Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷八十二 列傳第七十:  儒林下 Volume 82 Biographies 70: Confucian Scholars 2

Click on any word to see more details.

儒林
列傳第七儒林

安生

吳興居喪專心儒學千里博覽左氏春秋》。梁武帝學官儒教大通助教五經博士即位西

平江遷都尚書羽林殿周禮》。武帝上士在途供給優厚保定至於京師詔令討論五經》,殿三教儒生桑門道士二千樞機明辯解釋大將軍三司博士皇太子論語》。建德武帝不許上士散騎常侍太常大象來朝京師開皇八十四隋文帝舍人使三司刺史學業該博當世至於陰陽道經釋典不通周禮三十一、《儀禮三十五、《禮記三十、《毛詩二十八、《喪服、《周禮、《儀禮、《禮記、《毛詩

繼母好學河西講習五經》,晝夜永安大夫讀書

西叔父避難宿繼母匍匐尋覓改易姓名遊學天文為人河東東魏長史儒學便周文河東周南刺史三司其父

參軍教子周文子弟博士深經以來後生不能曉悟:「門戶不可解。」儒者博物好學朝暮讀書博士賜姓天平大夫三司建德元年骸骨朝廷

》、《》、陰陽卜筮不為當時孝經》《喪服七經異同

安生長樂阜城好學》,周禮》,服膺歷年博通五經》。三禮教授弟子遠方討論異聞發明博士西周禮》,公卿以下宿兵部公正使周禮》,不能安生賓館公正公正安生便安生:「《條貫寧可先後留意次第。」公正於是安生一一演說根本公正武帝

安生家人安生:「必將。」:「未能以此。」安生:「黃帝阪泉之戰陛下!」:「財力府庫雜物百姓以為何如?」安生:「武王鹿陛下。」:「何如武王?」安生:「武王白旗陛下血刃。」三百三百安車所在供給敕令大乘佛寺參議五禮元年博士大夫八十致仕

安生後者馬榮門人周禮義疏二十,《禮記義疏三十、《孝經並行安生祖師仰頭學士三公任城:「。」冀州人為」,四大沙門太守婦人

安生山東:「河南將軍七十二。」安生不得連年冀州長史:「七十二乃是羲皇上人河南將軍非理。」安生人相」,」,」,

河東成人孝經》、《喪服》、《論語》、《》、《》、《》、《》、《左氏春秋大義山東學者散逸之中大統都督太尉教授諸子既而周文賢良郎中河東相繼牧人廢帝周文教授諸子孝經》、《論語》、《毛詩春秋左氏傳》。秋官府上大夫王儉以下束脩弟子經術教授蒲州主簿

元年六月百官時宜十四政要其一其二造作其三選舉奢侈保定賞賜大夫束脩受業

元年刺史賢良致仕不許於是湖州刺史安邑加以數年之間生子長大父母勸導滿皇太子教授皇子大象博士大將軍郡守老病揚州刺史安車衣服奴婢儒者以為開皇元年八十二刺史

交遊立身忠信言論未嘗為人學者以此孝經》、《論語》、《毛詩》、《左氏春秋序論春秋》,可觀

古學

河間曾祖太武軍功郡守讀書應對太武時尚古學吏部尚書清河字義司徒家傳傳習術數落魄不事獨處范陽莫逆永安威烈將軍西寓居伊洛從軍郡守懸瓠不足潁川潁川使周文入關正定古今文字大統著作于時無愧著述不合于時是以史官十年調外史大夫

保定宮室公卿得失

成湯自陳宣王太甚遠慮黎庶時雨渴仰陛下群生時令舉措

春秋》,典禮陰陽莫不孔子:「言行君子所以天地!」《春秋莊公三十一,《五行以為奢侈僖公二十一,《五行以為南門漢惠帝江河溪澗,《五行以為十四六千長安漢武帝,《五行以為天下穿昆明然則土木動人典籍上天天譴有時。《:「小康中國四方。」雨水

豪富奢麗上書

寬大所以慈愛所以天地萬物四時寒暑忠信是以帝王寬大天地忠信四時招搖天下陛下咸亨自強不息天下幸甚

自古至道樹木頃者亢旱陛下發明應時然而耀豪富勸導有所風俗難以漢文帝上書露臺後宮今日不如然而太宗聖人天下衰亂之後浮華無益于時

在於選舉千里後來是以調千里虞舜仁者外史廨宇未有:「外史帝王公館不立是以去年十一月荏苒一周未知功力。」於是廨宇車騎大將軍三司

周文天下學術名著

太原隸書特工模寫曹參周文記室周文周文模寫舍人周文以為周文節度大統長安弘農郡守明帝公等隸書時俗學者束修周文先聖黃門侍郎本州大中湖州刺史靜退前後頗有聲稱大將軍三司後進昌樂

德本南陽醫術楷隸十一丞相曹參筆勢可觀當時而已大統十二文帝隸書紕繆說文字林》,刊定萬餘平江之後入關遐棄慚恨邯鄲至於宮殿樓閣大夫明帝江陵漢南人士以為元年郡守

隴西道人涼州刺史刺史天水牛弘同志好學入關京兆周文中外珠玉國家朝貴而已中書侍郎受禪宗伯儀制大夫三司五原即位宗伯皇后

隋文帝受禪太常任城國子祭酒禮部尚書秘書監牛弘論議不能:「所謂金城。」隨州刺史之類朝臣:「安得無學稽古。」潞州刺史前後崇信佛道浮圖十五開皇十一雲遊天上潞州刺史功德不悅

一部、《一部、《一部、《一部、《一部、《五經異義一部並行令譽

西通商郫縣武陵王巨富西機警子學助教:「河水?」應聲答曰:「先生眷顧?」十七湘東聰明左右白楊人為:「白楊。」如此

江陵太學博士儒者:「天子不宜。」:「帝嚳?」襄城文帝受禪博士