Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷六十一 列傳第四十九: 王盟 獨孤信 竇熾 賀蘭祥 叱列伏龜 閻慶 史寧 權景宣 Volume 61 Biographies 49: Wang Meng, Du Guxin, Dou Chi, He Lanxiang, Chilie Fugui, Yan Qing, Shi Ning, Quan Jingxuan

Click on any word to see more details.

賀蘭
列傳第四十九

賀蘭

明德皇后其先樂浪世祖前燕太宰黃門侍郎刺史樂浪伏波將軍良家子武川正光攻陷其所中山將軍西征人間天光入關志願力戰周文原州刺史長安司空司徒文帝蠕蠕侍中太尉魏文帝東征留後大都雍州節度關中諸軍太子長樂賜姓太保太傅三司姿汎愛師傅謙恭未嘗驕人魏文帝尊重十一

十七周文入關關中周文:「見成堅執。」:「。」周文大笑散騎常侍賜爵左右出入臥內小心魏文帝:「可謂不二。」都督左翼前者死傷行間周文使持節太尉尚書諸軍雍州刺史追封咸陽

安樂公大都散騎常侍

西征山東永安入關相見征伐賜爵安平縣後進將軍于時疆場交兵從事魏文帝不許三司侍中將軍領軍將軍溫和小心敬慎宿衛宮禁有餘當官未嘗廢帝刺史賜爵安寧司寇

大將軍同州刺史濟南

盟兄沉靜少言周文都督大將軍三司祿刺史賜爵大將軍

宜君少有大志便弓馬博覽上士宇文護執政有朝不恭勃然請罪朝臣大夫

武帝即位內史大夫齊人左右麾下齊平自相刺史大內汾州稽胡王儉節度封一開國臨崩皇太子:「社稷機密不須。」皇太子即位剛正

隋文帝丞相司馬舉兵行軍元帥于時東西洛州為主洛州自號河南尉遲遣使勞問不絕第五司徒歸心受禪

太常以為戶口滋多功臣:「百官一旦未見。」以為:「陛下萬國人情。」:「一朝威武公心。」退奉使突厥稱旨

未幾公主御史大夫:「喪服親疏常行不易蘭陵公主去年五月一周便下嫁猶在上達未詳夫婦人倫人道至大不重取笑君子居喪自強爵位無禮無義不正傷風。」不問怨望

謀反其事不遜失意往來言論醜惡告之公卿大逆不道:「同學憐憫國法。」於是:「人倫庠序相親巫覡盈門神道受命改悔天王神道受命鹿之下帝王密令卜問殿信用所在詿不疑。」大理:「如此!」賜死四十六

中人本名如願四十六其先部落大人和平良家子武川酋長雄豪有節敬服美容善騎射正光等同由是知名少年自修中號挑戰漁陽賜爵將軍荊州大都入關周文鄉里友善相見雍州大使荊州入朝雅相委任

西倉卒單騎:「父母妻子虛言!」荊州東魏人心本朝大將軍都督荊州諸軍尚書僕射東南大都荊州刺史東魏刺史大敗都督前驅於是

東魏不敵麾下梁武帝父母山東梁武帝武義長安虧損國威上書謝罪魏文帝尚書尚書以為赦罪復職大將軍侍中領軍將軍弘農河內郡俘虜親屬發喪大都洛陽陳留東魏洛陽金墉城有餘周文退不處東魏洛陽荊州周文退大使隴右十一大都秦州刺史闇弱政令歷年不能斷決禮教數年之中公私數萬周文遐邇名為刺史赤水GC舉兵。GC部下GC定子其餘萬年松嶺不虞之至望風乘勝太子太保

大軍不利神武驚擾因此涼州刺史宇文不受周文城固東北親率壯士西南長安大司馬十三大軍蠕蠕河陽十四國大將軍前後諸子於是第二寧縣第三必要第四一千第五武成第六忠縣五百隴右周文不許東魏來者發喪禮制不許於是追贈司空追封常山十六尚書大司馬

踐阼大宗衛國萬戶同謀無幾名望罪過自盡五十五

風度奇謀大略周文霸業唯有關中隴右形勝百姓鄰國東魏南奔魏收隴右不從宇文無關西」,秦州日暮詰旦如此

東魏以次齊平長女第四第七文獻皇家三代外戚自古以來隋文帝踐極下詔太師諸軍冀州刺史趙國萬戶太尉夫人

入關宇文護寓居中山自給永業宗族田宅以資

入關生子皇后隋文帝定州皇后遣人相見悲不自勝於是車馬財物未幾周武帝功臣異域太守京師少長貧賤輕侮不以長者長短由是

文帝丞相左右受禪追贈夫人不當承襲:「不可。」於是趙國其弟河內郡金泉武平縣左右將軍將軍前後賞賜不可涼州大將軍煬帝嗣位蜀國未幾

河陽都尉

武都大業河陽都尉

長子開遠宇文成象殿宿衛兵士開遠力戰

聰慧善騎射寧縣廢帝元年大將軍三司侍中長城踐阼河州刺史保定龍州刺史河內郡兗州刺史百姓持節諸軍定州刺史

大將軍大業

附上餘年宇文護長安隋文帝左右將軍刺史

其外祖母沙羅轉入不信皇后:「。」異母異母由是所為監門郎將左右無有左轉刺史怨言僕射納言大理皇甫大理常事日夜殺人家財潛移:「。」:「公家使。」便:「皇后使。」宮中於是:「宮中。」久之其事公卿公牛:「可以。」夫妻賜死侍中詣闕於是除名有人為人以為未幾

煬帝即位追念下詔正義大夫不已光祿大夫

幽州刺史大業金紫光祿大夫平鄉

扶風後漢大鴻臚之後章子靈帝雁門太守竇武匈奴部落大人子孫賜姓累世至大平遠將軍國大將軍建昌嚴明謀略身長范陽毛詩》、《左氏春秋》,通大義善騎射膂力過人正光北鎮擾亂定州不受異志冀州薊城不下都督將軍將軍

即位蠕蠕遣使朝貢殿善射遠人異焉東南入寇譙城擊破行唐縣神武威重爪牙大都西與其將軍千秋宮城四十駿馬駑馬

元年真定周文弘農退敵人下馬背山俄而騎士敵人中人:「。」引退突圍得出太保稽胡

以北豫州周文