哀憐不見不見有無天地之外晝夜一生不能平安入境十八河東拜見顏色存亡阻隔相見寬弘大德家事年尊憂苦貶損遺漏論述次第分明鄉里破敗舊事記憶家門禍難親戚流離時節先後刻骨

喪亂四海橫流太祖兩河其事太祖未定重任至於歲時子孫悲摧心情斷絕神明草木有心人倫國有信義應有慈顏畢生生死分隔書信主上不絕母子今日嗚咽年歲悲泣至於拜見

發遣往返至於再三失信大赦天下一朝聚集窮極四時武帝親戚行家

突厥率眾失信不得已東征九月二十四左右巴蜀二十萬人十月潼關尉遲前鋒大將軍山南豫州漸進弘農洛陽齊王本心稽首請罪

大體建立諸子僚屬莫不蠹政害人三月十八同州文安殿引入殿皇太后常行家人太后太后:「太后春秋引進喜怒有時。」:「以此太后。」太后不能

宇文宇文在外無知公會大將軍莒國正平大將軍萬壽大將軍中外公正部下大夫李安殿齊王:「出自庖廚而已。」:「世宗所為。」十九大赦改天建德元年護世蒲州刺史蒲州京師同州賜死長史皆除使突厥宇文諸子

本名武帝寒微小吏恭謹御史中尉御史潼關監軍文帝丞相祭酒從事故事文帝委任家屬戰敗文帝冠軍大將軍尉遲長史文帝賜姓宇文

令狐宿寄託以為長史常在明帝:「!」明帝便大夫中外長史形貌瘦小舉措得志及其當時莫不羅氏年老致仕告退建德宿三司南陽金剛

羽化弘農性質小心時事善於斷決校閱簿孜孜以此甚為委任刺史寒微為時一旦本州接待司空年老委任三司

皇帝定州唐河歿保定追贈太傅國大將軍司徒元寶神武保定追贈大將軍司徒章武

梁州秦州政績司徒大象行軍元帥鄭國豫州密謀椿

椿司徒隋文帝

莊公任俠才能漁陽皇帝將士是以諸軍山東保定追贈大將軍莒國

菩薩神武保定追贈大將軍宗伯後坐齊王

皇帝從父保定追贈太傅國大將軍司徒

兵亂年幼戚屬遠近文帝兄弟相識在行諸軍有志流離風範可觀保定子孫附屬武帝三司宗師武帝親臨司空監護喪事國大將軍

三司

文帝高祖中山曾祖顯達篤學司徒長史宣武陽平公主駙馬都尉神武文帝西文帝丞相長史軍國宗室遠近

三司汾州得人地接東魏賓館然後相見出境東魏人大兩界叔子文帝:「